Frill i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

1548 — 1549
Jöns Hansson
.

1549 — 1565
Mons Frille
, eller Jönsson. Skattade för 17 spannland odlad jord. 5 kor fanns på hemmanet och där bodde 5 vuxna personer.

1566 — 1583
Jöns Monsson
. "Jöns Frille".

1590 — 1627
Henrik Jönsso
n. År 1608 uppskattades Frill hemman till 3/4 mantal. Ett rätt högt beskattningsvärde med tanke på att hemmanet år 1607 skattade för 15 spannland odlad jord. År 1627 är Henrik Jönsson 80 år gammal och hemmanet sköts av brodern Matts Jönsson som är 56 år gammal.

1627 — 1636
Matts Jönsson Frill
.

1641 — 1648
Bengt Jönsson
. Troligen bror till förra bonden.
År 1645 minskar hemmanets storlek från 3/4 mantal till 1/2 mantal.

1650 — 1664
Jöns Mattsson
, son till Matts Jönsson Frill, kallas 1654 "Jöns Frille"

1669 — 1681
Matts Jönsson
, son.
Hustru: Lisa Mattsdotter.

1686 — 1705
Johan Mattsson
, son, kallad Johan Frill.
Hustru: Carin Hermansdotter.
Från 1690 även brodern Matts Mattsson.
Hustru: Lisa.

1705 — 1713
Matts Mattsson Frill
.

1713 — 1728
Hemmanet öde och avbränt av ryssarna under stora ofreden. Utan åbo.

1728 — 1788
Hemmanet utan åbo. Troligen fanns inga bostadsbyggnader på hemmanet efter fiendens framfart under stora ofreden. I kyrkoboken 1728—1733 sägs att hemmanet ägdes av stadsbor och sköttes av legofolk. 1748—1754 var hemmanet avbränt enligt samma källa. Först från år 1788 är hemmanet åter bebott av bönder. Som ägare till hemmanet före år 1788 kan nämnas,

1745 — 1760, handlanden och rådmannen i Nykarleby, Jacob Neuman, död 1760 i Nykarleby.
Hustru: Helena Kempe, född 1725, död 1792 i Vasa.
1760 — 1774, änkan, madame Nyman.
Hemmanet 17/48 mantal år 1765, skattehemman. 1770 är hemmanet noterat till 3/8 mantal och ägs från 1774 av Reinhold Bong (Bång), handlande i Nykarleby, född 1736 i Nykarleby, död där 1806.
Hustru: Anna Greta Forbus, född 1732 i Kuusamo, död 1755 i Nykarleby.

Från år 1788 är Frill igen bebott och delat i fyra hemman som här nedan kallas för hemman A1, A2, B1, B2.HEMMAN A1

1788 — 1792
Henrik Persson Sandberg
, född 1751 i Munsala, död 1792 på Frill i Forsby.
Hustru: Brita Persdotter, född 1759 i Karby, Styrmans, omgift efter mannens död med Henrik Andersson. Se nedan hemman A2.

1792 — 1804
Henrik Mattsson Frost
, född 1751 i Purmo. Bondson på Frost hemman i Socklot.
Hustru 1: 1775, Brita Johansdotter Gästgivars, född 1754 i Socklot.
Hustru 2: Margareta Fente, född 1756 i Rautalampi.HEMMAN A2

1788 — 1800
Henrik Andersson Lille
, född 1772 i Purmo, död 1800 på Frill i Kyrkoby.
Hustru: Änkan Brita Pehrsdotter, född 1759 i Karby. Systern Christina är gift på Sorvist.

1800 — 1804
Pehr Adolf Henriksson Frill
, son till förra bonden Henrik Persson, född 1779 i Karby.
Hustru: Caisa Gustavsdotte Fågellund, född 1778 i Vexala.

År 1804 inköps både A1 och A2 hemmanen av kronofogden och assessorn Johan Bergbom. Hemmanet kallas A i fortsättningen.HEMMAN A

1804 — 1826
Johan Bergbom
, född 1750 i Kronoby, död 1830 i Nykarleby. Kronofogde och assessor, bosatt i Nykarleby stad.
Hustru 2: 1801, Anna Caisa Boman, född 1771 på Raj i Karby, död 1819 på Frill i Kyrkoby. Barnlösa.
Två bröder till Anna Caisa, Johan och Matts blev landbönder på Bergboms hemman på Frill:
Johan Erik Boman, född 1779 i Stockholm, död 1814 på Frill.
Hustru: Greta Stendahl, född 1777 i Kyrkoby.
Matts Boman, född 1781 i Karby, död 1835 på Sveaborgs fästning.
[E. Birck har skrivit om "koleraoffret".]
Hustru: Magdalena Jonaedotter Björk, född 1770 på Backhemming i Socklot, död 1843 på Frill.
Mickel Hansson, född 1780 i Vörå.
Hustru: Maria Mattsdotter, född 1781 i Vörå.

