HELSINGFORSBANK HELSINGINPANKKI


Bankgatan 8, vid korsningen med Topeliusesplanaden, mot nordväst. Notera skyltarna!

Stig Haglund tillhandahöll bild ur Egidius Ginström (1963) Helsingfors Aktiebank under ett halvsekel, 1913—1963.


*     *     *

Tomten nr 40 inropades 1858 av rådmansänkan Sofia Lybeck, men ägdes 1859 och bebyggdes 1861 av hennes son, handl. och t.f. rådmannen P. Aug. Lybeck samt inköptes 25.11.1898 av Wasa Aktiebank, som 1921 uppgick i Unionbanken, som i sin tur fusionerades med Helsingfors Aktiebank [1931]. Sistnämnda bank äger huset sedan 1931.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 594 f. Efter bankkrisen på 90-talet blev PG Finnish Retail Oy ägare. Staden köpte gården i maj 2013.


*     *     *

Sedan boken skrevs har bl.a. banken Merita, ett resultat av bankkrisen i slutet på nittiotalet, verkat i huset. För tillfället finns Nordea i lokalerna.

*     *     *

I september 2008 tog Nordea ner skylten.


*     *     *

Kenneth Frostdahl skrev på facebook i januari 2015: Banktrappan finns idag i min Mosters (Mia Willman) trädgård som prydnadsstenar. Nån gång då det byggdes om tog Moffa (Willmans Per) tillvara stenarna. Stenarna låg länge vid villan vid Bådan innan Moster fick användning för dem.


*     *     *

 


A.-B. UNIONBANKEN någon gång mellan 1921 och 1930. Förstoring.
Tillhör Nordea. Foto: F.L. juli 2005.

(Inf. 2015-01-27.)


*     *     *

 


Gårdsplanen från nordväst. Byggnaden till vänster revs när affärshuset byggdes 1966. Det i sin tur revs i januari 2015 när biblioteket skulle byggas.
Elisabet Sund tillhandahöll apropå en annan gårdsplansvy. Förstoring.

(Inf. 2022-01-27.)


Läs mer:
Helsingfors Aktiebank i Nykarleby 100 år.
Till höger skymtar finnstugan.
Putsen tas ner 1966.
Bankdirektörsdottern Gretels minnen från 1910–1920-talen i En gammal Nykarlebybo minns sin barndoms stad av Meta Sahlström.
Seminarister hyrde.
(Rev. 2024-02-17 . )