Med anledning av att det den 6 november [2006], Svenska dagen, gått 100 år sen Erik Åhman föddes, sänder jag denna intervju i Vasabladet från 1975(?).


Samskolan
i Nykarleby
får förfalla

Målningen börjar flaga så smått.

Några fönsterrutor är redan pangade och med vetskapen om hur det brukar gå kan Åhman ta för givet att förfallet skall accelerera. Grå tristess har lagt sig över den gamla samskolbyggnaden vid Västra esplanadgatan i Nykarleby.

Ända sedan staten övertog samskolan i Nykarleby och Nykarleby gymnasium bildades har den gamla skolbyggnaden mitt i stan stått oanvänd. Nåja inte riktigt. Just nu fungerar den som lager för en plastindustri.

Det är staten som hyr ut, ty det är staten som äger fastigheten och tomten. För 42.000 mk blev staten ägare till alltsammans då när Nykarleby samskola upphörde med sin verksamhet.


Hyr ut men inte underhåller.

 
Det är för bedrövligt att se skolhusets förfall, säger f.d. rektorn Erik Åman som har promenadvägen förbi skolan. Allt är förfallet och det är bara att riva, tyvärr, säger han.
Vbl Max H. Furu
  
• Det är för bedrövligt att se skolhusets förfall, säger f.d. rektorn Erik Åhman som har promenadvägen förbi skolan. Allt är förfallet och det är bara att riva, tyvärr, säger han.

— Det är för bedrövligt säger skolans f.d. rektor Erik Åhman. Skolhuset förfaller mer och mer. Och mera är det inget annat att göra än att riva. Huset är ju inte mycket värt. Inte ens stilmässigt har huset någon betydelse i stadsbilden eftersom den ursprungliga gamla delen i tiderna byggts till med en del i två våningar.

— Staten skall sälja byggnaderna och tomten. Senaste vår ingick en annons om att hela rasket var till salu. Det var byggnadsstyrelsen som bjöd ut och svaren skulle vara insända före den femtonde maj.

— Staden har visat intresse för tomten, säger stadsdirektör Börje Nygård.

Redan 1972 lämnade staden ett anbud till byggnadsstyrelsen och staden var då villig att betala samma summa som staten hade köpt tomten och byggnaderna för av samskolan. Det vill säga 42.000 mk. Nu fanns det emellertid en lag som säger att byggnadsstyrelsen inte så där utan vidare kan sälja. Åhman måste få anbud och på basen av dessa avgörs köpet. Men staden har förköpsrätt, och det betyder att alla anbud som kommer in till byggnadsstyrelsen, de kommer att vidarebefordra till oss så att vi får ta ställning till anbuden. Komma med utlåtanden och förklara om vi är villiga att lösa in till det högsta anbudet.

Hur det förhåller sig just nu, det vet vi inte. Att staten, det vill säga byggnadsstyrelsen, begärt in anbud hänger samman med att staden under vårvintern började agera på nytt. Vi förnyade vårt anbud och lade på lite inflationspengar och höjde till 50.000 mk. Inte så lite ty Åhman får lov att beakta att byggnaderna saknar värde. Och därtill är tomten enligt stadsplanen reserverad för allmänna byggnader, vilket borde betyda att det är staden som skall ta hand om tomten.

— Upprepade kontakter till byggnadsstyrelsen har inte gett någon klarhet i dagsläget. Ända sedan början av juni tycks de som har hand om ärendet ha varit på ledigheter. Så mycket vet vi i alla fall att byggnadsstyrelsen har fått anbud. Vi hoppas få dem snart överförda så vi kan behandla dem. Och personligen tror jag att saken skall bli avgjord detta år, säger Nygård.

Och medan ärendet ligger i byggnadsstyrelsen griper förfallet omkring.

— Åhman kan ju inte säga att fastigheten ännu är riktigt anskrämlig, säger borgmästaren Lennart Johansson som skall vaka över att stadens invånare håller sina fastigheters fasader i föredömligt skick.Förfallet sprider sig över den gamla samskolbyggnaden i Nykarleby. Grå tristess lyser genom målningen och några fönsterrutor har redan pangats. Det går hastigt nedåt för skolhuset där många välkända samhällsmedborgare [som t.ex. Leo Ågren] insupit lärdomen.
Vbl Max H. Furu

• Förfallet sprider sig över den gamla samskolbyggnaden i Nykarleby. Grå tristess lyser genom målningen och några fönsterrutor har redan pangats. Det går hastigt nedåt för skolhuset där många välkända samhällsmedborgare insupit lärdomen. [Leo Ågren är en av de ”många välkända samhällsmedborgarna”. Under det närmaste fönstret görs reklam för cirkus. På hörnet brukade också Bio Scala affischera. Längst bort hade Axel Herler sin järnaffär.]


Färgen har ju inte i större utsträckning flagat och tillsvidare är det inte så många fönster som krossats. Vid syn har därför inte krav på åtgärder rests — ännu. Men det är klart när en ruta pangas brukar förfallet accelerera. Åhman kan befara att så sker här också. Och blir inte fastighetsaffären snart avgjord så får nog statsmakten se om sitt hus. Ty nog gäller paragraferna i lika hög grad för byggnadsstyrelsen som för Andersson. Blir det staden som tar över så rivs förmodligen husen snabbt. Väntan tycks vara det aktuella ordet lite varstans just nu i denna sak.


Max H. Furu, Vasabladet 1975(?).
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2006-11-05.)


*     *     *På 1970-talet användes samskolan för valaffischering. Förstoring.

(Inf. 2016-04-13.)


Läs mer:
Staden blev småningom ägare till tomten eftersom det 1981 blev Omröstning i Nkby om tomtbytesaffär av Karl-Erik Wikström.
Samskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2006-11-05, rev. 2016-04-13 .)