Orange ljus vid Brostugan

Åren 1959—1964 inträffade elva bokförda trafikolyckor i vägkorsningen vid Brostugan. I inte mindre än 5 fall kolliderade fordonet mot berget — vid sista krocken, den 5 januari i år, mötte en långtradarchaufför döden. Trafiknämnden i Nykarleby har uppmärksammat de faror som möter, särskilt okända bilister — och föreslår i en inlaga till stadsstyrelsen:

— Att denna hos Väg- och vatten i Vasa anhåller om att 50 km hastighetsbegränsning träder i kraft söder om Värnamo vägskäl;

— att denna hos kommunikationsministeriet anhåller om att 30 km hastighetsbegränsning införes på en sträcka av 150 m, från den plats där 50 km-skylten nu finns;

— att trafikmärket som utvisar vägkurva förses med en stor tilläggsskylt, där kurvans art framgår — skylten skall också förses med texten: Brant kurva, Jyrkkä mutka;

— att varningsgrinden vid kurvan, se bilden, förnyas och målas med reflexfärg samt förses med pil. Det röda blinkljuset skall bibehållas;

— att gatukorsningen framför Brostugan förses med lampa som ger ett orangefärgat ljus,

— att stadsstyrelsen undersöker vilka möjligheter det finns att spränga bort en del av berget och därigenom åstadkomma en reservväg som kunde användas i nödsituationer eller förstora parkeringsplatsen om skäl förefinnes att bibehålla den.

I ett samtal med JT säger trafiknämndens lär J. Fors — vi åkte tillsammans in till staden söderifrån — att den första skylten med hastighetsbegränsning 50 km, bör placeras så att en tilltänkt parkeringsplats mellan Värnamovägen (Juthbackavägen) [nu Juthasvägen] och riksåttan kommer inom fältbegränsat område. Dessutom är det meningen att en bollplan skall byggas söderom sportplanen.

Hr Fors anser en hastighetsbegränsning på 30 km befogad på den sista sträckan före kurvan, särskilt som vägen sluttar rätt kraftigt mot kurvan och bron. Den varningsgrind som finns på bilden finner han otillräcklig och föreslår att en ny varningsgrind, som väl blir ett av resultaten av nämndens framställning, borde byggas ända fram till ledningsstolpen, i vilken den orangefärgade lampan skall upphängas.Trafiknämndens ordförande J. Fors pekar ut hur han tänkt sig den nya varningsgrinden skall se ut. Det behövs rejäla varningsskyltar säger han. T. ex. långtradarchaufförerna som sitter länge vid ratten blir blinda för de vanliga skyltarna.
[Originalbilden var så dålig att jag testade att färgutjämna. Grinden från andra hållet.]


Det kan slutligen framhållas att mellan den nuvarande fartbegränsningsskylten och det gula bostadshuset på samma sida av vägen går gränslinjen mellan statens och stadens väg.

Enligt vad JT inhämtat anser stadsdir. E. Eklund att trafiknämnden gjort ett gott arbete, varför det är troligt att en stor del av förslagen kan förverkligas — om VoV [Väg- och vatten] och andra ”inblandade” verkligen vill.

Att nykarlebyborna och bilisterna vill — det är uppenbart.


S-man [Alf Snellman] ,Jakobstads Tidning den 19 januari 1965.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Olyckor vid Storbron.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-08-31, rev. 2022-06-21 .)