Forsbacka i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet.

1549 — 1551
Nils Björnsson.

1557 — 1599
Hindrik Björnsson.

1599 — 1606
Marcus Hinderson.

1607 — 1645
Mårten Mickelsson Forss
. Han var år 1627 50 år gammal. På hemmanet fanns då även Isak Eriksson, 24 år gammal, som senare blev bonde på Isakas. Ännu år 1645 fanns Mårten Mickelsson antecknad som innehavare till detta skattehemman på 3/4 mantal i Lepo by.

1648 — 1664
Kyrkoherden Jacobus Jacobi Carlman, son till Nykarlebys första kyrkoherde Jacobus Sigfridi Borgoensis, född 1602, död 1653. Han blev kapellan i Nykarleby 1628 samt kyrkoherde där 1636. Carlman hade stor förtjänst i att trivialskolan kom till Nykarleby varför han tilldelades skattefrihet för Forsbacka under hela sin livstid.
Hustru 1: Margaretha Pehrsdotter Arctophilacius, kyrkoherdedotter från Kalajoki.
Hustru 2: Margareta Knutsdotter Witting, dotter till borgmästaren i Gamlakarleby. Änkan bodde på hemmanet åtminstone till år 1664.

1669 — 1695
Johan Forsman
, född 1616 i Sverige, död 1683 i Kajana. Han blev år 1659 utnämnd till "hauptman" över Klas Totts grevskap Carleborg och bosatte sig på Forsbacka. Ägde även grannhemmanet Jutbacka. Han är den finländska stamfadern till släkterna Forsman, Koskimies, Yrjö-Koskinen. [Läs mer: Forsmans och andra fogdars öden och äventyr av V.K.E. Wichmann.
Han var gift med Susanna Pictoria, änka efter kapellanen i Nykarleby Knut Jakobsson Carlman som var son till förra ägaren till Forsbacka, Jacobus Carlman. Efter mannens död står hon som ägare till Forsbacka till år 1695.

1695 — 1696
Pedagogen Lars Matilain.
Hustru: Anna Johansdotter Forsman, dotter till förra ägaren av Forsbacka, änka efter rådmannen i Nykarleby, Grels Isaksson Ryss.

1696 — 1713
Änkan Anna Johansdotter Forsman, är bosatt på hemmanet som brukas av landbönder och drängar.
1697: Matts Johansson.
Hustru Lisa.
1699—1700: Cnut Thomasson, måg Anders, hustru Brita. Son Jakob.
1704: Drängarna Hendrik, Nils och Johan.
1711—1713 landbonden Nils och hustru.
Bror Johan.
Dräng: Samuel.

1713 — 1723
Stora ofreden. Inga uppgifter finns om hemmanets öden under denna tid. Hemmanet låg troligen öde. År 1723 är hemmanet antecknat som "utfattigt" och bebos av Johan, hustru Wendela.

1725 — 1727
Mantalslängden 1726 anger en Sigfrid som husbonde. Hälften brukas av Lars Andersson. (Arrendatorer?)

1729 — 1740
Professor Woldemar Backman nämner i sina utredningar om Forsbacka och Jutbacka hemman, att dessa år 1737 sammanslagits till "en rök" och att hemmanen då ägdes av Daniel Kempe i Nykarleby samt att jordbruket sköttes från Forsbacka och att ingen bodde på Jutbacka förrän 1801. Det synes därför vara sannolikt att de ägare som nämns i kyrkans kommunionböcker i själva verket var landbönder eller arrendatorer. Han antar därför att den riktiga ägaren efter änkan Anna Johansdotter Forsman var hennes svärson, ovannämnda Daniel Kempe. Han var handlande och rådman i Nykarleby 1724—1735. Född i Gamlakarleby 1692 och död i Nykarleby 1739. Han var gift 1: med Susanna Ryss, dotter till handlanden Grels Ryss och ovannämnda Anna Johansdotter Forsman i hennes första äktenskap. Gift 2: med Helena Calamnius, född 1697, död 1774. Änkan Helena gifte 1740 om sig med Erik Rydman handelsman i Nykarleby, död 1754.

