UNDER ARBETE
Nykarleby kraftverk och byggnadskontoret

Kvarnvägen 20


Några milstolpar

  1. Garage. F.d. Normens vedlider flyttades 1973 och togs i bruk 1974.
  2. Sandhus. Påbörjat 1986, ibruktaget 1992.
  3. Kontor. Påbörjat 1989, ibruktaget 1990, ombyggt 2011, tillbyggt 2018.
  4. Lager. Påbörjat 1994, ibruktaget 1996, tillbyggt 2005, ombyggt 2016.
  5. Lager. Påbörjat och ibruktaget 2004.
  6. Skyddstak. Påbörjat 2007, ibruktaget 2008.

 

 

   
   

Artiklar

 
Gemensamt lager byggs för byggkontor och elverk 1989

 


*     *     *

Gemensamt lager byggs
för byggkontor och elverk

Skall byggnadskontoret och elverket i Nykarleby samsas under samma tak eller borde lagren vara utspridda på olika ställen i staden? Kring detta tema diskuterade fullmäktige länge på onsdagen. [Elverkets lager samsades med brandstationen.]


Folkdemokraternas Bertel Engstrand och Andersson, visade en ovanligt stor debattglädje på sammanträdet. Men vad de var ute efter förblev oklart. Något förslag kom de inte med.

Det förblev oklart om folkdemokraterna var för en ny byggnad eller inte. Ibland talade Engstrand och Andersson för och ibland mot bättre sociala utrymmen för arbetarna. Byggnadskontorets gamla lagerbyggnader är utdömda och saknar tidsenliga sociala utrymmen.


Plåthall

Engstrand påpekade dock flera gånger att han inte är emot att arbetarna fick sociala utrymmen. Men samtidigt ifrågasatte han nybyggnaden och frågade varför staden inte kunde köpa en gammal plåthall som han viste var till salu för 240.000 mk.

Gunnar Östman, som sitter i elverksnämnden, sade att stadsstyrelsen sett på plåthallen men funnit att den inte fyller kraven.

Engstrand var också ute efter elverkschef Max Nilsson som gjort upp ett köpebrev om plåthallen. Ralf Skåtar försvarade Nilssons agerande med att det hör till tjänstemännens uppgifter att föra förhandlingar som förtroendevalda sedan tar ställning till. Köpebrevet hade stupat i stadsstyrelsen. Men då ansåg Engstrand att det borde ha kommit upp till fullmäktige.


Utdömda utrymmen

Engstrand och Andersson har bekantat sig med byggnadskontorets hallar. Andersson påpekade att han hittat sociala utrymmen vid en lagerbyggnad på Kvarnvägen. Men enligt stadsstyrelsens ordförande Carl-Erik Holm är hela bygganden utdömd. Det förvånade Andersson.

— Lagret är det gamla vedlidret vid Normens skola, påpekade stadsdirektör Börje Nygård. Det flyttades till kvarnvägen 1972. Redan då var det över 50 år gammalt.


Inga motförslag

Det kom som sagt inte motförslag varför skisserna till nybyggnaden och finansieringen av den godkändes. Sfp gav projektet ett kostnadstak på 2,7 miljoner mk. Ifall detta tak överskrides skall projektet upp till ny behandling.

Beslutet innebär samtidigt att elverket får nya utrymmen tidigare än gällande kommunplan. Enligt Ralf Skåtar kan projektet rubba amorteringsplanen för kraftverket. Skåtar fann det dock föga troligt.

Engstrand ömmade varmt för sociala utrymmen för de anställda vid stadens tvättinrättning när det blev tal om att staden skall bygga bryggor i älven. Det gäller bryggor vid Juthbacka och Brostugan mellan vilka man kunde åka trampbåt.

[Göran Dahlskog drev trampbåtsfirman Skepp och Hoj en sommar. Namnet tyder på att det också blev cykeluthyrning.]

— Och var dröjer fisken som skulle utplanteras i älven, fortsatte han. Skulle det inte vara bättre att turisterna satt och metade i stället för att köra flodbåtar. Det finns viktigare saker att satsa på här än turismen. Åldringsvården är ett annat behov.

Ulf Sourander applåderade förslaget. All turism gynnar staden, ansåg han. Sourander föreslog att också andra skall få rätt att använda bryggorna, vilket också godkändes.

Engstrand vill också ha svar på några andra frågor som föredragningslistan föranledde. Men eftersom de inte berörde det egentliga ärendet hänvisade ordförande John Strang dessa till en frågetimme som fullmäktige skall ha nästa sammanträde. Frågorna till denna frågetimme vill tjänstemännen ha in senast tio dagar på förhand.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 27 april 1989.


Läs mer:
Westwood ville 1986 sälja sin hall till staden.
Även Ostrobotnia Päls och Pälsningscentralens hallar hade erbjudits staden.
(Inf. 2021-01-04, rev. 2021-03-21 .)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den
(Inf. 2021-0.)Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.

Nykarleby kraftverks webbplats.
(Inf. 2021-, rev. 2021-03-21 .)