Nykarleby handelslag 40 år

     Ett antal av dem som var med när man startade var inbjudna.
     Ordinarie vårstämma höll Nykarleby handelslag den 8 april å Karleborg.
     Det var en representativ samling som infunnit sig till Nykarleby handelslags fyrtionde stämma. Styrelsens ordf. Paul Linkvist hälsade välkommen och gjorde en snabb överblick av de gångna fyra decennierna. Vid starten hade det varit svåra tider som sedan växlat om med mera gynnsamma och även ödesdigra. Man började mycket anspråkslöst och har sedan undan för undan kunnat utvidga och utöka på många områden.
     Vid en översikt av de senast året måste man fästa sig vid att det hade börjat under ljusare förhållanden än vad det var när bokslutet skulle skrivas. Trots detta kunde affären det oaktat uppvisa ett nettoöverskott av 195,000:— vilket ansågs försvara sin plats med tanke på det kritiska läge som man nu befinner sig i på den ekonomiska fronten.
     Under året har en ny tidsenlig butik uppförts i Markby filialområde. Vid Grisselön i Socklot har byggts en kiosk med namnet Korona. Dennas tillblivelse har ekat ut över hela landet, enligt ett påstående under de glimtar som gavs om verksamheten. Det är för att tillgodose villabebyggelsen tillika med ordinarie bosättningen som man placerat en kiosk ute vid havsbandet. På minus sidan under året hade man tecknat det att Vexala filialen under året överflyttat till Munsala handelslag. Denna filial hade svarat för nära en femtedel av hela omsättningen. För att nu i någon mån kunna fylla denna förlust uppmanade styrelseordf. kunderna till en ännu större köptrohet än förut. Sedan stämman förklarats öppnad valdes till ordf. lär John Sundkvist, medan protokollet fördes av affärsföreståndare Fjalar Grankvist. Protokollet skulle justeras av Faktor Hannes Nylund och agrolog Lennart Finne.[Koronakiosken finns kvar på berget.
Foto: Lars Pensar den 15 mars 2006.]


     Stadgeenliga uppgifter behandlades och de redovisningsskyldiga beviljades sedan man fastställt bokslutet ansvarsfrihet.
     Årsomsättningen hade varit något över 119 milj. mark.
     Efter stämman följde ett samkväm, vilket började med musik av bröderna Fors och Viklund. Sedan följde ett nummer som man kallar glimtar från verksamheten. Dessa inleddes av affärsföreståndaren, varefter tre av de anställda i modern stil uppläste korta avsnitt ur protokoll som förts ända från starten. Föreståndaren angav årtal och så kom dessa glimtar mycket käckt och påpassligt. Det var många av de närvarande som fick sitt minne från tider som flytt förnyat. Det var nästan rörande att höra hur anspråkslöst det varit i början, men också uppmuntrande att sedan följa med utvecklingen till det bättre.
     Första sammanträdet hölls den 21 jan. 1917 i rådhuset i Nykarleby. Första maj inköptes en lokal och den 21 juni öppnades affären i Nykarleby och var denna öppen från 7 till 7! 1 juli öppnades filialen i Socklot, 23 nov. filialen i Markby, samt följande år i Kovjoki och sist en i Ytterjeppo och i Vexala.
     Första affärsföreståndare var Viktor Fagerholm, sedan Södergran och Sommardahl. 1926 blev Albert Backman föreståndare och kvarstod till 1950, då nuvarande Fjalar Grankvist tillträdde tjänsten. Redan år 1922 inger kredithandeln bekymmer som på nytt med allvar sätter in 1945. Sparkassan öppnas 1931. Kvinnokommittén startade 1950. År 1954 startade en matvaruavdelning med mjölk och köttförsäljning.
     Ett telegram hade anlänt från första styrelseordf. Hjalmar Björkvall numera bosatt i Mariehamn, vidare telegram från Österbottens svenska handelslags distrikt i Vasa och Centrallaget i Gamlakarleby.
     Under ordet fritt berättade John Sundkvist om personliga minnen från den tid han var revisor i handelslaget.
     Konsulent Langh lyckönskade 40-åringen och lade endast tre viktiga saker på minnet; köptroheten, inlösningen av de nya andelsbevisen och så sparkassan, sätt in på den, då hjälper ni ert handelslag.
     Sist på programmet förevisades filmen En värld utan gränser. En givande stämma fick de många stämmobesökarna vara med om.

—n —m.


Österbottniska Posten april 1957.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

I år skulle då handelslaget fyllt 90 år, men nu heter det KPO och finns på Kampen. Jag vill minnas att i mjölk- och köttavdelningen som startade 1954 blev Armas ”Pinna” Marklund föreståndare. I dag är det marknad.


Läs mer:
Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917—1959.
Välbesökt modevisning och Sjukhuskommittén sammanträde i samma nummer.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-04-15, rev. 2021-03-14 /HK.)