KAP. V

[Sanningens ögonblick]
    Följande morgon vaknade Erik olustig, en smula trött och med en förnimmelse av förestående obehag. Pigan stod bredvid sängen med kaffebrickan, såsom gammal sed var i huset, och han hade vaknat vid hennes inträde.
    - God morgon, Lena. Är patron redan uppe?
    - Redan uppe, log hon med en gammal trotjänares förtrolighet. Klockan är nio, och patron åkte ut till villan redan för två timmar sedan. Han ställer i ordning för sommaren som han brukar. Gud give patron skulle få hålla på så allt till döddagar.
    Erik kisade på henne med pupillerna sammandragna i det skarpa morgonljuset då hon drog upp gardinerna: - Varför tror Lena att han inte skulle få göra det?
    Hon vände sig om i dörren så häftigt att kaffeservisen klirrade på brickan. - Det är inte min sak att blanda mig i herrskapets angelägenheter, men det kan jag säga att här i huset har länge behövts en karl. Och kommerserådet, det var en karl det.
    Hon gick och stängde dörren med ett energiskt tag i låset.
    Medan Erik rakade sig tänkte han på trotjänarinnans ord och stämningen från i går kom över honom, men det var med ett tillskott av energi, som en solig morgon alltid inger en stämningsmänniska, och han beslöt att i dag skulle han hava visshet rörande ställningen. Sedan fick det bära eller brista. Inom sig kände han att det skulle brista, men han visste även att han måste bära konsekvenserna med upprätt huvud utan att låta utomstående märka nederlaget. Han retade upp sig och kände för en stund nästan hat till hela staden. Naturligtvis skulle de gå skadeglada alla och på torget och i hörnen diskutera konkursen, men han lovade sig själv att ingen skulle se honom, Erik Falander, annorlunda än som den hövliga och lugna gentlemannen.
    En halv timme senare var han nere på kontoret och bad om ett enskilt samtal med prokuristen Granö.
    Herr Granö var en medelålders man med ett vårdat yttre och en från barndomen outrotlig vördnad för bildning. Allt hade varit väl om grand-seigneuren ägt lika stor förmåga att befalla som prokuristen att punktligt lyda, men så var det ej. Medan åren gått hade patronens tankegång hela tiden på kontoret löpt i gamla invanda spår och herr Granö hade ännu aldrig svikit sin chefs förtroende. Men ändå fanns det mycket som förändrats, varje år kom med nya krav på ledningen av affärerna och nästan varje år kom med ett nytt barn i herr Granös familj. Men medan chefen aldrig lyssnade till årens krav, lyssnade prokuristen så mycket noggrannare till kraven från det växande antalet munnar och han var en man, plikttrogen såväl inom som utom familjen.
    Granö öppnade dörren till chefens privatkontor och stängde den åter omsorgsfullt medan Erik satte sig i den gamla skinnbeklädda soffan och tände en av farbroderns förträffliga cigarrer. Prokuristen ställde sig vördnadsfullt vid den höga pulpeten; respekten för bildning låg honom nu en gång för alla i blodet.
    - Skall ni inte röka? frågade Erik nervöst och sköt fram cigarrlådan.
    - Nej tack, jag röker inte.
    - Nej, ni röker ju inte, det glömde jag.
    Det blev några sekunders tystnad, men så samlade Erik sin energi, såg skarpt på den andre och sade snabbt.
    - Herr Granö, ni är ju gammal vän i huset, vill ni nu vara uppriktig och svara mig: Finnes ännu någon möjlighet att rädda affärerna eller skall verkligen allt förloras; svara mig nu uppriktigt, ty ni vet ju att det gäller även min framtid och jag har rätt att fordra klart besked. Svara mig nu som en vän.
    Prokuristen gick fram till en av de stora länstolarna framför soffan och stödde båda händerna mot karmen, men innan han hunnit säga ett ord rycktes dörren upp och en bonde steg in burdus och upphetsad och nästan skrek:
    - Får jag penningarna i dag, Granö, eller får jag inte?
    Prokuristen vände sig mot bonden och svarade lugnt. - Vill Backen vänta där ute en stund, jag kommer strax.
    - Nej, svarade Backen hetsigt, nu skall jag hava penningarna eller säkerhet, för skuldsedeln tror jag inte mera på.
    Granö strök sig en smula irriterad över hjässan Var nu bara lugn, Backen, så skall vi ordna din lilla affär.
    - Ordna och ordna, det har jag hört så länge. Nu skall det bli rent spel en gång.
