Så här fina skall alla genomfartsgatorna i Nykarleby bli i sommar. Vilken annan stad kan visa upp lika välskötta gator?
Förstoring.
[Notera SPARBANKEN på Grönhuset, HOTEL-skylten uppe till höger och hållplatsskylten i högerkant! Där stannade postbussarna eftersom postkontoret fanns i Liljedahls affärshus. Södergående bussar fick köra förbi och sen svänga tillbaka norut vid Sollefteågatan.][En klassisk orange postbuss med vitt tak vid Matka-Manna i Lahnajärvi ungefär mitt emellan Helsingfors och Åbo. Förstoring.
Vykort Kuultokuva. (Inf. 2019-11-11.)]

Nykarleby asfalterar
alla genomfartsgator

Stadsbyggmästaren Nils Levlin i Nykarleby har bråttom. Det sjuder på den kommunala byggnadssektorn. Om några veckor skall stadens bastu och eventuellt också tvättinrättningen vara iståndsatta. Ännu finns det gröna streck på hans stadsplanekarta som visar outbyggda vatten- och avloppsledningar. Och så skall genomfartsgatorna i sommar få asfaltbeläggning.

— Om allt går väl skall nykarlebyborna kunna bada den 16 maj. Till dess skall vi försöka få bastun klar. Den skall i fortsättningen drivas i stadens regi efter en mycket grundlig renovering. Stadsfullmäktige har anslagit 95.000 mk för renoveringen men jag är rädd att summan inte räcker till. När vi började arbeta med bastun och tvättinrättningen fann vi mycket mera att renovera än vi räknat med. Både i allmänna bastun och i de två basturna för familjebad har vi monterat in elugnar. Hela tvättinrättningen är elektrifierad och helautomatisk. I tvättinrättningen finns inte mycket kvar av gamla utrustningen. Egentligen bara en stor elmangel och en centrifug. Allt det övriga har [”bytts ut” verkar saknas] för att den som vill själv skall kunna tvätta där.

— Men det var nog inte enbart maskinparken och bastuugnarna som behövde förnyas. Fukten hade gått hårt åt rappningen inomhus. Nu har vi satt upp plattor, både på väggar och tak. Ändrat från ångvärme till varmvattenuppvärmning och gjort nya vatten- och elinstallationer.

— Det har blivit dyrt. Men snyggt och jag tror nog att bad- och tvättfrekvensen skall öka och investeringen vara motiverad.

 

Stadsbyggm
ästare Nils Levlin.

— När bastun och tvättinrättningen är klar borde det vara dags att börja arbeta med stadens gator. Vi har ganska långa delar som i sommar skall permanentbeläggas. Vi har Bankgatan från bron till Karleborgsgatan. Också Sollefteågatan från bron till Karleborgsgatan och slutligen också Karleborgsgatan från Bankgatan ut till stadsgränsen [strax söder om Scala] mot Jeppohållet.

— När dessa delar fått asfaltyta är alla genomfartsgatorna permanentbelagda. Då trafiken genom staden, en trafik som till en del kommer att minska när nya riksåttan är klar och går förbi staden.

— För några dagar sedan fick vi ett vattenledningsavsnitt klart. Vi har byggt en ledning på 1.400 meter ut till industriområdet norr om staden samt till ett egnahemsområde som finns där. Men ännu finns det pengar för ledningsbyggen. De gröna linjerna på stadsplanekartan, de som visar tioårsprogrammet. Men många av sträckningarna är sådana som inte är absolut nödvändiga och brådskande. Detta gäller speciellt hantverksområdet öster om staden. Det som ännu i år skall utbyggas är smärre bitar på seminariesidan om älven och några korta avsnitt, inne i staden.Mer om basturenoveringen.

Nykarleby-gator grundförbättras
i takt med långsiktsprogrammet

Bankgatan just nu är uppriven och dammig. Men den skall bli fin och belagd med asfalt, lovar byggnadskontoret.


OMFATTANDE gatuarbeten skapar ett visst intryck av oordning i Nykarleby. Men st
örningen är av övergående art. När i september sommarens gatuförbättringsprogram är genomfört har staden fogat ytterligare tre goda, permanentbelagda gator till sina tidigare. För en kostnad av 250.000 mark.

— Vi körde igång gatuarbeten på måndagen, berättar stadsbyggmästare Nils Levlin. Med två grävmaskiner, tre lastbilar och fyra starka karlar.

— Bankgatan grundförbättras och asfalteras ända ut till älvbron. Och det gör en sträcka på 400—500 meter. Körbanan görs 10.10 meter bred.

— Nästan exakt detsamma gäller för Sollefteågatan, som löper parallellt med Bankgatan. Också i Karleborgsgatan ingår i projektet Där är det fråga om cirka 400 m gata i stadens längdriktning.

— Vissa kortare sträckningar av Bankgatan och Sollefteågatan är förbättrade och asfalterade från i fjol. Det rör sig därför om sammanlagt 1.200 m gatuarbeten i år. Nästan exakt. De pengar som åtgår — 250.000 mk — finns budgeterade.

— Utanför stadskärnan där bebyggelsen växer sammankopplas med gatuarbetena anslutningar till kloaknätet och dräneringsarbeten. Systemet är kombinerat för regn- och grundvattenavlopp.

Nykarleby följer strikt en långtidsplanering för sina gatuarbeten. För att småningom kunna visa upp gator som går ihop med den växande höghusbebyggelsen. I stil med Esplanadgatan som verkligen fyller högt ställda krav.


Jakobstads Tidning, söndagen den 2 juni 1968.
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.


Läs mer:
Asfalteringsarbeten 1967.
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-10-10, rev. 2019-11-11 .)