Fart och spänning.

lär det bli i Nykarleby, närmare angivet på Andra sjön, söndagen den 26 mars kl. 13.

Då är det Nykarleby yrkesbilister som till förmån för krigsinvaliderna anordnar spännande och fartfyllda tävlingar mellan landets skickligaste sportbilister. Kända elitförare som Hallman, Savusalo, Öst, Vesterback. Sund, Mattlar, jämte ett stort antal ”på jungfrustigen”, kommer att visa publiken vad verklig fart är. Vikman har trimmat sin nya racer och Hallman har sin alltid redo. Standardvagnarna får sig säkert en god ”läkarvård”. Tänk om bilarna skulle gå med ”atomkraft”, då skulle man vara tvungen åse tävlingarna med ”helikopter” ty nere på banan skulle man skönja endast raka streck.

Skulle det bli hastighetstävlingar mellan Vasa och Kokkola, så tror man nästan Haldins bussar skulle segra. Busschaufförerna är så skickliga vid ratten, att de nästan med förbundna ögon kan taga vilken kurva som helst, utan att minska på gasen. Bäst är nog att ej låta dessa chaufförer tävla ty det kan bli en vana att hålla än högre fart och resultatet kunde bli, att innan man hunnit sätta sig ordentligt i Oravais, har man redan kört förbi Jakobstad fast man skulle stiga av i Nykarleby, vilket i det här fallet är viktigast för att kunna vara med på tävlingarna.

Yrkesbilisterna har ordnat så, att bilar avgå från alla kringliggande kyrkbyar och från torget i Nykarleby avgår bilarna kl. 12.30. På utsatta affischer framgår tydligare bilarnas avgångstider från respektive orter.

Efter tävlingarna blir det soaré på Karleborg med utdelning av finfina silverpokaler och andra priser. Om söndagsvädret blir vackert – som vi hoppas – är det uppfriskande att söka sig ut till Andra sjön, vilket besök samtidigt förenar både nytta med nöje.

 

 Spännande fartfest i fint väder.

Lokala förare även placerade i hårdkonkurrens.

Yrkesbilisterna hade i samråd med krigsinvaliderna arrangerat biltävlingarna på isen vid Andra sjön i söndags med deltagande av såväl racer- som standardbilar. Trots att tävlingarna gick i säsongens elfte timma, blev det både fartfyllda och spännande uppgörelser, ty tävlingsbanan var i prima skick även om sanden under tävlingens gång slets bort och förrädiska gropar uppstod i den porösa vårisen, vilka satte förarnas säkerhet vid ratten och deras tävlingsnerver på prov.

Vädret var soligt och varmt när tävlingarna vidtog vidpass 13.30 tiden, men mot eftermiddagen gick solen i moln och den rätt kyliga vinden friskade i.

Bland de specialbyggda vagnarna var Helge Hallmans topptrimmade Ford fullkomligt överlägsen, särskilt som han försett däcken med nabbar, varför han fick lov att tävla i en särskild kategori. Det hade varit intressant och säkert också bevis på bättre sportmanship om Hallman gått med på att köra utan nabbar, alltså under samma yttre betingelser som sina medtävlare.

Jakobstadsföraren John Öst var fullkomligt oslagbar bland satandardvagnarna och vann alla tre kategorier han deltog i, två av dem på samma goda tid 3.54.0, som underskreds endast av Hallman, som körde de fyra varven, ca 5,5 km på dagens bästa tid 3.21.2. Många av de enskilda heaten bjöd på jämna och spännande uppgörelser, och flera gånger såg det hotfullt ut, när vagnarna kom sladdande för full speed genom kurvorna, men allt gick lyckligt och inga omkullkörningar eller olyckstillbud inträffade, varför dr Sven Almqvist ostört kunde sköta speakersysslan.

Nämner vi ännu att bortåt 1000 personer, trots den fotsdjupa lervällingen på nedfartsvägen sökt sig ut till Andra sjön och att arrangemangen med hjälp av expertis från Jakobstads Motorklubb gick väl i lås, torde det väsentligaste vara nämnt och vi kan övergå till resultatförteckningen, som fick följande utseende:

Racervagnar med nabbdäck:
1. H. Hallman, Ford, Gamla Karleby 3,21.2

Racervagnar, vanliga däck:
1. K. G. Vikman, Ford, Vasa, 3.56.0
2. E. Vesterbacka, Gamla Karleby, 4.50.1

Standardvagnar:
över 80 hkr.
1. J. Öst, Citroen, Jakobstad 3.56.2
2. H. Sund, Chevrolet, Vasa, 4.10.0
3. I. Jouper, Studebaker, Nykarleby, 4.15.2

61─80 hkr
1. J. Öst 3.54.0
2. L. Forss, Wauxhall, Jakobstad, 4.00.0
3. G. Nylund, Chevrolet, Munsala 4.06.0

46─60 hkr.
1. J. Öst 3.54.0
2. L. Fors 3.54.2
3 G. Nylund 4.08.5 (märke ej uppgivet!)