    Erik hade tigande sett från den ene till den andre, men då han märkte prokuristens förvirring steg han plötsligt upp och frågade kallt och lugnt: - Huru stor är summan?
    - Det är tretusen mark, och de penningarna har jag med svett och möda släpat samman.
    - Vill ni komma klockan två så skall affären klaras ut.
    Bonden såg misstroget och frågande på Erik, men Granö sade: - Det är magistern, kommerserådets son.
    Vid ordet kommerserådet bugade sig bonden för magistern och drog sig med ett hövligt tack tillbaka ut genom dörren.
    Erik sjönk upprörd ned i soffan.
    - Står det verkligen så till att ni lånar små summor av bönder och råkar i svårigheter för tretusen mark?
    - Vill magistern höra ett uppriktigt ord, så kan jag säga, att jag inte tror vi få ihop en så stor summa i dag.
    Erik steg upp och begynte gå av och an i rummet.
    - Men huru är det möjligt, huru är det möjligt? Förklara huru det gått till, vart har förmögenheten tagit vägen? Och krediten? Firman äger ju hemman och skogar och fastigheter i staden. Förklara då i Herrans namn vart allt tagit vägen. Min far lämnade ju efter sig ett rikt bo och solida affärer och nu - - -
    Han hetsade upp sig medan han talade, men då han nämnde fadern började något snarlikt vrede växa inom honom, och tankarna gingo omedelbart till farbror Johan, som så illa förvaltat allt det, som med klokhet och energi byggts upp av denne fader.
    Plötsligt stannade han framför Granö och sade skarpt. - Svara mig äntligen, huru har det kunnat gå därhän?
    Prokuristen ryckte nervöst i sin kravatt. - Så länge jag har varit i husets tjänst har varje år gått med förlust. Det har varit dåliga konjunkturer.
    - Men sådant kan väl ändå i någon mån förutses, avbröt Erik otåligt.
    - Måhända, men det ligger utom min förmåga. Jag har bara lytt order.
    - Är det då blott en sådan tillfällig svårighet, som jag hört att en affärsman kan råka i? Känner ni verkligen den faktiska ställningen, tillgångar och skulder?
    - Ja, den känner jag till punkt och pricka. Det hör ju till mitt arbete.
    - Ni förstår, herr Granö, jag är icke affärsman och har svårt att bedöma situationen, men jag vill ställa till er en fråga efter mitt sunda förstånd: Om ni nu bleve tvungna att avveckla, det heter ju så på affärsspråk, blir det plus eller minus, behållning eller konkurs?
    Han drog en smula på ordet konkurs och uttalade det lågmält. Det var som om en omedveten köpmannainstinkt ingivit honom en känsla av skam för detta nederlag, vari han själv dock ej hade någon skuld. Icke ett ögonblick tänkte han på sin egen förlust. Hans känslor skapades och flöto samman ur minnet av farfaderns och faderns gärningar, ur omedvetna hågkomster från barndomen och ungdomen i det solida hemmet och ur ett motbjudande framtidsperspektiv av inbrytande förstörelse.
    Prokuristen hade ställt sig mitt i rummet med en smula krökt nacke, såg ned mot golvet och svarade lågmält: Det blir konkurs. Så gick han fram mot fönstret, makade chefens stol längre in under skrivbordet och ställde sig tigande och såg ut på gården.
    Det blev en stunds tystnad i rummet tills Granö vände sig om och sakta och med värme i rösten frågade: - Kan jag stå till tjänst med flere upplysningar?
    Erik hade stigit upp.
    - Bliva många främmande lidande?
    - Nej, inte så många, några bönder och så ett par handelshus, som lätt bära förlusten.
    - Men skammen, skammen, utbrast Erik. Och så att se allt här gå i främmande händer. Och vad skall det bliva av farbror?
    - Ja magistern, alla affärskrascher föra mycken sorg och oro i släptåg.
    Erik hade åter begynt sin vandring.
    - Det måste finnas en räddning. Ni måste väl hitta på någon utväg ur svårigheterna, ni som känner alla möjligheter och chanser.
    Granö skakade på huvudet: - Så länge jag är i firmans tjänst skall jag sköta mitt gamla arbete punktligt såsom jag vågar hoppas att jag alltid gjort, men efter som vi en gång kommit in på ämnet vill jag med detsamma meddela att jag efter tre månader tillträder en annan tjänst i grannstaden.
    Erik stannade bestört framför honom: - Och lämnar vårt hus nu när alla svårigheter hopa sig.
