Nykarleby backar inte
linoleum i Seminariesalen

En enig styrelse har sagt sitt. Det blir inget byte av golvmaterial l Seminariesalen. Styrelsen håller fast vid linoleum även i Seminariehusets sal.


Efter att stadsdirektör Martin Norrgård hört både huvudentreprenören och Österbottens Museum kring golvmaterialet i Seminariesalen och analyserat svaren föreslog han på måndagens styrelsemöte att staden inte avviker från den ursprungliga planen att lägga en linoleum-matta även i Seminariesalen.

I den föredragningslista som gick ut i torsdags var förslaget ett annat, eller att man skulle gå in för ett trägolv - på villkor att priset för ett trägolv (beräknad kostnad 18 000-20 000 euro) inte överskrider priset för linoleum med mer än 10 procent och att bytet av golvmaterial inte skulle försena byggprojektet.

- Efter att föredragningslistan gick ut har det kommit in nya uppgifter som gjorde att jag ändrade mitt förslag på måndagens möte, säger Norrgård.

Det avgörande svaret Norrgård fick från Österbottens Museum är att det är själva användningen av salen som ska beaktas då valet av golvmaterial avgörs. Ska många stolar flyttas fram och tillbaka är en linoleum-matta en mera hållbar lösning. Om man ändå går inför ett mjukt golv av furuplankor behöver det målas - både för hållbarheten men även sett ur ett byggnadshistoriskt perspektiv, där ett lackerat furugolv enligt museifolket inte är en lämplig lösning.

Norrgårds slutliga förslag att hålla fast vid linoleum spikades även helt enig styrelse.

 
Arbetsledare Simon Enqvist får hålla sig till den ursprungliga byggplaneringen. Det blir inget byte av golvmaterial i Seminariesalen.
FOTO: BRITT SUND


Britt Sund, Österbottens Tidning den 5 april 2023. Diskussionen uppkom efter ett medborgarupprop om att det med tanke på akustiken borde vara trägolv och inte linoleum.
Görel Ahlnäs tillhandahöll.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2023-04-09, rev. 2023-04-09 .)