NYKARLEBY 1982

SETT PÅ STAN


Wolmar Strengells nästan femton minuter långa Super 8 film från Nykarleby sommaren 1982 har lagts upp på Youtube av sonen Leif, men här är den presenterad som en stillbildsfilm.

Det är inte världens bästa kvalitet på bilderna, men det är ändå en dokumentation av till viss del försvunna miljöer. Scenerna är lite omstuvade i förhällande till filmen.

 Innehåll

Kring torget
Nygård
Vid kyrkan
Brostugan
Vid Storbron
Topeliusparken
De gamlas hem
Jakob Marathon
Kraftverket
Museet
Diktens Dag på Kuddnäs
Skolområdet
Juthbacka och Juthbacka Teater
Andrasjön
Forsbacka
Juthas
Marknad
Från ovan

0. Detta var huvudinfarten från söder innan Juthbackabron byggdes 1986.Trafikmärket varnar fär skarp högersväng och det var på sin plats med tanke på hur många olyckor som skedde vid Storbron.Expressbusshållplatsen är för länge sen avskaffad. Sammalunda med den vid Topeliusesplanaden 31

1. Dörren till Torghallen i Andelsbankshuset.


2. Kombikiosken i högerkant.

 


3. Kombikiosken med Normen med det länge omålade plåttaket och Backlunds torgvagn bakom den röda bilen.

 


4. Ämbetshuset. På den tiden fanns ännu Stadsbiblioteket, Posten, Polisen, Folkpensionsanstalten och Ämbetsbaren i huset. 2023 finns stadens förvaltning och Nykarleby bostäder.

 


5. Andelsringen som påbyggdes 1990.

 


7. ”Poliskammaren” och Posten, som flyttade 2001 till Topeliusesplanaden 1, med orangea postleveranslådor under skärmtaket. Apoteket flyttade 2009 från Andelsbankens hus i vänsterkant till polisens gamla lokaler på gatuplan.

 


8. Normen och Busstationen från 1954.

 


9. Från Sollefteågatan norrut med stadsträdgårdsmästare Bror Sandströms blomster i förgrunden och HAB i fonden.

Nygård


10. Sockenstuguberget med tandläkare Håkan Kivinens mindre stuga tillhörande Heikelska gården.

 


11.Rådhuset och klockstapeln.

 


12. Minnestavlan över Trivialskolan som grundades på platsen 1640.

 


13. Rådhusets östfasad.

Vid kyrkan


14. Sollefteågatan. Ungefär vid bilen korsade järnvägen till Andrasjön gatan.

 


15. Minnesstenen över Joel Rundt.

 


16. Baksidan av minnesstenen över Joel Rundt och ”Huset med den höga stenfoten”.

Brostugan


17. Brostugan.

 


18. Brostugan och Brostuguberget som året innan delvis bortsprängdes.

Vid Storbron


19. Storbron och Sankta Birgitta kyrka.

 


20. Stadskvarnen.

 


21. Holmströms magasin.

 


22. Gråstenskällaren.

 


23. Kanotister. Familjen Bergfeldt hade en kanadensare vid tiden.

 


24. Jakob Marathon arrangerades första gången 1977 i samband med Jakobs dagar. Här står publik med Vattentornet i bakgrunden.

Topeliusparken


25. Zacharias Topelius minnesten i Topeliusparken.

 


26. Topeliusbysten från norr.Våningshuset från 1961 ersatte Grundfeldtska gården.

 


27. Topeliusparken och kraftverket.

 


28. R.R. Eklunds minnessten och deltagare i Jakob Marathon.

 


29. R.R. Eklunds minnessten och upplandning i älven. ”Ofog i Nykarleby” två år senare.

De gamlas hem


30. De gamlas hem och norra änden av Floraparken. Efter kraftverksbygget 1984 ser man nu en betongmur i stället för träd. Planteringslådan av betongsten byggdes av Peter Sandström och Hannu Laitala.

 


31. Minnestavlan över Mikael och Paul Werner Lybeck.

Jakob Marathon


32. Saftkontroll vid Floraparkens norra ände. Klockstapeln i bakgrunden och bortom den mejeriets skorsten.

 


33. Närbild på saftkontrollen.

 


34. På återväg till Jakobstad genom Topeliusparken. Popplarna sågades ner 1985.

Kraftverket


35. Hjördis Westerholms sista stund framför kraftverket.

 


36. Kuddnäs i fjärran.

 


37. De med kugghjul och kuggstång manuellt manövrerade dammluckorna och en högspänningsledning.

 


38. Lillbron stängdes av under vårfloden.

 


39. Vid vårflod kunde vattnet stiga till nedersta fönstret. Stenarna nedanför dammen spolades bort av den strida strömmen så ibland fick man med grävmaskin flytta dem tillbaka så att vattnet inte ännu en gång skulle underminera dammpelarna.

 


40. Utloppet mellan kistorna med gejdrar. Vid turbinservice lades plankor mellan dem som vattenavspärrning.

 


41. Lillskitohällan.

Museet


42. Nykarleby museiförening höll årsmötet 1954 i egna lokaler i gamla Norra tullhuset som möjligen har delar från 1600-talet. Ankaret fanns strax innaför grinden till vänster. Museibjörken togs ner hösten 2011.


