Nykarleby bygger
Unik styroxhamn
för småbåtsflottan

EN ANDRA pontonbrygga byggs i båthamnen vid Andrasjön i Nykarleby. Lika lång som den som byggdes senaste sommar eller ganska exakt 23 meter. När också den nya bryggan tas i bruk förfogar hamnen över 32 ankarplatser som alla ges ut på arrende. Det första steget mot bryggan nummer två togs senaste vecka då en pålkran från Lappfjärd juntade ned 12-meterspålarna.


Tolv är, också pontonerna, 24 om man räknar med båda bryggorna, uppger stadsbyggmästare Nils Levlin, som gjort upp hamnprojektet, som är unikt för våra nejder. Byggt på styroxfyllda O-rör från Tampella i Tammerfors.

Jag tror att pontonbryggorna är på kommande, säger hr Levlin. När de blivit mera kända. De är billiga och oerhört lätta att skarva i efter behov, i teorin kan vi skarva och skarva tills vi stöter ihop med svenska kusten.

O-rören är galvaniserade och underhållsfria de första somrarna. (De plockas upp till vintrarna). Senare målas de, för att inte rosten skall ta dem.

— Bryggorna ligger på 35 meters avstånd från varandra. Och det medger en hygglig navigering. Nu i vinter fyllde vi ut banken [bryggan förlängdes] med sten från vatten- och avloppsarbeten inne i stan. Liksom vi byggde upp en skyddsvall för simstranden, som numera erbjuder skyddade plaskmöjligheter också för lättviktare som annars riskerat att bli bortspolade. Sammanlagt har vi förbrukat cirka 1.000 kubikmeter sten.

— Med båda de nya bryggorna i användning tillfredsställer vi omkring en tredjedel av behovet. De två tredjedelar båtägare som inte ännu ryms med får som tidigare finna sig i att ankra vid bojar. Början är gjord och det är bäddat också för en fortsättning. Om inte ända till Sverige så ändå en god bit ut från stranden.


Vägen under
viktbegränsning

Vägen ut till Andra sjön ställdes under viktbegränsning i går på eftermiddagen. Med 5 ton som högsta tillåtna vikt.

Trafiken med alla timmerlassen är påfrestande och tjällossningen ligger på lur. Experterna säger att under den snöfria vägytan tjälen ligger på ner till två meters djup. Under snömassorna är tjälen nästan obefintlig.

Vägen ut till båthamnen är stadsägd och ungefär 4 kilometer lång. Den iståndsattes senast för två år sedan. Som sysselsättningsarbete för 20.000 mark.


Stadsbyggmästare Nils Levlin på hamninspektion. Bakom honom de under senaste vecka nedslagna pålarna, som skall bära upp pontonbryggan nummer två.
[Pontonbryggor bärs av pontoner. Pålarna användes för förtöjning.]Jakobstads Tidning 1970.
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.


Läs mer:
Bryggorna fanns kvar ännu 1982.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-10-22, rev. 2023-10-07 .)