Veckans intervju:

Höstsiken låter vänta på sig


Just nu är det start för det riktiga höstfisket. Sikens lektid är snart inne. I går vände sig ÖP till olika håll med frågan hur det hittills visat sig bli med kustfisket. Skralt, var beskedet från fiskbutiken, fiskfryseriet och yrkesfiskarna själva.
     — Normalt brukar den bästa siksäsongen vara inne sådär den 18 oktober, då siken leker men ännu i dag torsdag är den rätt hård, alltså ej lekmogen, berättar föreståndaren för fiskbutiken i Nykarleby Gunnar Mårtens. Vi väntar dock att det skall bli säsong, ehuru ju nog höstsiken blir sämre.
     — Varpå beror det?
     — Jag vet inte. Somliga beskyller vinternotfisket, andra strömmingsryssjorna, men jag misstänker att siken flyttat.
     — Vad kostar siken nu då?
     — Småsiken är mellan 120—150 mark kilot och storsiken rör sig runt 220 mark, rätt normala butikspriser vad det angår.
     — Normal tillgång är det annars på gädda, lake och abborre. I år kom förresten laken tidigt. Efter den hårda stormen i augusti började laken redan visa sig.
     — I går berättade socklotfiskarna att man i Larsmo nu fått de första sikfångsterna i höst, så kanske det blir siksäsong också i år, sade hr Mårtens.


TILL FISKFRYSERIET

Har vi inte heller fått några sikmängder att tala om, säger föreståndaren Torsten Sundell. Det skall väl bli bättre men sikfisket visar en tendens att bli sämre. Den mesta fisken får vi annars från Monäs, Vexala, Nykarleby och Socklot.
     De yrkesfiskare vi kontaktat i Nykarlebynejden säger, att vädret är bra, lungt och prima, siken har bara låtit vänta på sig.

 
  
Österbottniska Posten fredagen den 16 oktober1959.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Några ord om fiskbutiken av Lars Markkula.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-10-22.)