Oy Scandi Net Ab


Kuusikartano Oy

Östra Åvägen 362
Kvarnvägen 23
Kvarnvägen 16Några milstolpar

 • 1988 byggdes hallen på Kvarnvägen 23 av husförsäljningsbolaget Rak. Oy Kuusikartano med ägaren Kaj Lytts. Han är unik så till vida att han byggt en hall både i början och nästan i slutet av Kvarnvägen.
 • 1991 i maj annonserade företaget om lagertömning.
 • 1992 grundade Kurt Blomqvist företaget Oy Scandi Net Ab som monterar trålar, fiskodlingskassar och fångstfällor för saltvattensfiske och verkade då i NTC:s lokaler. Firman K. V. Blomqvist Ab för tillverkning av idrottsartiklar (fotbolls- och andra nät) registrerades.
 • 1994 köptes Kuusikartano Oy:s hall och den byggdes ut.
 • 1995 flyttade man till hallen.
 • 1997 byggdes torkningstornet.
 • 2002 registrerades firman Oy TrawlMan Ab med verksamheten uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter.
 • 2008 köptes företaget av Christer Kattil från Vörå och namnet ändrades till Ab Scandi Net Oy.
 • 20?? flyttade man till f.d. Gyllenbergs i Forsby.
 • 2020 är Oy TrawlMan Ab registrerat i hallen.Scandi Nets anläggning sommaren 2016. Förstoring.Halvpanorama från Fabriksgatan och Kvarnvägen med Scandi Net i högerkant sommaren 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 

Elementhusmarknaden finns i södra Finland

1988
Lagertömningsannons 1991
Trålar och kassar god fångst 1994
Allt en fiskare behöver! 2020

*     *     *

Elementhusmarknaden
finns i s
ödra Finland

Skall man sälja element- och volymhus, skall man söka sin marknad i södra Finland.

Den erfarenheten har Kaj Lytts, som sedan nyår satsat på att förmedla den här typen av produkter från tillverkare i Österbotten till köpare i södra Finland.


Kaj Lytts hoppade av som försäljningschef vid Oravais Hus strax före konkursen och har sedan dess satsat på egen firma. Sedan tidigare är han ägare till firman AK-Glas i Nykarleby och det är i det namnet han hittills opererat.

— Jag har kalkylerat med en försäljning om 15 miljoner mark i år, och det verkar hålla. Man kan säga att 90 procent av vår marknad ligger i Helsingfors och inom en 50 kilometers radie utanför Ringväg III, berättar Lytts.

Det här betyder att Lytts själv tillbringar en stor del av sin tid nere i huvudstaden. Något direkt försäljningskontor har företaget ännu inte etablerat där. Däremot har företaget hyrt en lokal i centrum av Helsingfors, där de som sköter monteringen bor och varifrån Lytts kan sköta försäljningen.

Lytts affärsidé går ut på att köpa produkter av österbottniska tillverkare som har ledig kapacitet. I dagens läge opererar han med ett halvt dussin företag från Vasa i söder till Kannus i norr.

— Vi ligger också i förhandlingar om att börja köpa volymhus från Sverige, berättar Lytts.

En orsak till att företaget söker sig till grannlandet är att de finländska tillverkarna tenderar att göra sina produkter allt för dyra.

Av företagets försäljning utgör radhusen idag 80 procent. Resten är nästan uteslutande hallar och bara några enstaka egnahemshus har förmedlats.

— Till en början planerade vi också att sälja egenhemshus. Men den produkten faller bort i och med att Karl-Gustav Jansson, som skulle sköta den sidan, har återgått till Nordiska Hus. Jag försöker nu sälja bort de kontrakt jag har inom den sektorn, berättar Lytts.

Lytts håller också på att sälja bort AK-Glas i Nykarleby och kommer helt att koncentrera sig på den nya verksamheten.

 

Foto: Thomas Kuni
Kaj Lytts bygger sin affärsidé på att förmedla element- och volymhus från österbottniska tillverkare till köpare i södra Finland.

