En ny värld av lärmiljöer väntar


l dag kommer eleverna i Normens skola att inleda sin skoldag i amfiteatern, där rektor Niklas Nybäck hälsar dem välkomna till en splitterny skola med ett helt nytt undervisningstänk.
FOTO:
SANTERI JUTILA


Tre
år av barackliv är över för eleverna i Normens skola, på fredag får de flytta in i den splitternya Zachariasskolan.

NYKARLEBY. Under tiden som eleverna har höstlov bjuder rektor Niklas Nybäck på en guidad rundtur i skolan. Det saknas ännu några möbler, men det mesta är ändå klappat och för en ordentlig nystart för både lärare och elever. Det är nämligen inte bara själva byggnaden, inredningen och möblerna som är nya. Den nya skolan öppnar upp helt nya möjligheter när det gäller undervisningen, det här tack vare helt nya lärmiljöer i det öppna landskapet där alla ska hitta den plats som bäst gynnar inlärningen.

- Det är ett helt nytt sätt att tänka som även harmonierar med den nya läroplanen där man i undervisningen utgår ifrån eleven och elevernas eget ansvar och frihet att påverka sitt eget lärande, säger Nybäck.

Undervisningen ska stärka inlärningen och alla ska hitta sin plats eller sina ställen i skolan som passar dem bäst med tanke på inlärningen. De som har svårt att jobba och hålla koncentrationen i en stor grupp kan i stället söka sig till någon av de många kojorna, eller akvarierna, eller krypa upp i en skön stol som stänger ut både ljud och synintryck. Möblerna bjuder också på variationer när det gäller arbetsställningar och ergonomi för både lärare och elever.Den nya skolan är klar att ta emot eleverna. Zachariasskolan är det nya namnet för samtliga svenska skolor på området som från och med nästa höst är en enda enhet – från förskolan till årskurs nio.
FOTO:
SANTERI JUTILA Förstoring.


- Vi tror starkt på det nya sättet att ordna undervisningen. Men ingen elev kommer att få springa runt hur som helst eller vart den vill. Det är fortfarande läraren som styr arbetet, säger Nybäck.

Borta är de traditionella klassrummen med kateder och pulpeter på rad. Men det finns ändå ett hembo för alla där skoldagen, liksom lektionen, startar och avslutas. I hemboet har varje elev också sin egen förvaring i form av lådor där de saker som tidigare förvarades i pulpeten fått flytta in.

- Om de nya lärmiljöerna eller det nya sättet att leda, handleda och undervisa mot förmodan inte skulle fungera så är byggnaden redan förberedd för att kunna indelas i traditionella klassrum, säger Nybäck.


MEN DET KOMMER
enligt Nybäck inte att hända.

I dag inleds den första dagen i den nya skolan i amfiteatern, som är samlingssal med plats för skolans samtliga elever – från förskolan till årskurs sex.

- Här finns plats för 250 barn, men då vi i dagsläget har 274 elever så måste några sitta på golvet, säger Nybäck.

Amfiteatern ska betjäna hela skolområdet.

- Topeliusgymnasiet har redan bokat in sig och kommer säkert att nyttja salen under tiden som Ahlbeckssalen och hela den gamla seminariebyggnaden renoveras, säger Nybäck.

Han tror också att amfiteatern har stor potential att nyttjas för både musikevenemang och föreläsningar av andra än skolorna, tack vare den avancerade ljud- och ljusanläggningen och övriga tekniken. l hemboet har elevernas eget skolmaterial fått flytta ur pulpeten till personliga lådor. l hemboet eller klassen inleds och avslutas också varje lektion.

FOTO: SANTERI JUTILA


Den nya skolan har 1800 kvadratmeter undervisningsrum i två våningar och kommer inledningsvis att rymma 146 elever från årskurs tre, fyra och fem. Sexorna flyttade in i Skogsparkens skola redan vid höstens skolstart. Då nästa byggnadsskede på skolområdet är klart får skolan ytterligare två nya klassrum i det rum som i dag fungerar som lärarrum i Skogsparkens skola.

Då kommer nämligen samtliga lärare på skolområdet – från förskolan till nian – att ha ett gemensamt lärarrum i den nya tillbyggnaden som planeras, för Carleborgsskolan. Då, eller hösten 2019 om allt går som planerat, kopplas alla skolorna på skolområdet även fysiskt samman och då blir det också möjligt att vandra i strumplästen från Metsäkulman koulu till högstadiet. Redan nästa höst bildas enhetsskolan från för skola till årskurs nio och då försvinner också de tidigare skolnamnen. Då går alla svenskspråkiga elever i Zachariasskolan.

- Det är en fantastisk miljö som vi kan vara stolta över och den kommer säkert att inspirera både lärare och elever, säger Niklas Nybäck om den nya delen av Zachariasskolan.

 

Byggdes i rätt tid

Att renovera den fukt- och mögelskadade skolbyggnaden från tidigt 1900-tal invid torget var aldrig något alternativ i Nykarleby.

Såväl lärare som politiker var eniga, men av olika orsaker, om att det behövdes en ny skola.

Lärarna ville ha en skola som motsvarar dagens krav, politikerna gick in för den billigaste lösningen. Och alla verkar vara nöjda.

 

Som grädde på moset blev den nya skolan i runda slängar en miljon euro billigare än vad man först räknade med.

Med facit på hand landar kostnaderna på 3,6 miljoner euro för totalt 2200 kvadratmeter, inklusive bombskyddet under jord. Det motsvarar 1636 euro per kvadratmeter, vilket de flesta bedömare ser som ett mycket förmånligt pris för ett skolbygge.


Britt Sund, Österbottens Tidning, den 19 oktober 2017.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Skolbygget.
Ett hus bortom all räddning.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2017-10-22, rev. 2017-10-22 .)