Småbilar, under 35 hkr:
I. Brand, BMW, Gamla Karleby 4.20.0 2
E. Miller, Opel, Nykarleby, 4.48.5
3. E. Jouper, Opel, Nykarleby 4.50.0

På kvällen hade anordnats samkväm på Karleborg, där de ståtliga prisen och de donerade hedersprisen utdelades.


Österbottniska Posten, mars 1950.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Hur svältfödd man var på biltävlingar och underhållning åren efter kriget, visas av att en handfull förare och ett knappt dussin ekipage kunde samla 1000 personer på isen vid Andrasjön – ett bevis nog på det.

Stadens befolkningsantal A.D. 1950 räknade avrundat just tusen personer.

En biltävling är en biltävling, men i detta fall uppfattades evenemanget av folk som en startsignal för något nytt, en ny tidsepok i vardande, också i Nykarleby.

I det grå, efterkrigstids fattiga Nykarleby var detta ett evenemang som fick folk på benen. Och Hallmans racer med långa ståltaggar i däcken var något som inte setts förut i Nykarleby.

Att nya tider hade kommit framgår av att referenten poängterar de rätt obekanta begreppen ”atomkraft” och ”helikopter”.

Sund är Vasabon Holger Sund, senare TB-innehavare i Nkby.

(Inf. 2011-03-20.)

 

*       *       *

 

BILTÄVLINGARNA påskannadagen [1951] på isen vid Åminne hade samlat en stor och intresserad åskådarskara. — Tävlingarna var öppna endast för standardvagnar, men blev kanske just för den skull mera intressanta. — Flere heat blev direkt spännande och lyckligtvis inträffade inga olycksfall, ehuru smärre tillbud jagade upp spänningen. — Arrangörerna hade all heder av tävlingarna och de deltagande var nöjda med arrangemangen. Fjorton vagnar i fyra olika klasser deltog, dessutom kördes ett handikaplopp.

Resultat:    

 

Heat 1.
Standardvagnar t.o.m. 35 hkr:
   

 

I. Jouper N:by Opel Kadett

5.00.00

V. Edström J:stad Opel

5.06.20

Vikman S:by Moskovitz

5.08.00

     

 

Heat 2.
Stand.vagnar 35—45 hkr:
   

 

Kronqvist Esse Opel

5.02.00

     

 

Heat 3.
Stand.vagnar 45—80 hkr:
   

 

J. Öst J:stad Citroën

4.28.9  

G. Villman N:by BMW

4.42.00

P. Vesterlund M:la Ford

4.58.2  

G. Nylund M:la Ford

4.59.5  

G. Villman N:by Pobeda

5:12.00

     

 

Heat 4.
Stand.vagnar ö. 80 hkr:
   

 

N. Nars J:stad Chevrolet

4.40.7  

J. Lund Purmo Lincoln

4.48.9  

S. Blomqvist J:stad Ford

4.52.1  

John Jouper N:by Studeb.

4.54.2  

S. Björklund M:la Ford

5.00.5  

     

 

Handikap:    

 

1. V. Kronqvist Esse Opel

 

2. Nero Nars J:stad Chevrolet

 

3. John Öst J:stad Citroën

 

4. Ingmar Jouper N: by Opel

 


På kvällen utdelades prisen varvid firma Haldin & Roses hederspris i klassen över 80 hkr tilldelades Nero Nars, Yrjö Gustavssons hederspris i Täta klassen Ingmar Jouper, Erik Fors hederspris för bästa förarprestation John Öst och yrkeschaufförernas hederspris för god förarprestation och visat intresse Gunnar Villman.

Arrangörerna ber i detta sammanhang att få framföra sitt varmaste tack till prisdonatorer och medhjälpare.Nyko-Frys fråm Jakobstadsvägen.
En tävling på älvisen vid Åminne, kanske just denna, med högst troligt Joupers Studebaker till höger på startlinjen med nr 13. I bakgrunden syns två Opel Olympia, en BMW och någon amerikanare. Förstoring.
Foto: William Knuts.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Man kan lägga märke till den ojämna tidtagningen. Flera kommer i mål på jämn sekund, några får tiondelar angivna. Eller så är det sättaren på ÖP som darrat på fingret? [Apropå sättare; elgoog.]

1951 hade de första sovjetbilarna kommit, Pobeda och Moskovitz medan de stora bilarna utgjordes av amerikanare av 40-tals modell. Citroën med framhjulsdrift omtalades som särskilt framgångsrik på kurviga vägar. Och det hade och har Finland många av.


Österbottniska Posten, mars 1951.
(Inf. 2015-04-02.)*     *     *


Hej!

LP hade ett inlägg för några veckor sedan om att det fanns en specialklass i isbaneracing vid Andra sjön. Detta är ett dubbdäck som klöste fast i isen.

Dubblängden var 23 mm och detta är ett däck som Fjalar Björklund från Vexala hade kvar, det är till en Morris Mini. Hörde med Olle Vikman också men han hade inga ringar kvar.Diameter ca 52 cm inkl. dubbar.
Förstoring.


 


Detalj av dubbarna.

 


Insidan.

 

Stig Haglund fotade, berättade och tillhandahöll.
(Inf. 2015-04-10.)


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Kapitlet Fordon.
(Inf. 2011-03-20, rev. 2022-12-10 .)