Ett hus bortom all räddning

Då ”Den blomstertid” klingat ut vid skolavslutningen stängs dörrarna troligen för gott till Residenshuset i Nykarleby.


NYKARLEBY.
Under huset frodas svampar och mikrober, med en hälsovådlig inomhusluft som följd. Hälsoinspektionen sätter därför lapp på luckan i skolhuset då vårterminen är till ända.

Av de tre trähusen från slutet av 1800-talet är Residenshuset det som är i absolut sämst skick och som efter vårterminens slut, av hälsoskäl, inte längre får användas för undervisning eller elevvård. Det visar en omfattande konditionsgranskning som gjorts av samtliga tre skyddade trähus på skolområdet som hälsoinspektionen granskat, tolkat och gett sitt utlåtande om.

- Det enskilt största problemet finns i krypgrunden med omfattande rötsvampangrepp i bottenbjälklaget under Residenshuset, säger Daniel Lönnqvist, stadens byggherreingenjör.

För att ställa huset i skick krävs omfattande åtgärder. Sett till användningen blir kostnaderna alltför höga. Därför lämnas Residenshuset åt sitt öde.

Elevvården nyttas i stället till det så kallade kanslihuset och till de vindsrum som bildningskansliet tidigare lämnade. Resten, eller textilslöjden och den undervisning som skett i tre av klassrummen, får flytta till en barack som redan finns riggad på skolområdet.Residenshuset är illa medfaret av både rötsvamp och tidens tand. Efter vårterminens slut stängs huset och lämnas åt sitt öde. FOTO: JONAS BRUNNSTRÖM
[Synd på ett så vackert hus! I bakgrunden barackerna som Normens skola huserar i efter att även den skolan utdömdes p.g.a. mögelangrepp. I förgrunden minnesstenen över Nykarleby seminarium.]


OCKSÅ DET SÅ KALLADE Ahlbeckshuset* har drabbats av rötskador i bottenbjälklaget och av mikrobiell växtlighet i mullbänksisoleringen - men i mindre omfattning än i Residenshuset. Ett ställvis läckande tak har även blött ner spånet i delar av innertaket.

[*Seminariets huvudbyggnad vars festsal som 2004(?) fick namnet Ahlbeckssalen som en hyllning till Rafael Ahlbeck, tycks nu ha gett namn åt hela huset.]

Krypgrunderna under samtliga tre trähus har städats och desinficerats redan en gång.

På villkor att även de övriga problemen åtgärdas så snabbt som möjligt, eller senast till sommaren, ser hälsoinspektionen ingen orsak att stänga Ahlbeckshuset, som förutom Ahlbecksalen rymmer sex klassrum och ett bibliotek som används av Carleborgsskolan.

På torsdagens budgetmöte klubbades ett investeringsanslag på 100 000 euro för akuta åtgärder av både kansli- och Ahlbeckshuset. Planen för åtgärderna är redan klar. 50 000 euro satsas för att ställa kanslihuset i ordning för elevvården. 25 000 euro kommer att användas för att lappa taket på Ahlbeckshuset och för att invändigt byta ut fuktskadat byggmaterial. 25 000 euro går till planeringen av en byggnadsteknisk sanering av hela Ahlbeckshuset.

Vad en sanering kostar vågar varken stadsingenjör Peter Sjöblom eller byggherreingenjör Daniel Lönnqvist sia om.

- Vi planerar att inleda saneringen av Ahlbeckshuset redan hösten 2017, säger Lönnqvist.

Då frigörs skolbaracker dit verksamheten i Ahlbeckshuset kan flytta efter att Normens elever flyttat in i sin nya skola hösten 2017.


Bortsett från
rötsvampangreppen och problem med inomhusluften har tidens tand och långvarigt slitage också gått hårt åt de gamla trähusen.

- Det handlar både om fönster och om tak som är slitna och som måste förnyas, nämner Peter Sjöblom som exempel.

Även om ingen i stadsfullmäktige i förra veckan sade det rent ut att fastighetsunderhållet vanskötts i Nykarleby var det flera som efterlyste ett större fokus på driften och underhållet av stadens fastigheter.

Enligt Lönnqvist och Sjöblom hade inte ens det bästa tänkbara fastighetsunderhållet av Normens skola, bädden, Rummelbackens daghem eller Residenshuset kunna förebygga alla mögelproblem, som i samtliga fall har sitt ursprung under själva byggnaderna eller i tidigare sätt att bygga hus.

Tekniska verket kommer ändå att omfördela resurserna inom verket till förmån för fastighetsunderhållet i allmänhet och i synnerhet för uppföljningen av de nya hus som byggs eller renoveras.

- Vi har varit för korta i rocken sett till den byggnads- och renoveringstakt staden haft under de senaste åren och som ser ut att hålla i sig under flera år ännu, medger Peter Sjöblom.


Britt Sund, Österbottens Tidning, söndagen den 20 december 2015.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Skolplanerare vill riva Residenshuset.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2016-02-07, rev. 2016-10-11 .)