Arrendatorer eller landbönder:
Nils Mattsson.
Hustru Brita Andersdotter.
Husman: Erik Carlsson.
Hustru Lisa Mattsdotter.
Husman: Johan Olofsson.
Hustru: Ingeborg.
1734—1740 är i stället för Carlsson, antecknat Sigfrid Sigfridsson.
Hustru: Carin.

1742 — 1761
Forsbacka och Jutbacka hemman ägdes av Daniel Kempes änka Helena Calamnius och hennes nya man från 1740, handlanden i Nykarleby Erik Rydman.

Landbönder eller arrendatorer var:
Nils Mattsson
.
Hustru: Brita Andersdotter.
Måg Johan Hindriksson, hustru: Brita Nilsdotter.
Matts Hendriksson
, född 1724 på Isakas, död 1769.
Hustru: Maria Henriksdotter Ohls, född 1724.

1761 — 1777
Samuel Kempe
, son till förra ägaren Daniel Kempe, handlande och rådman i Nykarleby, född 1734 i Nykarleby, död där 1788.
Hustru: Susanna Wevilius, född 1740 i Gamlakarleby, död 1786 i Nykarleby.
Som delägare i hemmanet är även antecknade Samuel Kempes systrar, rådmansänkan Maria Helena Neuman, född Kempe, och änkan Anna Nyman, född Kempe.

Landbönder:
1762—1767, Matts Hindersson, svåger Matts Mattsson, hustru: Walborg Hindersdotter. 1768—1773: Tomas Hindersson, Matts Gustavsson född 1703.
Hustru: Margeta Mattsdotter, född 1704.
1773—1776: Anders Johansson, född 1732.
Hustru: Susanna Jakobsdotter, född 1736.
Johan Gabrielsson, född 1742.
Hustru:
Henrik Henriksson.
Hustru: Susanna Eriksdotter.
Johan Johansson.

1777 — 1778
Johan Johansso
n, född 1737.
Hustru: Margareta Johansdotter, född 1732.
Tidigare landbonde på Forsbacka, nu husbonde där. Flyttade 1778 som landbonde till kronobostället Yrjäs.

Landbonde:
Johan Simonsson.
Hustru: Susanna Hansdotter.

År 1778delades Forsbacka i tre hemman, A, B och C. Hemman A 13/32 mantal ägdes av Johan Carlsson, hemman B 13/32 mantal ägdes av Johan Hansson och hemman C 13/48 mantal ägdes av Thomas Mattsson.HEMMAN A

1778 — 1781
Johan Carlsson
, född 1751 i Pedersöre.
Hustru: Maria Johansdotter född 1757. Återvände till Pedersöre 1781.

1781 — 1787
Mickel Andersson
, född 1724 i Terjärv.
Hustru: Margareta Pehrsdotter, född 1724 i Terjärv. Flyttade 1787 till Mustasaari.

1787 — 1809
Jakob Eriksson, född 1759 på Snåre i Kronoby, död 1809 på Forsbacka.
Hustru 1: Maria Simonsdotter, född 1759, död1793 på Forsbacka.
Hustru 2: Maria Eriksdotter Nybyggar, född 1765 i Ytterjeppo, död 1809 på Forsbacka.

1809 — 1811
Jakob Gabrielsson
, måg till förra bonden, född 1774 i Munsala, död 1850 på Forsbacka som sytningsman.
Hustru: Anna Caisa Jakobsdotter, född 1785 i Storkyro, död 1838 på Forsbacka.

År 1811 delas A-hemmanet i två hemman A1 och A2 på vardera 17/64 mantal. A1 behölls av Jakob Gabrielsson och A2 övertogs av svågern Johan Jakobsson.HEMMAN A1

1811 — 1840
Jakob Gabrielsson
, som förut.

1840 — 1868
Jakob Jakobsson Forsbacka
, son till förra bonden, född 1815 på Forsbacka, död där 1892.
Hustru 1: Caisa Sigfridsdotter Björn, född 1812 i Socklot, död 1867 på Forsbacka.
Hustru 2: Lotta Lovisa Vesterman, kallad "Målarlotta", född 1817 i Pedersöre, bondänka, tidigare bosatt på Drakabacka, död 1887 på Forsbacka.

