Ekorosk återvinningsstation

Kvarnvägen 15Några milstolpar

  • 1985? etablerades Ekorsoks återvinningsstation och den var då öppen torsdagar kl. 14–18 samt första lördagen i månaden kl. 10–13.
  • 2015 revs grannen Lastbilscentralens jordkällare för att logistiken skulle förbättras.
  • 2021 i maj planerades för flytt till Ringvägen.Återvinningsstationen från väster i juli 2016. Förstoring.Återvinningsstationen från väster i juli 2016. Förstoring.Infotavla i juli 2016. Men varför är texten på finska överst? 2021 var öppethållningstiderna utökade till måndag och torsdag kl.11:30–18 och tredje lördagen i månaden 9–13.Infotavla i juli 2013. Förstoring.Återvinningsstationen i juli 2016. Svanmet i bakgrunden. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Tre tuffa år i Nykarleby 2015
Ekorosk behöver större tomt i Nykarleby – hit vill företaget flytta sin återvinningsstation 2021

*     *     *

Ekorosk behöver större tomt i Nykarleby – hit vill företaget flytta sin återvinningsstationFoto: Arkiv/Britt Sund

Den nuvarande återvinningsstationen vid Kvarnvägen är både till antalet besökare och till mängden avfallsslag för liten. Här Andreas Frostdahl med sönerna Martin och Robin som i fjol besökte stationen efter ett röjarparty i garaget.


Ekorosk planerar för en flytt av återvinningsstationen på Kvarnvägen i Nykarleby centrum. En ny industritomt för ändamålet har reserverats.

– Det enda som är klart är att vi reserverat en ny tomt, säger Ekorosks vd Michael Östman.

Det handlar om en större industritomt invid Järnvägsgatan och Ringvägen, eller granntomten till den insamlingspunkt för metallskrot som Lionsklubben i Nykarleby driver.

Enligt Michael Östman är den nuvarande återvinningsstationen vid Kvarnvägen för liten – både sett till antalet besökare och till mängden avfallsslag som finns på återvinningsstationen.

Det finns inte heller någon möjlighet att växa på området som är kringbyggt av andra företag på industriområdet.Foto: Arkiv/Kevin Åkerlund
Det enda som är klart i dagsläget är att vi reserverat en ny tomt i Nykarleby, säger Michael Östman, vd för Ekorosk. Någon tidtabell för en flytt av återvinningsstationen finns inte ännu.– På sikt behövs därför ett större område som ligger centralt i Nykarleby. Därför har vi reserverat tomten som logistiskt ligger bra till vid Ringvägen, säger Östman.

I dagsläget finns dock inget mer att berätta och Östman ber därför att få återkomma med mera information när sådan finns att tillgå.


Britt Sund, Österbotttens Tidning, webbupplagan den 6 maj 2021.
(Inf. 2021-05-14.)Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
Företagen på Kampen.
Giftig rök från roskgräv i Jakobstads Tidning 1988.
Webbplats.
(Inf. 2021-01-14, rev. 2021-05-14 .)