Sandnäs


Sandnäs, glasbruk i Munsala verkade 1848—90; tillverkade vitt hushållsglas, fönsterglas och buteljer.


Uppslagsverket Finland (1985).*          *          *I Nykarleby museums samlingar finns föremål tillverkade vid bruket, bland annat en ”kluckflaska” och möjligen en ”fyllhund”.


Det är något lurt med årtalet 1848, eftersom det i Finland framställdt i teckningar från år 1845 står om Munsala att ”ett glasbruk är här nyligen anlagdt”. Alternativt har det funnits ett glasbruk som jag inte känner till.

Problemet anses vara löst; man inledde verksamheten och fick först efter en tid de nödvändiga tillstånden alternaativt att man införskaffade mark och efter några år inledde verksamheten.
*          *          *

 

Fönsterglasbiart fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.
Fönsterglasbitar fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.
(Inf. 2009-04-26.)


*          *          *Fönsterglasbiart fotograferade på stranden vid Sandnäs sommaren 2005.

Af Sandnäs glasbruks
nya tillverkning finnes väl arbetadt Fön-
sterglas till salu, af alla dimensioner, äf-
vensom hålglas, flaskor, burkar och mjölk-
bunkar, från mindre till större sorter.
     Munsala Sandnäs bruk i Oktober 1
879
J. M. Basilier.

 

Vasabladet nr 89 den 8 november 1879 på Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2011-03-02.)


*          *          *

Glassigt glasbruk i Vexala öppnar för hyresgäster

Publicerad 28 december 2011 kl. 20:24. Senast ändrad 28 december 2011 kl. 20:29

NYKARLEBY. Nu är Glasbrukets två första lyxvillor i Vexala fixa och färdiga för hyresgäster.

Sängarna är bäddade, rummen stilfullt möblerade och köket fullt utrustat för att leva ett lyxigt villaliv på sandstranden där Sandnäs glasbruk inledde sin verksamhet i oktober år 1848.

Det var fönsterglas som i tiden skulle hålla glasbruket på fötter. Mycket av den varan återfinns i de bägge villorna, vars fasader mot Monäs sund i stort sett består av glas, från golv till tak.

Britt Sund. Österbottens Tidnings webbupplaga.
(Inf. 2011-12-28.)


*          *          *

 


Vasa stads sommarkoloni på Sandnäs i Vexala. Förstoring.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Nu är den ju bortriven, men jag tycker att det passar bättre med ett foto från 1960 än de färgbilder jag tog av byggnaden innan den revs

 


Kolonin stod färdig 1951 och 2001 var den sista kolonisommaren. När vi besökte området den 16 juli 2005 var det igenbommat, igenvuxet och obefolkat. Förstoring.

Foto: F.L.
(Inf. 2015-01-27.)

 


*          *          *
Champagneglaset tillverkat vid Sandnäs i mitten på 1800-talet finns i Finlands nationalmuseums samlingar.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2015-03-02.)


Läs mer:
Glasbruket i Lagman Christian Sundius i Munsala. Hans härstamning och efterkommande av Woldemar Backman.
Frans Gleisner var född vid Sandnäs.
Vexala by - förr och nu nr 5:
- Glasbruket. Sandnäs glasbruk 1847 – 1894 av Anneli Mariedahl och Gunnar Skrifvars
- Glasbruket. Glasbruksarbetarnas vardag av Tora Sundqvist
- Glasbruket. Sandnäs glasbruk i Munsala ur Alfred Huldéns samlingar.
Åminne gård.
Annonser i september 1884.
Annonser i november 1884.
Sommaridyll av Bert 1952.

I Svenska Österbottens historia del IV på sid. 377 finns en målning av Hilda Olson av glasbruket.
(Inf. 2003-12-18, rev. 2019-10-20 .)