Nkby blir blomglad sommarstad
Esplanadgator, parker får make up

I runt tal 200 m³ matjord forslas just nu från Nykarleby ungdomsgårds tomt till grönområdet på stadens Esplanadgata. Som obehövliga vid ungdomsgården, där grönområdet får vika för prosaiska men nödvändiga parkeringsutrymmen. Saneringen av Esplanadgatan ingår i ett program som stadens trädgårdsnämnd gjort upp i syfte att ge Nykarleby en glad sommarprägel.


Som ordförande i trädgårdsnämnden sitter seminarieträdgårdsmästare Bror Sandström. Med stadsträdgårdsmästarens ansvar och uppgifter som kvällsplåga.

— Enbart Esplanadgatan har gett oss mycket huvudbry berättar hr Sandström. Det vi stannat för är en krympning av den spatsergång som går i grönområdets ländriktning. På bredden. Vi gör gången 1,2 m bred i stället för tidigare 1,7 och behåller då precis så mycket promenadväg som två behöver när de går arm i arm. Utan att tangera bänkarna som skärs in i gräsmattan. Förutsatt att paret inte gör allt för grova feltramp.

— Ungdomsgårdens 200 m³ överloppsjord hinner till också för slänten mot Topeliusparken. När all jorden är utkörd skall den beredas med jordfräs, kratts, jämnas och vältas. Sedan sår vi fröna!

Trädgårdsnämnden, som fått stöd av trafiknämnden, har gått in för 3 eller 4 övergångsställen. Därför att det är värre om allmänheten genar godtyckligt över gräsmattan. Och nu väntar vi på klarsignal från byggnadskontoret. Men några blommor vill vi inte plantera i gräsmattan. Björkarna ger den omväxling som behövs.

[När jag läste detta mindes jag den söndertrampade gräsmattan som fanns mellan Samskolan och Källargrillen.]

— Blommorna sätter vi i stället i Topeliusparken och i vattentornsgrönområdet vid Lybecksstoden. Vi har ett tiotal urnor inplanterade med tulpaner som längre fram byts mot annan blomsterfägring.Ann-Sophie Sandström bland de blomsterurnor i plast som sprids ut i sommar-Nykarleby.


— Också Rummelbacken skall få ny matjord och insås under sommarens lopp. Senaste sommar fick ett område närmast banträdgården en ansiktslyftning. Då bl.a. ett antal björkar och barrträd drogs upp med rötterna. Vi kör ny matjord dit också, kanske 30—40 m².

— Jag tror att de anslag som getts skall räcka till för det mesta i sommar. 1.500 mk för Esplanadgatan, lika mycket för allmänna planteringar och 1.000 mk för Rummelbacken.

Bror Sandström gläder sig också över den prakt som han är med om att skapa. Men han är glad också över den nya gräsklippningsmaskin som staden skaffat. Med kippkärra för avfallstransporterna att koppla till. Maskinen kan också användas för rengöringen. Ett ytterligare plus är att den bemannas av chauffören och motorexperten Roy Andersén som garanterar att maskinen förs varligt fram. Utan hot mot träd, plank och husväggar.


P., Jakobstads Tidning den 30 maj 1968.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Esplanaden i kapitlet Fakta.
Idrotts- och Ungdomsgården.
Bror Sandström.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-24, rev. 2021-01-24 .)