    Granö böjde huvudet som för att bedja om förlåtelse. - Magistern torde förlåta och förstå mig. Jag har stor familj och måste söka en säkrare ställning. Jag är tacksam för allt det goda jag njutit här i huset, men jag har också plikter mot de mina.
    Vreden begynte koka inom Erik, men hans ansikte fick ett stelt och högdraget uttryck och han bugade sig lätt och avmätt.
    - Herr Granö har fullkomligt rätt.
    Då prokuristen satt sig på sin plats i det yttre rummet, stirrade han några ögonblick frånvarande på den uppslagna sidan i huvudboken. Men så fortsatte han sitt arbete, lugnt och plikttroget som alltid.
    Inne i farbroderns rum fortsatte Erik sin vandring fram och åter, fram och åter; hjälplös och rådlös gick han där och ju längre han tänkte på det oundvikliga och obönhörliga öde, som hotade att snabbt kullvräka generationers mödor och mer än det, generationers anseende, dess bittrare kände han sig stämd mot farbrodern, som sorglöst levat på det som andra samlat. Och det slog honom plötsligt att den gamles utflykt till villan så tidigt på morgonen i dag icke kunde vara annat än en förevändning att uppskjuta en obehaglig uppgörelse. Erik såg genom fönstret rabatterna med blommande tulpaner, scilla och krokus. Hade farfar och far slitit och strävat för att en behaglig goddagspilt skulle få leva angenäma dagar, dricka bourgogne och spela grand-seigneur! Låt vara att den gamle hade spelat rollen väl både till publikens och sin egen stora tillfredsställelse. Erik kom med ens ihåg en stor middag då farbror Johan lätt upprymd en hel timme hade underhållit gästerna med målande skildringar från en resa till Paris. Där hade han genom en vän, den svenska legationssekreteraren, skaffat sig tillträde till en bal hos Mac Mahon, och där stiftat bekantskap med Jenny Lind. Farbror Johan som själv var en stor charmör förstod fullt att uppskatta den underbara charm, som hennes väsen så enkelt och älskligt utstrålade. Han hade blivit lyrisk och vältalig och då han slutligen steg upp och från sin skrivbordslåda letade fram ett gulnat brev undertecknat »eder tillgivna Jenny Lind», då stod det som en glans om farbroderns anlete och gästerna sågo på varandra över glas och karaffer och mellan bronskandelabrarnas ljus; de drucko med varandra och med farbror Johan och kände att det var fest med skimmer från en värld som de aldrig sett och aldrig skulle se. Erik måste erkänna att farbrodern varit storartad även den gången.
    Men verkligheten väckte honom åter. La comedia est finita, mumlade han, människan måste arbeta.
    Han upprepade mekaniskt för sig själv än en gång liksom sökande i minnet: Människan måste arbeta. När och var hade han hört de orden förr, och så mindes han. Det var ju nästan samma ord Barbro hade yttrat för några kvällar sedan på Alphyddan. De hade bitit hårdare än han själv vetat, grott i honom omedvetet dessa dagar och nu ställde de honom plötsligt på den anklagades plats, dit han själv nyss ställt farbrodern. Vad hade han, Erik, gjort under sina första studentår. Levat gott, rest, lugnt odlat sina intressen som farbror Johan sina blommor, och även han hade levat på det farfar och far i strävsamt arbete samlat, och dragit nytta ej blott av penningen utan även av det anseende namnet skänkte honom redan på skolbänken. Aldrig hade han tänkt sig möjligheten av att knyta nävarna och spänna tanken i en brutal kamp. Gud vet, tänkte han och log sarkastiskt, om icke den gamla grand-seigneuren spelat sin roll i livet bättre än jag någonsin skulle kunna.
    Det var icke utan att bitterheten mot farbrodern dämpades en smula. Alla komma ju icke på sin rätta plats i livet och i farbror Johan hade en lysande miljonär gått förlorad.
    Men allt resonemang kunde ändå icke hindra att olyckan knackade på dörren.
    Han spratt upp ur sina tankar, det knackade verkligen på dörren. Granö inträdde och stängde omsorgsfullt.
    - Jag ber om ursäkt att jag tager mig friheten att påminna om magisterns löfte till Backen. Det var ju klockan två - - -
    Erik tog sig om pannan: - Penningarna, ja, dem måste vi skaffa.
    Granö skakade missmodigt på huvudet.
    - Var lugn, herr Granö, klockan två skola penningarna utbetalas.


Ernst V. Knape (1925) Erik Falander, sid. 71—82.


Nästa kapitel: 6. Grand-seigneuren