1868 — 1878
Johan Jakobsson Forsbacka
, son till förra bonden, född 1843 på Forsbacka, död där 1886. Sålde hemanet 1878.
Hustru 1: Anna Lovisa Andersdotter Fågel, född1842 i Munsala, död 1874 på Forsbacka.
Hustru 2: Maria Jönsdotter Sandås, född 1843 i Munsala.
Då Johan sålt hemmanet 1878 uppförde han mellan Bonäs och Andra sjön en stuga som han flyttade dit från Alörn. Han hade inköpt skalden Zachris Topelius sommarstuga Majniemi. Stugan flyttades 35 [skall vara 20] år senare tillbaka till sin förra plats på Alörn.

1878 — 1880
Johan Jakob Johansson Loilax
, född 1836 i Munsala, död 1922.
Hustru: Sanna Lovisa Simonsdotter Bäck, medåboänka på Pelkos, född 1833 i Forsby, död 1911 på Isakas.

1880 — 1913
Karl Johan Jakobsso
n, född 1853 i Munsala, död 1911 på Forsbacka. Tidigare bonde på Isakas.
Hustru: Greta Sofia Pettersdotter Fagerström, född 1851 i Pedersöre, död 1917 på Forsbacka.

1913 — 1938
Johannes (Janne) Karl-Johansson Forsbacka
, son till förra bonden, född 1884 på Forsbacka, död där 1944.
Hustru: Maria Jakobsdotter Nyblom, född 1878 i Markby, Marken, död 1961 på Forsbacka.
Medåbo: Svågern Viktor Mickelsson Renlund, född 1871 i Forsby, död 1931 på Forsbacka.
Hustru: Edla Maria Karl-Johansdotter Forsbacka, född 1881 på Forsbacka.

1938 —
August William Sundell
, född 1886 i Larsmo, död 1972.
Hustru: Selma Johanna Gustavsdotter Hansson, född 1893 i Jeppo, död 1973.HEMMAN A2

1811 — 1840
Johan Jakobsson
, son till förra bonden Jakob Eriksson, född 1794 på Forsbacka, död där 1840.
Hustru 1: Caisa Lisa Pehrsdotter Klockars, född 1790 i Kyrkoby, död 1833 på Forsbacka.
Hustru 2: Sjömansänkan Anna Filen, född 1803, död 1874 på Forsbacka.

1841 — 1843
Henrik Johansson Stadig
, född 1797. Kom från Jalasjärvi 1841. Först bonde på Bonäs, kort därpå såväl på Drakabacka som Forsbacka. Bodde på Drakabacka, död där 1867.
Hustru: Maria Persdotter Styrmans, född 1798 i Karby, död 1867 på Drakabacka. Sålde Forsbacka redan år 1843.

1843 — 1889
Anders Carlsson Aspnäs (Asplund)
, född 1816 i Munsala, död 1893 på Forsbacka.
Hustru: Sanna Johansdotter, född 1816 i Kyrkoby, död 1889 på Forsbacka.
En kort tid ägdes halva hemmanet av sonen Anders Andersson Forsström, född 1848 på Forsbacka, död i Amerika genom självmord, dit han emigrerat 1882.
Hustru: Sofia Salomonsdotter, född 1848 i Munsala, död 1915.
Denna del köptes 1882 tillbaka av brodern Karl Johan Asplund.

1889 — 1900
Karl Johan Asplund
, son till förra bonden, född 1840 på Forsbacka, död där 1917.
Hustru: Maja Caisa Johansdotter Ohls, född 1834 i Nykarleby landskommun, död 1916 på Forsbacka.

1900 — 1943
Karl Johan Karlsson Asplund
, d.y. son till förra bonden, född 1871 på Forsbacka.
Hustru: Anna Lovisa Mattsdotter Flygar, född 1874 i Munsala.
Efter 1943 splittrades hemmanet i mindre delar.HEMMAN B

1778 — 1798
Johan Hansson
, född 1744 i Purmo, död 1801 på Forsbacka.
Hustru: Margareta Johansdotter, född 1747 i Purmo, död 1831 på Forsbacka.

