Lucka 20   LUCKA 21 Lucka 22
  Adventskalendern 2012  
   
A u k t i o n e r
Lördagen den 5 dec. säljes medels auktion i
Nykarleby
Rådmannen Richard Kisors kvarlåtenskap bestående av bebyggd tomt ca 2.200 m i närheten av kyrkan (huvudbyggnad 8x25 meter, mindre byggnad 5x11, magasinsbyggnad 6x30) ävensom möbel, husgeråd, kläder, radioapparat, kopparkärl, skrin, kistor m. m.
Auktionen börjar kl 12. Fastigheten säljes kl 13.
Ombudsman — tel. 20 008EMIGRANTER!

För endast 700 mark erhåller Ni hembygdstidningen
Österbottniska Posten
Hela nästa år till  S v e r i g e.  Observera att tidningen numera sändes varje  v e c k a  till Skandinavien. Prenumeration kan göras i samtliga postanstalter i Sverige.

Till USA och Kanada kostar tidningen för helt år 960 mk ELLER: sänd 3 dollar — så erhåller Ni ÖP för hela nästa år. Avgiften kan även inbetalas i bank.JOUPERS BYGGER
KRAFTVERK
Firman Oy Jouper Ab planerar, som vi redan tidigare omtalat, att utvidga sin rörelse. Man tänker bygga ett kraftverk vid Korsåkers forsen och redan i början av oktober hölls ett sammanträde med intressenterna. Dammbygget är påbörjat, men dammen kommer troligen att höjas betydligt från det planerade. Just nu ligger förrättningsmannens utlåtande framlagt på landskommunens kommunalkansli. Utlåtandet ligger framlagt till 19 december och därefter kan ev. besvär inlämnas.

Butiksbilen
Härmed meddelas att undertecknad varje onsdag fr.o.m. onsdagen 2 dec. kommer att med sin butiksbil besöka följande platser: Kl. 8.30 Nålörn, 8.50 Åminne, 9.15 Gråsön, 9.30 Sandvägen, 10.30 Smedsbacka och 11 Högbacka.
Högaktningsfullt
A. Liljedahl
Nykarleby tel. 20 021VÄDRET
8—10 köldgrader, ett tunt snötäcke. Nykarleby älv och inre skärgården är isbelagd.


BIO SCALA
Nykarleby — tel 20 200

Tarzans pojke
Lördag kl 20. — T
Ni måste se Tarzan och hans pojkes äventyr i den vilda afrikanska djungeln. Johnny Weissmüller, Mauréen O´Sullivan m. fl.

Inget blod på första sidan
Söndag kl 18 och 20.15. — F
Eddie Constantine i en thriller med oavbruten spänning om en man med snaran om halsen.

Abbot & Costello
Syndabockarnas snedsprång i societeten
Tisdag kl 20. — T
De båda ”syndabockarna” behöver ingen närmare presentation — alla känner dem och uppskattar dem.

Främlingen från djungeln
Onsdag kl 20. — T
I denna film om kärlek och äventyr i tropikerna spelar bl.a. Barbara Stanwyck, Robert Ryan, David Farrer, m.fl.


EXAMEN.
Humanistisk kandidatexamen har vid Helsingfors universitet avlagts av stud. Ulla Mattsson, Nykarleby.
[Det råkar finnas även en annan notis.]


Österbottniska Posten, emigrantnummer 48 den 27 november 1959.
Lars Pensar tillhandahöll.
Joupers damm under byggnad. I vänsterkant skymtar Storbron. Montage av två bilder. Förstoring.


Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll bild.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Fler artiklar ur emigrantnumret.
(Inf. 2012-11-25, publ. 2012-12-21 rev. 2015-10-07 .)