S k ä r i b o r

B U T I K S B I L E N  besöker Andra-sjän måndagar och onsdagar,
[Bå?]da vägskäl kl. 16.00, Andra-sjön kl 16.30.
     Från butiksbilen erhålles allt i ”butiksväg”.

AARNE MARKKULA  tel.  20 073


Förstoring.


Solveig Sjöskog publicerade på facebook.


Affär i Nkby bytte ägare

Markkulas livsmedelsaffär på Bankgatan 9 i Nykarleby har bytt ägare. Det är fru Ester Syynimaa som från och med onsdagen är ny ägare till affären, som samtidigt också bytte namn och härefter heter Nykarleby livsmedel. Förra ägaren fortsätter som biträde i affären.

Markkulas butitiksbil som trafikerat stora delar av landskommunen, ingår inte i köpet och upphör alltså med sin verksamhet. Däremot ämnar den nya butiksägaren köra ut varor till de kunder som så önskar.

Ester Syynimaas make är i Jakobstad känd som innehavare av Jakobs bad.
[Paret innehade även bastun och tvättinrättningen i Nykarleby.]


Jakobstads Tidning den 22 februari 1973.
Margite Enlund kommenterade Solveig Sjöskogs inlägg.


Läs mer:
Tändsticksetiketter.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-08-20, rev. 2020-08-20 .)