År 1798 delades B-hemmanet i två hemman B1 och B2, på vardera 13/64 mantal. Hemman B1 övertogs av sonen Hans och hemman B2 av mågen Henrik Henriksson.HEMMAN B1

1798 — 1812
Hans Johansson
, son till förra bonden, född 1773 i Purmo, död 1854 på Kojonen i Jeppo dit han flyttade1812.
Hustru: Maria Eriksdotter Nystrand, född 1775 på Keppo i Jeppo, död 1841 på Kojonen i Jeppo.

1812 — 1814
Carl Backman
, löjtnant, handlande i Nykarleby. Född troligen i Stockholm 1770, död i Vasa 1824. Bytte ut detta hemman 1814 mot ett på Nygård. Även ägare till Jutbacka hemman.
Hustru: Brita Regina Ferngren, född 1786 i Kaskö, död 1844 på Jutbacka.

1814 — 1817
Brita Andersdotter
, änka efter bonden Gustaf Johansson Nygård, död 1803, född 1765 i Kronoby, död 1838 på Forsbacka. Se Nygårds hemman B, 1796—1814.

1817 — 1839
Gustaf Gustafsson
, son till förra ägaren, född 1793 på Nygård, död som sytningsman på Forsbacka 1856.
Hustru: Caisa Hansdotter Nybyggar, född 1791 i Ytterjeppo, död 1838 på Forsbacka.

1839 — 1856
Anders Mattsson Smeds
, född 1787 på Smeds i Socklot, död 1863 på Forsbacka. Tidigare bonde på Ahlnäs i Socklot.
Hustru 1: Susanna Elisabet Carlsdotter Rif, född 1793 i Socklot, död där 1816.
Hustru 2: Susanna Helena Carlsdotter Björn, född 1795 i Socklot, död 1859 på Forsbacka.

1856 — 1889
Anders Andersson d.ä. Forsbacka
, son till förra bonden, född 1828 på Ahlnäs i Socklot, död 1889 på Forsbacka. Kyrkovärd. [Min farfars morfar, fick dottern Sanna Helena.]
Hustru: Stina Jakobsdotter Back, född 1826 i Munsala, död 1898 på Forsbacka.

1889 — 1924
Anders Andersson d.y. Forsback
a, son till förra bonden, född 1859 på Forsbacka, död där 1915.
Hustru: Lena Karolina Johansdotter Smeds, född 1864 i Munsala. Hon tog jämte barnen namnet Fors.

1924 —
Otto Alexander Andersson Fors
, son till förra bonden, född 1899 på Forsbacka.
Hustru: Anna Irene Nystedt, född 1902 i Oravais.HEMMAN B2

1798 — 1818
Henrik Henriksson
, måg till förra bonden Johan Hansson, född 1757 på Renvaktar, död 1827 på Forsbacka.
Hustru: Maria Johansdotter, född 1768 i Purmo, död som sytningsänka på Forsbacka 1846.

1818 — 1833
Jakob Henrikson Forsbacka
, son till förra bonden, född 1791 på Forsbacka.
Hustru: Sanna Jakobsdotter Damskata, född 1786 i Kyrkoby.
Sålde hemmanet 1833 och flyttade bort från orten.

1833 — 1840
Jakob Gabrielsson
. Innehade redan tidigare även hemman A1, 1809—1840.

1840 — 1855
Johan Johansson Näs
, född 1782 i Munsala, död 1855 på Forsbacka.
Hustru: Greta Eriksdotter Tåg, född 1794 i Socklot, död 1856 på Forsbacka.

1856 — 1862
Johan Johansson Ohls
, son till förra bonden, född 1823 i Munsala, död 1862 på Forsbacka.
Hustru: Greta Caisa Andersdotter, född 1823 i Pedersöre, död 1895 på Ohls i Kyrkoby dit hon flyttade efter mannens död och köpte där ett hemman.
Sedan 1857 står som medåbo och ägare till 1/3 av hemmanet August Eriksson Holländer som 1862 blev ägare till hela hemmanet.