1826 —
Zachris Topelius
, [skaldens far] se fortsättning längre fram i texten, "HELA HEMMANET"HEMMAN B1

1788 — 1799
Matts Henriksson Greve
, född 1741 i Pedersöre, död 1807 på Frill.
Hustru: Anna Henriksdotter, född 1743 på Lillsund i Pedersöre, död 1793 på Frill.

1799 — 1824
Anders Mattsson Frill
, son till förra bonden, född 1771 i Pedersöre, död 1824 på Frill.
Hustru: Anna Johansdotter Stendahl, född 1769 i Kyrkoby.

1824 —
Zachris Topelius
. Se fortsättninglängre fram i texten, "HELA HEMMANET".HEMMAN B2

1788 — 1795
Pehr Ersson
, född 1753.
Hustru: Brita Mattsdotter, född 1745. Flyttar till Purmo.

1795 —1808
Erik Andersson
, född 1762 i Karby.
Hustru: Maria Christianssdotter, född 1768 i Vexala. Vigda 1791 på Lillsilvast i Överjeppo.

1808 — 1815
Henrik Johansson Vannäs
, född 1781 i Sundby, Pedersöre.
Hustru: Brita Henriksdotter Frill, född 1781 i Karby.

1815 — 1831
Zachris Topelius
, se nedan.HELA HEMMANET

Under tiden 1815 till 1826 hade Zachris Topelius inköpt alla hemman på Frill. Hemmanets storlek 11/24 mantal. Han ägde även Kuddnäs hemman.
Zachris Topelius, medicine- och kirurgiedoktor, född 1781 i Uleåborg, död 1831 på Kuddnäs.
Hustru: Catharina Sophia Calamnius, född 1791 i Nykarleby, död 1869 på Kuddnäs.

1831 — 1875
Topelius änka Catharina Sophia Calamnius-Topelius och barnen.
Landbönder:
Matts Boman, född 1781 i Karby, död 1835 på Frill.
Hustru: Magdalena Jonaedotter Björk, född 1770 på Backhemming i Socklot, död 1843 på Frill.
Förra åboen Henrik Johansson (B2), född 1781 i Pedersöre.
Mågen Gustav Eriksson Runt, född 1801 i Ytterjeppo.
Hustru: Maja Brita Henriksdotter Frill, född 1803 i Kyrkoby.
Mågen Johan Johansson Flen, född 1808 i Munsala.
Hustru: Anna Lisa Henriksdotter, född 1808 i Kyrkoby.
1844: Johan Johansson, född 1783 i Ytterjeppo.
Hustru: Anna Mårtensdotter Hagman, född 1785 i Munsala.
1850: Son Johan Johansson d.y. född 1819 på Bäck i Forsby.
Hustru 1: Brita Maja Johansdotter Nyman, född 1818 i Pedersöre.
Hustru 2: Lena Lisa Eriksdotter, född 1817 i Karby.
Jakob Andersson, född 1845 i Socklot.
Hustru: Lena Eriksdotter, född 1843 på Wik i Karby.
1865: Anders Isaksson, född 1811 i Kyrkoby.
Hustru: Stina Sanna Hansdotter, född 1814 i Purmo.
Josef Mickelsson Dalin, född 1819 i Kovjoki.
Hustru: Sanna Lisa Mattsdotter, född 1820 i Munsala.

1875 — 1887
Carl Oscar Olson
, sjökapten, född 1822 i Gamlakarleby, död 1907 på Åminnegård i Kyrkoby. Ägde även Kuddnäs hemman.
Hustru: Charlotta Catarina von Schantz, född 1826 i Kalajoki, död 1900 på Kuddnäs.

1887 — 1913
Fredrik (Fritz) Olso
n, född 1857 på Frill i Kyrkoby, död 1913 på Åminne, där han hade uppfört en ny gård kallad Åminnegård.
Byggnaden hade han flyttat hit från Vexala där den hade uppförts på 1840-talet som disponentbostad för Sandnäs glasbruk. 1900 såldes en större del av hemmanet åt Nykarleby landskommun som där anlade Kuddnäs fattiggård. Olson ägde även Kuddnäs hemman till år 1900. Kronolänsman.
Hustru 1: Anna Charlota Appelberg, född 1855 i Kaustby, död 1903 i Helsingfors.
Hustru 2: Hulda Elisabeth Hellstrand, född 1880 i Nykarleby, död där 1952.

1914 — 1918
Hällnäs sågaktiebolag
.

1918 — 1920
Adolf Nordström
från Såka i Karleby och Johan Johanson Kecko från Purmo köpte hemmanet av sågbolaget som hade tagit ut allt som de kunde ur skogen. Johan Kecko sålde sin del av hemmanet 1920 åt byggmästaren och bonden Johan Johnson.

1920 —
Johan Adolf Mattsson Nordström
, född 1878 i Såka, död 1951 på Åminne. Karleby.
Hustru: Vilhelmina Andersdotter Nyström, född 1882 i Karleby död 1960 på Åminne.
Johan Johnsson, född 1883 i Karleby. Bonde och byggmästare.
Hustru: Hilma Sofia Karlsdotter Borg, född 1884 i Karleby.
Kuddnäs fattiggård, m.fl.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 45–48.


Nästa hemman: Nygård.