Tre tuffa år i Nykarleby

En gammal jordkällare från 1940-talet har jämnats med marken på Ekorosks avfallsstation i centrum av Nykarleby.

NYKARLEBY Jordkällaren tillhör Nykarleby Lastbilscentral Ab som är granne med avfallsstationen. På Lastbilscentralen är man upprörd över att jordkällaren, som ingick i köpet då företaget på 1980-talet köpte det gamla stationsområdet av staden, jämnades med marken utan att någon frågat Lastbilscentralen om lov, ännu mindre informerat dem om att en rivning var på gång.

Vi överväger därför en polisanmälan, säger Ann-Louise Dahlin, som sköter kontoret på Lastbilscentralen.

Så gott som hela jordkällaren fanns på den industritomt på Kvarnvägen som Ekorosk arrenderar av staden. Området är trångt och besvärligt och Ekorosk bygger därför om och förstorar området för att förbättra logistiken och trafiken till och från avfallsstationen.

Jordkällaren var fallfärdig, säger Mats Koivusalo, fältförman på Ekorosk.

Enligt Koivusalo har man från Ekorosks sida varit i kontakt med staden och hållit flera möten om en ombyggnad på tomten för att förbättra förhållandena på avfallsstationen.Mats Koivusalo har varit i kontakt med staden i flera repriser också när det gäller jordkällaren och muntligen fått grönt ljus för att riva den. FOTO BRITT SUND.


Vi har också flera gånger kollat upp om jordkällaren får rivas och fått ett jakande svar av stadens tjänstemän, säger Koivusalo.

Byggnadsinspektör Tommy Isaksson kommer inte ihåg exakt vad som sagts i diskusionerna mellan staden och Ekorosk när det gäller anläggningsarbetena vid avfallsstationen.

Däremot beviljar vi inga muntliga rivningslov, säger Isaksson.

Enligt byggnadsinspektören borde Ekorosk i första hand ha gjort en skriftlig rivningsanmälan. Om det inte hade räckt med en anmälan borde en anhållan om rivningslov lämnats in till byggnadsinspektionen, eftersom det handlar om en byggnad på detaljplanerat område.

En jordkällare är att betrakta som en byggnad även om den är byggd under marken, säger Isaksson.

Jordkällaren finns däremot inte upptagen på någon karta och därmed finns heller inget skyddsmärke på jordkällaren som byggdes i slutet av 1940-talet, då de övriga stationsbyggnaderna på området uppfördes.

 


”En jordkällare är att betrakta som en byggnad även om den är byggd under marken”

Tommy Isaksson,
byggnadsinspektör


Britt Sund, Österbottens Tidning, den 22 november 2015.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


*     *     *

Jag som vuxit upp på järnvägsstationen i Nykarleby, kom nu bara plötsligt på, angående skriverier i ÖT om den gamla jordkällaren:

Där skida jag som litet barn, och känd mej tuff och störst,
nu finns den inte mera, dom kunde frågat först.
Där fanns vår mat om sommaren, och dricka för vår törst,
nu finns den inte mera, dom kunde frågat först.
Att allting ska förändras, det är en liten tröst,
men tycker ju i alla fall,
dom kunde frågat först.


*     *     *

Peter Gullback fotade källaren den sista dagen den fanns, den 21 november 2015.


F.d. järnvägsstationens uthus i bakgrunden. Förstoring.Östfasad med entrédörren. Förstoring.Interiör med ”farstu” och själva källarutrymmet.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2015-11-24, rev. 2020-11-14 .)