1862 — 1867
August Eriksson Holländer
, född 1827 i Pedersöre, död i Nykarleby 1882. Sockenglasmästare och fångförare.
Hustru: Maja Lovisa Nyman, född 1824 i Jeppo, död 1882.
Hemmanet såldes vid konkursauktion 1867. Holländer flyttade troligen 1874 med sin familj till staden.

1867 — 1871
Matts Kraft
, bonde och fångförare i Munsala, (Jåfs), inropade hemmanet på konkursauktionen. Han kunde inte klara räntorna till Hypoteksföreningen som övertog hemmanet och arrenderade ut det till år 1871.

1871 — 1874
Robert Ahlqvist
, viktualiehandlande och gästgivare i Nykarleby (1864—1877). Född i Nykarleby 1814, död där 1884.
Hustru: Maja Lisa Österbäck, född 1818 i Nykarleby, död i Forssa 1896.
År 1873 hade Ahlqvist också köpt hemman C, 13/48 mantal och sammanslog 1874 båda hemmanen till ett som skattade för 91/192 mantal. Se hemman C.HEMMAN C

1878 — 1797
Thomas Mattsson
, född 1734 i Nedervetil, död 1797 på Forsbacka.
Hustru: Lisa Mattsdotter, född 1736 i Nedervetil, död 1789 på Forsbacka.
Här bodde, tills hon flyttade till staden, den näst sista innehavaren av det odelade hemmanen, fru Anna Nyman, född Kempe jämte sina två döttrar och mågen, byggmästaren Nils Sahlbom.

1797 — 1798
Johan Thomasson
, son till förra bonden, född 1767 i Nedervetil.
Hustru: Brita Andersdotter Runt, född 1770 i Kovjoki. Flyttade till Vasa 1798.

1798 — 1800
Jakob Simonsson Storkassnäs
, född 1774 i Pedersöre. Bodde inte på hemanet.
Hustru 1: 1776, Anna Stina Henriksdotter Tarvos, född 1776 i Pedersöre, död 1798 på Forsbacka.
Hustru 2: 1799, Susanna Johansdotter Jöns-Gertruds, född 1771 i Socklot.

1800 — 1823
Hans Cederman
, expeditionsbefallningsman och skjutsrättare. Född 1768 i Kristinestad, död 1814 på Forsbacka. Han uppförde troligen den gård som ännu fanns där på 1930-talet. En vindflöjel finns ännu i behåll bärande årtalet 1811.
Hustru: Maria Charlotta Levelius, född 1774 på Keppo i Jeppo. Änkan flyttade till Vasa 1825.
Hemmanet sköttes av henne genom landbönder ända till 1823.

1823 — 1825
Jan Erik Skogberg
, kronolänsman, född i Vörå 1795, död på Forsbacka 1834.
Hustru: Johanna Margareta Sohlberg, född 1802 i Vasa. Flyttade bort 1835.

1825 — 1828
Pehr Jonesson Pass
, född 1778 i Purmo, död 1831 på Forsbacka.
Hustru: Maria Ersdotter Finne, född 1781 i Nykarleby, död 1829 på Forsbacka.

1828 — 1831
Jakob Mattsson Pihlajaniemi
, född 1791 i Övervetil.
Hustru: Lena Andersdotter, född 1789 i Övervetil.

1831 — 1834
Pehr Pehrsson Vistbacka
, född 1801 i Terijärvi.
Hustru: Greta Henriksdotter, född 1796 i Terijärvi. Fadern, sytningsenklingen Per Persson Vistbacka, född 1760 i Terijärvi, dog 1832 på Forsbacka.

1834 — 1840
Johan Carlsson
, född 1802 i Kovjoki, död 1865 på Nygård.
Hustru: Sanna Johansdotter Jutas, född 1804 i Kyrkoby, död 1859 på Nygård.
Han delade hemmanet år 1836 i två lika stora delar och behöll själv den ena hälften och sålde den andra åt smeden Johan Åberg, född 1812 i Oravais.
Hustru: Maja Amalia Viklund. Bodde hela tiden i Nykarleby. Sålde hemmansdelen 1840 åt rådman Lybeck i staden, som samma år också köpte Johan Carlssons del. Lybeck ägde således hela hemmanet från 1840.

