— Sommarvilla vid Andra sjön i Nykarleby nedbrunnen.
Senaste måndag uppstod eldsvåda i von Essens sommarvilla vid Andra sjön i Nykarleby. Villan var uppförd i två våningar och försedd med pärttak, och man antar att eldsvådan uppstått genom att gnistor från skorstenen fallit på taket. Till brandplatsen kallades omedelbart stadens brandkår, men då elden då redan erhållit stor spridning kunde man icke hindra att sommarvillan i det närmaste nedbrann till grunden. Större delen av lösöret kunde dock föras undan i säkerhet. Villan jämte lösöret voro försäkrade för 60,000 mk.


Jakobstads Tidning den16 augusti 1945, nr 94, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Muisto av Lars Pensar.
Muisto av Karl Wenelius.
Muisto av Mano Forsman.
Fler bränder.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-11, rev. 2021-04-11 .)