Stadshotellet vid korsningen Södra Torggatan-Rådhusboulevarden
Nu kom äntligen en nyhet. Längst till höger konsul Carl Nylunds gård, byggd på 1860-talet och riven 1978. Nykarleby Elaffär och Andelsbanken var de sista företagen som verkade i gården. Följande hus byggdes av handlande G. M. Hedström på 1860-talet. Ägdes 1884–1898 av J. W. Nessler. Österbottniska Postens tryckeri var inrymt i byggnaden 1885–98 då det flyttades till f.d. Henelius gård.. Hotellrörelse drevs under åren 1898 till 1907 av ett flertal personer. [Även 1910 skedde ägarbyte och 1913 var det konkurs.] År 1917 köpte Nykarleby Handelslag gården och ”moderniserade” den år 1959. Affärsverksamhet drevs i huset ända tills det revs 1967. Då byggde Andelsringen ett enplans affärshus som i sin tur byggdes till och om i slutet på åttiotalet. Från torgets sydöstra hörn mot sydost.
Birck (1980), sid. 593, 596.