Sovjetexport

AK-Glas håller som bäst på och färdigställer en exportorder till Estland. Det är ett projekt som de första förhandlingarna förts redan under Oravais Hus-tiden.

— Det är inget större projekt. Det rör sig om ett matkök på 300 kvadratmeter som levereras enligt nyckeln-i-handen-principen, berättar Lytts.

Som underleverantörer under Estland-projektet har en rad nykarlebyföretag fungerat. Som mest har sju personer härifrån arbetat med matköket.

Lytts anser att det nog finns en östmarknad för de Österbottniska hustillverkarna.

— Men man skall nog inte slänga sig in i exporten utan att ha att erfarenheter. Från den här affären lärde vi oss att det inte bör finnas för många mellanhänder, berättar Lytts.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 28 maj 1988.
Kari Nyqvist tillhandahöll och kontaktade Gustaf Häger för kommentarer:

Jag bodde i ett av kontorsrummen i hallen våren och sommaren 1991. Raymond Segervall sålde fisk i ett annat av kontorsrummen. Byggnadsinspektören och Raymond hade olika syn på hur en fiskbutik skall vara utrustad. På Kuusikartano jobbade då Raymond Segervall och  Rainer ”Pikku” Nyman. Kanske även Björn Löv och Aarre Rautio.


(Inf. 2020-12-20.)


*     *     *
 • Bastubarack 3,5x6,3 med el och vatten
 • Rest- och sekunda bygg-nadsmaterial
 • Garagedörrar, fönster, mellandörrar, spegel m.m.
 • Paket- och personbilar
 • Antik Landrover m. -52

Lagret tömmes

Tel. 949-641 216, 697-220 147,
lörd. tel. 221 560

Rak. Oy Kuusikartano
Kvarnvägen, Nykarleby


Jakobstads Tidning den 10 maj 1991.
(Inf. 2020-12-20.)


*     *     *

Trålar och kassar god fångst

Företaget Scandi Net i Nykarleby har just firat sitt tvåårsjubileum och i januari flyttar företaget ut till en nyinköpt hall som i dagarna färdigställts.


Jag hade räknat med en omsättning på dryga halvmiljonen vid starten, berättar Kurt Blomqvist, mannen bakom aktiebolaget Scandi Net, som hittills varit inhyrt i Nykarleby Transportcentrals utrymmen.

I år omsätter företaget tre miljoner mark och det har gått betydligt bättre än vad de blomqvistska beräkningarna till en början tog sikte på.

Redan första året var Scandi Net uppe i dryga en och en halv miljon mark.

Mellan tre och fyra personer är i Nykarleby fullt sysselsatta med att montera trålar, fiskodlingskassar och fångstfällor.

Det är rena hantverksarbetet, beskriver Kurt Blomqvist verksamheten. Själv sysslar Kurt enbart med försäljning.

I Tallinn sysselsätter Scandi Net hela 10 personer, som också monterar samma kassar och trålar.

- Sista handen lägger vi dock på arbetena här i Nykarleby, tillägger han.

Däremot är det inte enbart tillgången på billig arbetskraft som gjort att verksamheten utlokaliserats till Tallinn.

- Det finns helt enkelt inte tillgång på folk som kan hantverket, förklarar Blomqvist, som menar att det tar ända upp till två år innan man lär sig monteringen.

I Tallinn hade Blomqvist turen att råka på ett trålbinderi, som tidigare utgjorde en avdelning i en stor fiskekolchos.

De som jobbade där hade mer än tio års erfarenhet och kvinnorna är otroligt skickliga och snabba, enligt Blomqvist.Kurt Blomqvist på Scandi Net är optimist och satsar på en ny hall för montering av fiskeredskap av storformat.


