Nkby får asfaltgata i höst,

nästa sommar blommar torget

 

SNART behöver man inte längre slå huvudet i biltaket när man kör genom groparna längs gatorna i Nykarleby. 1967 blir nämligen ett märkesår i stadens historia. Staden får sin första asfalterade gata i dagarna och enligt planerna skall man så småningom få flera. Det är Västra och Östra esplanadgatorna som först blir delaktiga av den grå beläggningen och kommer därmed att fästa en ny tyngd vid benämningen stad.

— Vi väntar bara på att asfalteringsgubbarna skall anlända, säger stadsbyggmästare Nils Levlin. Esplanadgatorna ligger klara att ta emot dem. Asfalteringsbolaget Viarecta — som för närvarande gör nya riksåttan slät och fin — lovar varje vecka anlända men ännu har vi inte sett skymten av dem. Före vintern skall det i alla fall vara klart.

Tre män, tre lastbilar och en grävmaskin arbetar under väntetiden med grundförbättringar på Sollefteågatan och Bankgatan för att få bättre anslutning till esplanadgatorna. Sollefteågatan där arbetet påbörjades den 8 augusti är redan klar och i dagarna gräver man i Bankgatan. Körbanan breddas också från cirka 9 meter till 11,5 meter.

I samband med asfalteringen som utförs på en sträcka av 550 m skall gräsmattan och björkarna mellan gatorna få ett mera res- [Fortsättningen saknas.]Stadsbyggmästare Nils Levlin övervakar de grundförbättringsarbeten av Bankgatan som i dagarna utförts på en sträcka av 50 meter från Västra esplanaden räknat. Förstoring.

[Tänkte att det kunde vara Gunnar Sunds lastbil, så jag kollade med Bjarne Sund: vars farbror var Gunnar och som har ett förflutet som grävmaskinsförare:

Hej!
Lastbilen är Gunnar Sunds, antagligen Gunnar som sitter på hyttaket.
Grävmaskinen kan vara Pers Hymac (Hymac hade hytten i höger sida) eller Bröderna Salos från Kovjoki eller så är det Flinck & Sandberg (de hade också en Hymac) från Esse. Salos grävmaskin stod på torget vid den tiden, ganska troligt att det är de som gräver. Jag började gräva 2 maj 1968.

Hälsningar från Långön
Elisabet o. Bjarne]

Jakobstads Tidning 1967.


 

Päällyste Uudenkaarlepyyn
halki johtaville kaduille


Uudenkaarlepyyn läpi kulkevat kadut kestopäällystetään. Työ sujuu melko verkkaisella tahdilla päättyen n. 2 viikon kuluttua.
Förstoring.

[Tänk att få se denna bild! Vid esplanadens norra ände norrut. Köttkontrollen i bakgrunden och Adventkapellet till höger.Det enda som saknas är vi små Källbacksungar som begapade underverket med asfaltläggningen. Vissa minnen sätter spår, exempelvis arbetet som jag såg som fyraåring. I ”Populärmusik från Vittula” finns en beskrivning som stämmer perfekt med mina minnesbilder. Men vi fick asfalt och inte oljegrus. Asfaltverket fanns nedanför ”Attos backa”/”Stationsbackan”/Grev Tottgatans östra backe på andra sidan bäcken till höger. ]


Uudenkaarlepyyn kaksi valtaväylää, Västra ja Östra Esplanad, saavat kestopäällysteen. Viime perjantaina aloitettu asfaltointi päättyy n. 2 viikon kuluttua.

Molempien katujen pituus on päällystettävältä osalta 550 metriä, joten asfalttia lasketaan 1100 metriä. Ajoväylän leveydeksi tulee 10 metriä ja lisäksi saa myös katukäytävä saman päällysteen. Päällystäminen maksaa 180.000 markkaa. Sitä ennen on kuitenkin kahtena kesänä tehty katujen pohjustaminen, joka on tullut maksamaan 150.000 markkaa. Samassa yhteydessä pohjustetaan ja päällystetään pari näille kaduille tulevaa sivukatua, kumpikin 50 metrin matkalta. Niiden kustannukset ovat 22.000 markkaa.

Neljänneksen lisäys:

Viemäriverkosto laajenee
Uudenkaarlepyyn alueella

Uudessakaarlepyyssä tehdään tämän syksyn aikana huomattavia viemäristöitä, joiden ansiosta viemäriverkosto kasvaa vajaalla neljänneksellä, eli 1.250 metrillä, kertoi kaupungin rakennusmestari Nils Levlin.

Syys-lokakuun vaihteessa ryhdytään rakentamaan uutta kilometrin pituista pääjohtoa kohden tulevaa likavesien puhdistamoa hautausmaan takamaastossa. Pääviemärin piiriin liitetään myös asuintaloja. Mm. yksi melko suuri omakotialue tulee saamaan uuden johdon ansiosta viemärin ensi kesänä. Tämän kertainen rakennustyö saataneen valmiiksi ennen joulua. Sen kustannusarvio on 190.000 markkaa. Hanke tähtää suoranaisesti likavesien puhdistamon tekemiseen. Milloin tämä laajamittainen suunnitelma saadaan toteutetuksi, sitä ei vielä varmuudella tiedetä. [Det blev 1974.]

Jo ennen kesälomia aloitettiin 250 metriä pitkän viemärin rakentaminen Karlgrönforssin kadulla. Työt ovat olleet keskeytyksissä lomien ajan, mutta niitä jatketaan lähiaikoina. Työstä on vielä n. 100 metriä tekemättä. Kustannukset noussevat 32.500 markkaan. Samanaikaisesti tehdään Karlgrönforssin kadulle pätkä katua lisää. Sen kustannusarvio on 2.500 markkaa.

Uudessakaarlepyyssä on tällä hetkellä viemäreitä 5 466 metriä ja vesijohtoja 5 681 metriä.Uusikaarlepyy parantaa kuunallisteknillisiä olojaan tasaista ja varmaa vauhtia. Kaupungin rakennusmestarin Nils Levlinin ajankohtaisimmat työt ovat syksyisin vesijohtojen ja viemäreiden parissa.
Förstoring. [Här användes en arkivbild från 1965.]Troligen Vaasa, nr 215/1967.
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.


Läs mer:
Asfalteringsarbeten 1968.
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-09-29, rev. 2019-10-10 .)