Nykarleby startar insamling
mot linoleumgolv i konsertsal

Att den anrika festsalen i det forna seminariets huvudbyggnad får ett linoleumgolv i stället för ett trägolv sväljer opinionsbildarna på caféet inte.


NYKARLEBY.
Med musikern och Jeposmettonas frontfigur Christine Julin Häggman i spetsen initierar ett koppel av stadsbor, som Bengt Kummel kallar traditionalisterna, en namninsamling för att ändra beslutet om ett linoleumgolv till Ahlbecksalen.

- Vi traditionalister vill ju att den anrika salen bevaras så långt det är möjligt och därmed även trägolvet. Bland musikerna ses ett trägolv som det bästa för akustiken. Bägge delar, eller traditionalisterna och musikerna, harmoniserar nu med varandra och gör vad som står i var makt för att staden ska ändra valet av golv material i Ahlbecksalen, säger Bengt Kummel.


ALLA DEM
VI TRÄFFAR
på caféet är snabba att berömma staden för den satsning som gjorts och som ännu ska göras på de tre gamla seminariebyggnaderna från sent 1800-tal och som Helge Hedman, Ulf Smedberg och Bengt Kummel både studerat i som seminarister och senare jobbat i som lärare.

Exteriörerna är skyddade, men inte interiörerna i de gamla byggnaderna från det sena 1800-talet.

- Det finns inget annat skolområde i Svenskfinland som kan ståta med motsvarande kulturhistoriska byggnader och som glädjande nog renoveras för fortsatt användning, säger Håkan Ahlnäs, kulturprofil aktiv i släkt- och bygdeforskarna.

Seminariet i allmänhet och festsalen i synnerhet var något av ett musikens centrum i 100 år - även sett ur ett finlandssvenskt perspektiv.

- Varje år i hundra års tid levererades omkring 20 lärare och kulturarbetare från Nykarleby till övriga delar av Svenskfinland, beskriver Helge Hedman.

Salen är vida känd som en av de bästa konsertsalarna i Österbotten med sin fina akustik, vackra interiör och med trägolv och högt till tak.

- Salen hör absolut till ett av stadens kulturarv som ska värnas och bevaras så väl det är möjligt, säger Christine Julin-Häggman.

Salen är inte bara en pärla för elever och studerande på skolområdet utan för alla Nykarlebybor.

- Salen är unik och har genom alla åren fyllt specifika behov som ingen annan sal i staden av i dag heller kan möta, säger Ulf Smedberg.Christine Julin-H
äggman, Bengt Kummel, Helge Hedman, Håkan Ahlnäs, Kent Lundqvist och Ulf Smedberg hoppas att den planerade linoleummattan byts ut till ett trägolv. För att ändra beslutet om golvmaterial startar de en namninsamling till förmån för trägolvet. FOTO BRITT SUND


ATT SÄTTA EN LINOLEUMMATTA i stället för det trägolv som funnits i snart 150 år bryter enligt Smedberg en stilmässig helhet i salen.

- För mig handlar det inte bara om akustiken, utan att konsertsalen mister sin praktfullhet och glans då man byter ut trägolvet till en linoleummatta, som samtidigt tillintetgör salen som danssal, säger Julin-Häggman.

Ingen av dem har varit medveten om att linoleummattan funnits med från start eller från det att byggnads- och arkitektplaneringen lämnade AK-Plan Byggnadsplanering Ab i Vasa.

- Byggnadsplaneringen har varit på utlåtanderunda både inom staden, men även till Museiverket, utan att någon haft några invändningar mot valet av golvmaterial, säger Mårten Lindström, stadens byggnadschef som inom kort lämnarsitt jobb.

Något förvånad är därför Lindström över den upprördhet som linoleummattan de senaste veckorna väckt och först i det skede då det mesta av byggjobbet redan är gjort för att sätta mattan på plats.


FRÅGAR MAN LINDSTR
ÖM kommer det inte att bli något byte av golv i Ahlbecksalen.

Det gamla trägolvet gick enligt Lindström aldrig att återanvända efter att det revs samtidigt med det gamla och ruttna bjälklaget som helt och hållet ersatts med ett nytt.

- Vi har hela tiden varit trygga med den planering som gjordes av AK-Plan, inklusive det golvmaterial som föreslogs av dem. Därför har vialdrig räknat med ett trägolv, ännu mindre med vad ett trägolv hade kostat, säger Lindström.


LINDSTR
ÖM ÄR
också helt övertygad om att Nykarlebyborna kommer att glädjas över salen, oavsett golvmaterial, då den till hösten står klar.

- Den renoverade byggnaden, inklusive salen, ska betjäna många olika användare och verksamheter. För dem som vill se ett museum finns Kuddnäs, säger Lindström.

