ERNST V. KNAPE


ERIK FALANDER

ROMAN____________________________
Söderström & C:o Förlagsaktiebolag
Helsingfors 1925
Mercators TryckeriaktiebolagBoken skrevs för ett antal år sedan, varför en del data kunna förefalla gamla. Men författaren hoppas att de ändå bibehålla sitt historiska värde.
                                                                                     E. V. K.

[Kapitlen har endast nummer i boken, rubrikerna tillagda.
Boken lades ut som följetong under tiden maj till september 2003.]

I

Erik Falander och studiekamrater pokulerar
.
II Dåliga nyheter.
III Ett förtroligt samtal med Barbro.
IV Tillbaka i hemstaden.
V Sanningens ögonblick.
VI Grand-seigneuren.
VII En afton på Brunnsholmen.
VIII Erik tar över.
IX Signe.
X Ny kredit.
XI Erik talar ut.
XII Waarmanen.
XIII Mellgren.
XIV Konsuln.
XV Avsked.
XVI Industrialisering.
XVII Filosofer.
XVIII Barbros beslut.


Ernst V. Knape (1925) Erik Falander.


Läs mer:
En analys av Romanen i Ernst V. Knape En österbottnisk diktare av Lennart Pensar.