"En ledsam historia från den tid då bilarna var försedda med fotsteg"

Då en yngling från Soklot senaste söndag vid 2-tiden var på väg till sångfesten i Jakobstad på velociped, upphanns han av de tävlande i cykelstafettloppet, som just pågick. Han höll sig på sidan av vägen, men satte upp sin bästa fart. Strax därefter körde en automobil, med ett sällskap unga män, upp vid sidan av ynglingen. En av dem steg ut på bilens fotsteg och förpassade cyklisten med en kraftig spark i det djupa diket, där han slog sitt knä mot en sten så att ett stort sår uppstod. Tillstädeskomna personer förhjälpte den skadade till sjukhus där han förbands. Nu ligger han med spjälat ben i sitt hem och undrar vilket motivet var till den brutala handlingen.

Emedan automobilens nummer är känd, hava myndigheterna begynt utreda affären, varvid det skall visa sig, om det verkligen är skyddskårister och idrottsmän som äro de skyldiga.

Nr 33/1926.

Illdådet vid cykelstafettloppet.

Det i senaste nummer omnämnda händelsen vid cykelstafettävlingen, varvid ynglingen Evert Smeds från Soklot skadades genom ett brutalt överfall, har genom myndigheternas försorg blivit utrett.

Automobilens nummer var ”Vasa 8”, hemmahörande i Gamlakarleby, passagerarna, intresserade och kontrollanter som medföljde de tävlande.

Vid den undersökning som polisen i Gamlakarleby anställt, erkände en av bilens passagerare, handelsbiträdet Hugo Hallman, att han med foten tilldelat Smeds en stöt så att denne hamnat i diket

Smeds kommer givetvis att vid vederbörande häradsrätt yrka ansvar för detta illdåd.


Österbottniska Posten nr 34/1926.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Denna tid sattes namnet ut i tidningen på den skyldiga brottslingen!  Det görs det inte längre i vår tid. Inte heller är bilarna försedda med fotsbreda fotsteg.Läs mer:
En automobil med fotsbreda fotsteg.
Mer om Socklot.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-05-29, rev. 2016-05-29 .)