[Förbud att utskänka rusdrycker]

Från Nykarleby skrifves i Ö. P.: En petition af 86 fruntimmer om förbud att utskänka rusdrycker på Stadskällaren, Marielund och Brunnsholmarne föredrogs vid stadsfullmäktiges sammanträde den 23 d:s. Petitionen skulles ändas till magistraten till den kraft och värkan en dylik remiss kunde medföra. Beslutet fattades med en rösts öfvervikt. Minoriteten, som ansåg ärendet icke föranleda till någon åtgärd, anmälde reservation motbeslutet.
     Sedan detta beslut fattats, beslöts yttermera att petitionen skulle åtföljas af fullmäktiges förord. Mot detta beslut, som afgjordes genom ordförandens röst, anmälde minoriteten reservation.


Nya Pressen, nr 351 A den 27 december 1889, sid 2.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska Tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-11-09, rev. 2014-07-22 .)