43. Den stiliga gården på Frill vid Jakobstadsvägen 11 har ägts av bland andra V. K. E. Wichmann. Christer Lundqvist grundade Frill-Bil på tomten på åttiotalet. Bortom gaveln skymtar Hugo Solvins gård.

Diktens dag på Kuddnäs


44. Infartsallén till Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs. Minnesstenen från 1919. Åke Björklunds höräfsa till vänster om den. Han och brodern Bror-Erik höbärgade där på gammalt sätt. Sommaren 1948 var det Rabalder kring en skylt. Hösten 2018 planterades min lind.

 


45. Närbild av minnesstenen tagen vid ett annat tillfälle.

 


46. Ganska likt Adventskalendern 2013.

 


47. Från Kuddnäs mot staden är ett populärt motiv. Den sen många år nedlagda Bad- och tvättinrättningen till vänster var inte så populär när den skulle byggas 1949.

 


48. Här gör vi en tidsresa tre år tillbaka till sommaren 1979 när skådespelet Topeliansk bjudning framfördes vid den allra första Diktens dag.

 


49. Kuddnäs baksida.

 


50. Kuddnäs framsida.

 


51. Kaffeservering.

 


52. Jag känner inte igen herrarna. Gör någon annan det?

 


53. Östen Engström.


54. Musik- och lyrikprogrammet Medborgare i Republiken Finland – Finlandssvensk dikt och sång under 60 år från 1977 med Östen Engström som recitatör kom 1979 som LP. Innehållet på Discogs. Skivan i filmen utbytt mot en från Tradera med dedikation från Östen till Britta. Lena Engström-Paersch bekräftade att det var hans signatur.

 


55. Vem?

 


56. Vagnslidrets västgavel och bagarstugan.

 


57. Wolmar började åka mot Jakobstad, ångrade sig, vände kanske vid Nyko Frys och såg på tillbakavägen det staketomgärdade Ostrobotnia Päls till vänster och Vattentornet.

Skolområdet


58. Direktors- och internatsbyggnadens sydfasad från 1882. Få se vad som händer med den, men vad jag förstår är den inte längre rivningshotad.

 


59. Namnet Residensgatan minner om greve Claes Totts residens för grevskapet Karleborg.

 


60. Högstadiet som stod klart höstterminen 1978 sägs vara rivningsmoget. En av få ekar i staden. Kom inte på någon annan än den vid Ahlnäs/Blomqvist/Nylund på Gustav Adolfsgatan 24, så jag googlade: Det finns en vid f.d. Bogdanoffs, har tidigare funnits flera på Seminarieområdet och det tycks finnas ekar på Loppan,

 


61. F.d. Seminariets huvudbyggnad har genomgått en stor renovering och återinvigdes i slutet på september 2023.

Juthbacka och Juthbacka Teater

62. Infarten till Juthbacka. En likadan skylt som den i högerkant uppsattes i början på sjuttiotalet i diket vid Juthasvägen 11.

 


63. Trevligt att få se Teater-skylten! Folk på restaurangtaket. Hade man servering där?

 


64. En lite bättre bild av simbassängen från 1972. Den fylldes igen sommaren 2012.


65. Juthbacka Teater spelade sommarteater 1971–84, men man fick sluta på grund av dammbygget. Till säsongen 1973 byggde man en läktare.


66. Årets föreställning var Titus Rödtopp med Boris Bränn i huvudrollen.

Andrasjön


67. När Skogvallen byggdes flyttades Andrasjövägen söder om den och den gamla vägen fick namnen Idrottsgatan och -gränd.

 


68. Här vaktade Hanna Holmbom grinden. Idrotts- och ungdomsgården byggdes 1966.

 


69. Tullmagasinet renoverades 1988.

 


70. Här begränsade inga vågbrytare utsikten. Stranden till höger var ett bra fyndställe för flintstenar som kommit som ballast.


71. Pontonbryggorna byggdes 1969 och 1970.

 


72. På väg till ”skären”.

 


73. Villor på Långörn. Villan i högerkant byggdes av slöjdlärare Göran Wikström.

 


74. Andrasjögrundet bortom redden är numera betydligt större.

 


75. Badstranden.

 


76. Ingen rusning till badet.

Forsbacka


77. Forsbackaforsen utplånades vid dammhöjningen 1984.

Juthas

78. Minnesmärket över Slaget vid Juthas. O fosterland, Vhem spanar dina öden? Slutet på Döbeln vid Jutas.

Marknad

79. Marknadsbesökare. Mannen till vänster liknar lite Henrik ”Målar-Villas Heik” Rosenqvist från Smedsbacka, men osäker om det är han. Kan det vara Johannes Syynimaa i högerkant? I filmen spelas Nyykaabi marknan. Den spelades in på Pensars gårsplan. Texten.

 


80. Det hörde till att snurror skulle köpas på marknaden.

 


81. Mopeder och cyklar vid Busstationen från 1954.

 


82. Bilar på Bankgatan.

Från ovan

83. Andrasjöfjärden i bakgrunden och Kampen i förgrunden.Läs mer:
Stillbildsfilm från 1946.
(Inf. 2023-10-04, rev. 2023-10-08 .)