Andelsringen 1960-talet

Handl. Gustaf Mauritz Hedströms gård på tomt nr 29 vid Rådhus Boulevarden, 1884—1898. J.W. Nesslers gård. Här var Österbottniska Postens tryckeri inrymt 1885—1899. Därefter stadshotell till 1917, då fastigheten såldes till Nykarleby Handelslag m. b. t.

Handl. Gustaf Mauritz Hedströms gård på tomt nr 20 vid Rådhus Boulevarden, 1884—1898. J.W. Nesslers gård. Här var Österbottniska Postens tryckeri inrymt 1885—1899. Därefter stadshotell till 1917, då fastigheten såldes till Nykarleby Handelslag m. b. t.
     [Topeliusesplanaden 5 vid korsningen med Sollefteågatan, mot sydost. Trafikmärkena som visar förbjuden körriktning i esplanaden är förmodligen några av de första i staden.]


På andra sidan Esplanadgatan låg handl. G.M. Hedströms första hus på den av honom 1858 inköpta tomten nr 20. Gården köptes senare av sjökaptenen P. Löfberg och övertogs efter hans död 1873 av hans änka Maria (f. Hedström) och barn. Det köptes 1884 av kantor J.W. Nessler, som en tid hade sitt tryckeri här. Han sålde 1898 gården till hotelliären A. Kankkonen, som här etablerade stadens hotell. Han sålde rörelsen 1906 och därefter hade hotellet minst sex olika ägare tills fastigheten 1917 köptes av Nykarleby Handelslag. Huset moderniserades och ombyggdes samt övergick 1959 i den nybildade Andelsringens ägo. Det revs 1967 och ett modernt affärshus i ett plan i glas och tegel byggdes av byggnadsbyrå Berg & Backlund i Vasa.


Birck (1988), sid. 593 och 596 f. Fotografiet finns i bildförteckningen mellan bilderna på sid 351 och 357.Nykarleby Handelslag på 1950-talet. Notera de gamla björkarna som på bilden ovanför är ersatta med nya små.
Nykarleby Handelslag på 1950-talet. Notera de gamla björkarna som på bilden ovanför är ersatta med nya små. Vid påsktid på 1950-talet brukade man ha levande kycklingar i ett av skyltfönstren.
Foto: Rafael Sjöblom.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2006-10-04.)


Leif Westerlund skrev på facebookgruppen Nykarleby:

Visst kommer jag ihåg kycklingarna. På den tiden var det Armas Marklund som var anställd på köttavdelningen. Armas fru var född Knuts från Karby. Knuts var hönsfarmare och därifrån kom kycklingarna. Som jag minns det var köttavdelningen i ändan mot polisstationen och åtminstone något år fanns de i fönstret mot Sollefteågatan, fönstret som på bilden finns bakom expediterna.
(Inf. 2014-04-21.)

*     *     *

Stadshotellet

öppnas åter efter genomgången remont fredagen den 1 september och rekommenderas i den ärade allmänhetens åtanke.
     Obs!     Förstklassigt.

Vördsamt.
Th. Berglund.

Österbottniska Posten nr 35, 1 september 1911.

*     *     *

Gårdsköp. F. d. stadshotellsgården härstädes har genom i dagarna upprättat köp övergått från försäkringsinspektören Johannes Rosenabach till åkaren Axel Backlund. Köpesumman var 80,000 mark, och tillträdet skedde genast.

Österbottniska Posten nr 20, 15 maj 1920. (Den här måste höra hemma någon annanstans ...)

*     *     *


Som sägs ovan byggdes ett modernt affärshus i ett plan i glas och tegel 1967. Kan ha varit på 1980-talet som det påbyggdes och efter det har olika livsmedelsaffärer, en leksaksbutik, handarbetsaffär, pizzeria m.m. verkat i byggnaden. I december 2018 övertogs livsmedelsaffären av Sale-kedjan.
Förstoring.

Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2018-12-04.)

 

*     *     *


I juslutet på maj 2020 noterade Dan Kronqvist att teckningen utbjöds på tori.fi för 10 € och lade ut den på facebookgruppen Nykarleby. Den såldes kort därefter. Troligen ett seminaristarbete. Tecknad någon gång mellan 1917 när gården köptes och 1948 när man satte in skyltfönster.
Förstoring.
(Inf. 2020-06-03.)


Läs mer:
Upphittad ”penninge summa” 1884.
Bruno Häggbloms drev handel i gården. 1885.
Vykort av gården från omkring 1905.
Sångfesten 1928.
Brandtillbud. 1946
Norra gaveln skymtar på en vintervy.
Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917—1959.
Gården 1962.
Norra gaveln.
Erks minnen av tryckeriet.
Nykarleby i konsten.
(Rev. 2022-03-06 .)