Själv är Kurt Blomqvist inte ny i branschen. Med en sexårig erfarenhet som inköpare och ansvarig för försäljningen vid Lindemans nätfabrik i Vasa har Blomqvist den erfarenhet, som gjorde att han vågade ta upp konkurrensen. De viktiga kontakterna fanns från tidigare.

Idag är Scandi Net i Nykarleby och T-Trål i Mariehamn dominerande på den finländska trålmarknaden.

Fiskodlingskassarna är den andra stora produkten på Scandi Net och i år har man levererat hela 80 kassar från Nykarleby. Såväl inom landet som till Sverige och Norge.

Utöver nytillverkningen går en stor del av arbetet till reparation, renovering och förstoring av trålar och kassar. Råvarorna eller själva näten köper Blomqvist från Norge och Danmark. Till en del köper Scandi Net också underleveranser.

Nykarleby är, enligt Blomqvist, lägligt placerad med tanke på marknaden. Mycket av trålfisket sker mellan Nystad och Uleåborg och närheten till kunderna och möjlighet att snabbt serva dem ser Blomqvist som en stor fördel med att finnas i Nykarleby.

Däremot har Scandi Net inte mycket att göra med det kustnära fisket som sker här i nejden. Exporten utgör omkring 20 procent av omsättningen på Scandi Net.

Vi räknar med att det tar upp till tre år att bygga upp kapaciteten här i Nykarleby och på sikt räknar vi med att flytta hela verksamheten hit och då också sysselsätta fem till sex personer till.

Det första steget blir att inta den nya hallen på Kvarnvägen i januari.
Med inköp av den plus en utbyggnad som fördubblar hallytan kostar satsningen en halv miljon mark.

- Men vi räknar med att det på sikt skall vara en lönande satsning, menar Blomqvist.

Längden är det viktigaste när det gäller hallar för montering av fångstredskapen. Däremot är man mindre beroende av höjder och bredder. Att betala hallhyra för volymer man inte behöver är därför onödigt.

Den nya hallen mäter 10 gånger 31 meter och förutom monteringshallen finns också ett kallt lager där även färgeriet skall inrymmas.

- Vi ser nog ljust på framtiden, även om en del frågetecken hopar sig kring EU-medlemskapet och dess inverkan på fisket, avslutar Kurt Blomqvist.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 29 december 1994.
Kurt är som son till den legendariske fiskaren Jarl ”Jalli” Blomqvist uppvuxen inom fiskerinäringen och har varit verksam inom Österbottens Fiskarförbund.
Kari Nyqvist tillhandahöll.
(Inf. 2020-12-14.)


*     *     *

Allt en fiskare behöver!

Scandi Net har tillverkat trålar och fångstredskap av nät samt olika slags idrotts- och skyddsnät sedan 1992. Företaget finns i Nykarleby, i båtbyggarområdets kärna i Finland. Hos oss har fisket och sjöfarten alltid varit viktiga näringar, en naturlig del av livet. Vårt företag har under årens lopp samlat enorma mängder kunskap om branschen, ett starkt yrkeskunnande, traditioner – hos oss finns även det tysta kunnandet. Kunskapen överförs från äldre till yngre, sida vid sida.

Traditioner och det österbottniska hantverket är dock bara en del av vår verksamhet. Scandi Net är en föregångare inom branschen och ett företag som blickar in i framtiden, satsar på produktutveckling och tillverkar allt hållbarare och fiskrikare fångstredskap, designade för finländska förhållanden. Lätta redskap som även är sälsäkra, är lätta att hantera och mångsidiga oberoende av vattendjup. Och eftersom kundernas båtar och behov alltid är olika, skräddarsyr Scandi Net sina produkter enligt kundens önskemål.


Presentation på företagets webbplats, december 2020.
(Inf. 2020-12-14.)Läs mer:
Torktornet.
Företagen på Kampen.
Kurt BLomqvist var tidigare vd på Vexala frys.
Fler artiklar ur JT.

Ab Scandi Net Oy:s webbplats.
(Inf. 2020-12-14, rev. 2023-12-25 .)