De grå ladorna i Kovjoki
invid Riksåttan är borta
– Ägaren: ”Tanken att söka
tillstånd slog mig inte”De kännspaka grå ladorna som stått på rad på en åker invid riksåttan i Kovjoki finns inte längre.


De gråa ladorna som stod på rad på en åker invid riksväg 8 i Kovjoki finns inte mer. På nyårsafton plockades de ner eftersom ägaren ville ha dem ur vägen. Gammalt hö eldades upp.


Det enda som
finns kvar är några högar med förkolnade rester som ligger där de grå ladorna stod på rad på en åker invid Riksåttan i Kovjoki. Röklukten är fortfarande påtaglig på platsen ett dygn senare.De kännspaka grå ladorna som stått på rad på en åker invid riksåttan i Kovjoki finns inte längre.


Vesa Berg, som är jourhavande brandmästare på Österbottens räddningsverk säger att brandmyndigheterna varit helt omedvetna om vad som har hänt. 

– Vi har inte fått in någon anhållan om att få elda. På grund av det blir det en polisanmälan och sen får polisen reda ut brandorsaken. Det är så proceduren går till, säger Berg.

Med det menar han att man enligt räddningslagen har skyldighet att anmäla hyggesbränning och annan eldning som orsakar mycket rök. Det enda som finns kvar av de gråa ladorna invid riksåttan i Kovjoki.


Ägaren till ladorna
säger att han ville ha ladorna ur vägen för sitt arbete på marken de stod på, men att tanken inte slog honom att han borde ha anhållit om tillstånd att elda. 

– Det var sex stycken sneda lador som stod i vägen. Vi monterade bort taket och plockade ner ladorna sedan eldade vi upp gammalt hö som funnits inuti tre av dem. Tre av ladorna stod tomma, så dem plockade vi bara ner, säger han.

Ägaren uppger att han sparat och flyttat på andra lador tidigare som stått i vägen och monterat upp dem på bättre ställen.

– Det gick det tyvärr inte att göra med dessa, de var i så dåligt skick att de hade fallit sönder vid en flytt.


Redan tidigare
i december togs fem lador på åkern intill bort. Ägaren till de ladorna meddelar att de hade tillstånd att ta bort ladorna.


Österbottens Tidning, webbupplagan den 1 januari 2021.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ladorna på frimärke.
Innehållsförteckning till Kovjoki.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2021-01-05, rev. 2021-01-05 .)