Prof. I. A. Heikel 90 år

Professor eremitus [står det skrivet, men man menade nog emeritus] Ivar August Heikel fyllde på tisdagen 90 år.

Prof. Heikel är född i Nykarleby som prästson och växte upp på Forsbacka i dåvarande kapellans-gården där. Redan i unga år blev han en erkänd vetenskapsman med grekiska som specialämne. Han har under tvenne perioder varit rektor för vid Helsingfors universitet och även beklätt viktiga poster inom vårt svenska politiska liv. Han har utgivit talrika vetenskapliga verk och bedrivit specialarbeten ända in i ålderns höst. Under senaste årtionde har han utgivit ett memoarverk som funnit talrika läsare även här i hans hembygd.

Trots att han under en mansålder varit bosatt i huvudstaden har han bevarat sin kärlek till hembygden, viken även kommer till synes i hans memoarer.


Österbottniska Posten 1950.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
Minnen från min barndom och ungdom av Heikel.
(Inf. 2004-04-21.)