- I början av december, svarar Julin Häggman på frågan när hon till sin förskräckelse blev varse linoleummattan.


D
ÄREMOT HAR
byggnadskommittén, som leds av Robert Blomqvist hörsammat farhågorna om en försämrad akustik i salen.

I början av året frågade därför byggnadskommittén akustikplaneraren Akucon om akustiken påverkas negativt av linoleummattan.

- Linoleum är ett rätt hårt material och enligt det utlåtande som vi fick av Akucon ska akustiken inte påverkas nämnvärt, säger Robert Blomqvist.

Detta konstaterades också på det senaste arbetsplatsmötet i seminariehuset för ett par veckor sedan, då man beslöt gå vidare enligt den ursprungliga planeringen.

- Linoleum är ett bra och prisvärt material, lätt att hålla rent och vi har bara goda erfarenheter av linoleumgolven i våra andra offentliga byggnader i staden, säger Robert Blomqvist.

- Vi bygger ingalunda någon konsertsal i stil med Schaumansalen, men den kommer ändå att fungera som en ypperlig och multifunktionell sal för både konserter och andra kulturella evenemang, lovar Blomqvist.


STADEN HAR
av Svenska kulturfonden fått ett bidrag på 350 000 euro öronmärkta för renoveringen av själva festsalen i seminariebyggnaden.

- Vi litar på att byggherren och lokala experter vet vilka tekniska lösningar som är de bästa för att bygga den bästa multifunktionella salen. Byggnadstekniska detaljer har vi ingen åsikt om, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung.

- Lika litet som vi bestämmer Nykarleby manskörs repertoar då vi beviljar kören ett bidrag, har vi någon åsikt om vilket golv bidragstagaren väljer för Ahlbecksalen, tillägger Lillkung.

- Men frågar man gemene man, ung som gammal, förstår ingen var för det gamla trägolvet ska ersättas med linoleum. Med vår adress, eller namninsamling, får de komma till tals - med förhoppning om att staden gör om och gör rätt i fråga om golvet i Ahlbecksalen, säger Julin-Häggman. 

Byggnadstekniska detaljer har vi ingen åsikt om. Vi litar på att bidragstagaren gör det bästa av Ahlbecksalen, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung.
FOTO: HEDVIG SANDELL/ARKIV

 

Mårten Lindström, som inom kort avslutar sin era som byggnadschef, säger att det är för sent för ett golvbyte i Ahlbecksalen.
FOTO: JONAS BRUNNSTRÖM/ARKIV


Britt Sund, Österbottens Tidning den 2 februari 2023.
Görel Ahlnäs tillhandahöll.


*     *     *

Adressen

Vi är mycket tacksamma för att seminariebyggnaden från 1875 på skolområdet äntligen blir renoverad! Äntligen får vi tillbaka Ahlbeckssalen, vår konsertsal med fin akustik och vacker atmosfär. Men nu planeras en linoleummatta i konsertsalen, och det känns nog helt fel. Ahlbeckssalen kan räknas till ett av stadens kulturarv som bör få tillbaka sitt trägolv. Tycker du också det, var så snäll och skriv på! Namnlistor kommer också ut i Nykarleby så småningom. Namninsamlingen avslutas 22.2.2023. Detta är en önskan och vädjan!

Ahlbeckssalen befinner sig i den gamla seminariebyggnaden som byggdes 1875. Konsertsalen är känd för att vara en av de bästa konsertsalarna i Österbotten med sin fina akustik och vackra interiör med trägolv och högt till tak samt många tavelporträtt av seminarielärarna. Nu utförs en grundlig och välbehövlig renovering av hela byggnaden, där själva konsertsalen Ahlbeckssalen enligt stadens planer skall få en linoleummatta istället för ett trägolv. Ahlbeckssalen kan räknas till ett av stadens kulturarv som behöver värnas om och bevaras på allra bästa sätt. Konsertsalen tappar sin praktfullhet och glans om man sätter en linoleummatta och det kan påverka akustiken. Ett trägolv är dyrare, men salen har ett fint golv i flera årtionden framåt och vid fina festligheter ett ordentligt dansgolv i vacker atmosfär. För att underlätta städningen i byggnaden används med säkerhet inneskor – precis som i alla andra skolbyggnader. Seminariebyggnaden fyller snart 150 år. Vid återinvigningen och festligheterna av byggnaden i höst 2023 hoppas många att Ahlbeckssalen har ett nytt fint trägolv!  

Christine Julin-Häggman


Läs mer:
I april kom beskedet att det blir linoleum: Nykarleby backar inte linoleum i Seminariesalen.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2023-04-09, rev. 2023-04-09 .)