Österbottniska Posten i november 48/1940

Kyrkans Glasmålningar,
bekostade genom en testamentarisk donation av framlidne folkskolläraren E. A. Ahlnäs, komma genom en enkel högtidlighet att för helgad tjänst invigas vid högmässogudstjänsten instundande första advent kl. 10. — Senare på dagen försiggår i kyrkan en fest kl. 15, vid vilket tillfälle konstnär Lennart Segerstråle kommer att berätta något om målningarnas innebörd och seminariedirektor H. von Schantz håller ett föredrag:  K y r k a n s  s y m b o l e r.


Österbottniska Posten nr 48/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-03-20, rev. 2016-03-10 .)

Gårdsköp. Chaufför Viktor Heselius' gård i hörnet av Bankgatan och Mathesiusgatan har genom köp övergått till hr Armas Pihlainen.