50 år fyller 24 november kompositören Erik Bergman, Helsingfors.


Jubilaren, som är född i Nykarleby, vann studentexamen 1931, och bedrev därefter studier vid Helsingfors universitet. 1938 utdimitterades han med diplom i komposition från Helsingfors konservatorium. Han har företagit en mängd studieresor i utlandet, verkat som dirigent, sånglärare m.m.

Erik Bergmans största insats är som komponist. Här kan vi inte i detalj gå in på hans musik, vi nöjer oss med att fastslå att han i Finlands musikhistoria är en särling, som städse gått sin egen ensamma väg. Han är nydanare. Bland hans speciella musikaliska intressen kan nämnas den gregorianska kyrkomusiken.

Musikkritikern Kaj Chydenius skrev häromdagen i Hbl, att ”Erik Bergmans grundliga teoretiska och praktiska kunskaper i musiken förenade med förmågan att i sin egen alstring på ett personligt sätt sammansmälta musikens senaste strävanden med tidigare stilepoker har gjort honom till den betydelsefullaste levande tonsättaren i Finland. Hans alltjämt växande rykte utomlands tyder på att man även i de ledande musikcentra uppskattat hans moderna tonspråk.”

Detta är ett gott och säkerligen ett rättvist betyg åt kompositören Erik Bergman.Österbottniska Posten november 1961.
Lars Pensar digitaliserade, tillhandahöll med kommentaren:

Om Erik Bergman kan man säga att få är förunnade att till fullo förstå hans storhet inom musiken. När nu, i anledning av att han torsdagen 24 november skulle ha fyllt 100 år, konserter och tillställningar anordnas runt om i landet, kan man med skäl göra en utökad bekantskap med hans kompositioner.Erik Bergman i Grekland 1960, således när han var 49 år.
Vykort utgivet av Sibeliusmuseum.Läs mer:
Erik Bergman i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-11-21, rev. 2011-11-21 .)