Omröstning i Nkby
om tomtbytesaffär


ETT tomtbyte mellan Nykarleby stad och AB Bröderna Sjöholm kan gynna båda de berörda parterna. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att bytesaffären, där Bröderna Sjöholm ger staden sin tomt på Gustav Adolfsgatan 23 och ett markområde nära Socklot skola, mot att de får den s.k. samskoltomten av staden. Men stadsstyrelsen var inte enig om sitt förslag. En omröstning gav rösterna 6—4 för ett markbyte.


Det var främst markområdet i Socklot som väckte diskussion. Det nära 2 ha stora området mellan ”Rivas vägen” och Socklot skola föreslås nu reserveras för radhus och egnahemshus, men alla i styrelsen var inte ense om områdets lämplighet som bostadsområde. Området ligger ganska nära ett par pälsdjursfarmer och dessutom går en högspänningsledning tvärs över området.

Men planeringssekreteraren vid byggnadskontorets fastighets- och mätningsavdelning har vid ett besök på länsstyrelsens planläggningsbyrå diskuterat olika alternativ för placeringen av radhus i Socklot och då funnit att det aktuella området är mest lämpligt. Man anser att området är lämpligt både ur service- och trafiksynpunkt sett samt att ett radhus smälter bättre in i miljön där än på kommunens nuvarande bostadsområde i Socklot. Det området ligger närmare Jakobstad—Nykarlebyvägen.

Nu vann alltså stadsdirektör Nygårds förslag om att markbytet skall ske, men med tillägget att området skall delgeneralplaneras. Beträffande närheten till pälsdjursfarmerna konstaterades att Socklot skola befinner sig mellan det aktuella området och den större farmen och att avståndet till farmen skulle bli mellan 150—200 m.

Vidare har det konstaterats att högspänningsledningen över området antingen kan undvikas vid ett eventuellt byggprojekt eller att ledningen kan flyttas så att den inte stör byggandet.

Styrelseledamoten Finskas motförslag om att man skulle utreda de juridiska förutsättningarna före ett beslut blev alltså nedröstat. [Får mig att tänka på de bevingade orden ”Ja setä me hoåålt imåot”.]

Den saken blir ju aktuell i alla händelser vid ett eventuellt byggprojekt i framtiden och skulle området inte få användas för byggprojekt kan staden ha nytta av området på annat sätt, säger Nygård.

Markbytet blir också en bra lösning för de båda centrumtomterna. Tomten vid Gustav Adolfsgatan blir en utmärkt radhustomt och samskoltomten blir sanerad. Enligt stadsplanen är den ämnad för en skolbyggnad, men efter en stadsplaneändring kan Bröderna Sjöholm bygga det kontors- och bostadshus de har tänkt sig på tomten. Kostnaderna för stadsplaneändringen beräknas till 5 000 mk.


Karl-Erik Wikström, Jakobstads Tidning, onsdagen den 15 april 1981.
(Inf. 2005-11-19.)


*     *     *[Loggan ritad av Johan Wik.]

[Lokal 1 Lokal 2 Lokal 3 Lokal 4 Förstoring.]

AB BRÖDERNA SJÖHOLM grundades år 1957 av Lars, Bo och Ulf Sjöholm. Farmningen inom familjen hade inletts år 1935 av Birger Sjöholm. Verkställande direktör är Bo Sjöholm sedan år 1957. Styrelseordförande är Ulf Sjöholm, viceordförande Lars Sjöholm och medlem Bengt Jansson.
     Företaget har i medeltal 73 anställda. Skugghusareal är 50 000 m², lagerareal 2 000 m², kontoret utgör 200 m² och är uppfört år 1984.
     Adress: V
ästra Esplanadgatan 12, Nykarleby
Postadress: Pb 1, 66 901 Nykarleby, telefon: (967) 205 22.
     Produktion: ca 30.000 rävskinn och ca 100.000 minkskinn/år. Omsättningens utveckling:

År

Mmk

 

1965

1,4

 

1970

2,8

 

1975

6,0

 

1980

17,6

 

1984

18,9

 

Pälsdjur och grönsaker: specialnäringarnas Svenska Österbotten (1985). AB Bröderna Sjöholm fusionerades med Ab Birger Sjöholm 30.5.1990. Br. Sjöholms verksamhet upphörde 3.2.1998 och Ab Birger Sjöholm upphörde 19.12.2005.


*     *     *

Ägare

 • 200? NKL Partners Ab Oy köpte affärslokalerna. NKL ägs av Kronqvist Bolagen och PMP-Invest Ab Oy.
 • 200? Kronqvist Bolagen. Alla 11bostäderna såldes.
 • 1989? Leonia Bank (tidigare Postbanken, senare Sampo bank). Panthavare från Br. Sjöholms konkurs.
 • 1984: AB Bröderna Sjöholm.


Hyresgäster i affärslokalerna
UNDER ARBETE

Lokalnummer enligt bild ovan.


År Lokal 1 Lokal 2 Lokal 3 Lokal 4
2017?     Silmäasema Fennica/ Nykaabi Syncenter  
2016 Herlers Bokhandel, Marina Silván-Wasberg      
2010 Herlers Bokhandel,
Anna Sundstén
     
200?       Kronqvist bolagen, Cay Kronqvist
Fanns 2006   Lillkungs Konditori    
2006     Specsavers Finland Oy/ Nykarleby Syncenter  
2001     Stoxec Oy  
1999     Ab Nykarleby
Syncenter/ Stjärnoptiker,
Gunilla Saarinen
 
1998? Nykarleby Bok- och pappers-handel, Gunilla och Ulf Nybäck      
1994 Espen Hem-elektronik, Stig-Ole Haglund och Mikael Nilsson      
1991?   Fellmans Färghandel
Flyttade från Lövhyddan
   
1990? Elora, Stig-Ole Haglund, Sven Forsman och Gustaf Sandström      
1985? Öppet bolag Nykarleby-Espens Beklädnadsaffär,
Lars-Peter Sjöholm
     
1984     Sko-boden Herler Kb, Hans Herler
Flyttade från Borgaregatan 4
Bildström Kb
Flyttade 1995 till gamla mejeriet

 


Hyresgäster i kontorslokalerna på plan 2
UNDER ARBETE

 • Tandklinik Hedman & Nygård. Webbplats.
 • 1996? My type, bytte 2013 namn till Crealio Design, Ove Lillas.
 • Maitosuomi.
 • Valio.
 • 2007 tog Jbb (Jakobstad bokföringsbyrå) över Bror Åströms bokföringsbyrå och flyttade sommaren 2012 till ”Lövhyddan”.
 • 2004 i december Konsultbyrå Åström. Bror öppnade bokföringsbyrån 1996 i Depositas klubbrum och flyttade hem den 1998 till Badhusstigen. P.g.a. vattenläckage flyttades då till Sjöholms hus. Där bodde vi till juli 2005, byrån blev kvar där tills den överlämnades till 2007.
 • Ingenjörsbyrå Cay Kronqvist.
 • Bröderna Sjöholms kontor.
 • Och gymmet Sportsclub Nykarleby finns i källarvåningen.


(Inf. 2020-12-31.)


Läs mer:
Samskolan i Nykarleby får förfalla av Max H. Furu.
Tomten vid Gustav Adolfsgatan.
Bröderna Sjöholm av Erik Birck.
Bröderna Sjöholm i Företagen på Kampen.
Minnestavla över Nykarleby samskola 1919–1970.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2005-11-19, rev. 2022-12-03 .)