1840 — 1842
Johan Adolf Lybeck
, rådman och handlande i Nykarleby dit han flyttat från Borgå 1817. Född i Vasa 1807, död i Nykarleby 1895.

1842 — 1847
Matts Johansson Sund
, född 1794 i Kronoby.
Hustru: Anna Eriksdotter, född 1803 i Kronoby. Flyttade bort 1847.

1847 — 1856
Johan (Jan)
och Anders Andersson Forsbacka, söner till Anders Mattsson Smeds på hemman B1. Då sonen Anders blev bonde på hemman B1 efter fadern 1856 gav han genom gåvobrev sin andel åt brodern Johan som från denna tid är ensam ägare till hemmanet.
Som hyresgäster bodde på Forsbacka under en tid nådårspredikanten Anders Abraham Favorin, och 1852—1866 pastorsadjunkten August Heikel med familj. [Sonen Ivar Heikel skrev Minnen från min barndom och skoltid.]

1856 — 1863
Johan (Jan) Andersson Forsbacka
, född 1827 på Ahlnäs i Socklot, död 1859 på Forsbacka. Han var också fångförare.
Hustru: Anna Maja Lydman, född 1824 i Oravais, död 1866 på Forsbacka.
Johans änka sålde sin hälft av hemmanet 1863 åt Hedström i Nykarleby, medan barnens hälft på offentlig auktion 1860 sålts åt Jakob Jakobsson Forsbacka på hemman A1 som i sin tur år 1863 sålde hemmansdelen åt Hedström.

1863 — 1868
Frans August Hedström
. Sjökapten. Född 1825 i Nykarleby, död 1878 i Oravais dit han flyttat 1868.
Hustru: Katarina Jåfs, född 1833 i Lillkyro, död 1865 på Forsbacka.

1868 — 1873
Jonas Eriksson Åberg
, född 1823 i Oravais, död 1878 på Draka i Ytterjeppo.
Hustru: Greta Lovisa Andersdotter, född 1830 i Oravais, död 1902 på Draka i Ytterjeppo.

1873 — 1876
Robert Ahlqvist
, viktualiehandlare i Nykarleby. Ägde redan tidigare hemman B2. Dessa båda hemman förenades, som redan tidigare nämnts, till ett år 1874 och skattade då för 91/192 mantal. Johan Jakob Forsbacka som synes ha övertagit också detta hemman sålde det dock redan 1876.

1876 — 1880
Carl Erik Lagerlöv
, född 1824 i Ruovesi. Häradsskrivare. Flyttade 1878 till Lappajärvi.

1880 — 1918
Erik Johansson Smeds
, född 1835 i Munsala, död 1922 på Forsbacka.
Hustru 1: Maja Lovisa Löf, född 1842 i Jeppo, död 1883 på Forsbacka.
Hustru 2: Johanna Lassander, född 1851 i Nykarleby, död 1927 på Forsbacka.
Erik hade köpt halva hemmanet av förra ägaren Carl Erik Lagerlöv, som 1877 delade hemmanet i två delar. Den andra halvan köpte Erik av nämndemannen Johan Johansson i Vexala som köpt den av Lagerlöv.

1918 —
Emil Vilhelm Eriksson Forsbacka
, son till förra bonden, född 1886 på Forsbacka, död 1961.
Hustru: Ida Johanna Mattsdotter Pellis, född 1885 i Pedersöre, död 1941.
Tor Rickard Napoleon Emilsson Forsbacka, född 1911 på Forsbacka.
Hustru: Hulda Maria Isaksdotter Häggman, född 1909 i Amerika.
Erik Mikael Emilsson Forsbacka, född 1921 på Forsbacka, död där 1995.
Hustru: Ragnhild Helena Cederström, född 1922 på Jutas i Kyrkoby.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 20–27.


Nästa hemman: Juthbacka.