Jaktlagsbrott


Den 13 dec. på eftermiddagen hörde dikesgrävare gevärsskott i Socklot-skogen mot Kovjoki. Kort därefter sågs en älg med högra bakbenet avskjutet komma ut ur skogen. Den hoppade över utfallsdiket, föll omkull men fortsatte till skogs. På föranstaltande av Nykarlebynejdens Allmänna Jaktvårdsförening sändes jägare redan samma kväll ut för att avliva det skadskjutna djuret. Den blodiga legan hittades också i mörkret men älgen hade kraft att bege sig på flykt.

Följande morgon i skymningen fortsatte förföljandet med tillhjälp av en karelsk björnhund. Tyvärr var denna brunstig, varför den endast kunde användas som ledhund. Jägarna, biträdda av ortens landspolis förföljde älgen hela dagen, men lyckades ej fälla det oroliga villebrådet.

Några dagar senare påträffade en Socklot-rävjägare den skadskjutna älgen och gav bud därom. En utmärkt älghund eftersändes från Kronoby och ett manstarkt jägarkommando begav sig följande morgon ut.

Älghunden tog omedelbart upp spåret och ställde även älgen den ena gången efter den andra, men det nervösa djuret släppte ej jägarna inom skotthåll. Förvånansvärt väl förflyttade den sig undan på tre ben. Efter ett långvarigt påkostande förföljande lyckades en uthållig, snabb Socklot-jägare komma i håll och befriade det stackars djuret från dess plågor med ett skott genom hjärtat.

Knäet var helt krossat, såret varigt och inflammerat. För statens räkning såldes kroppen till Österbottens Kött i Bennäs.

Kort efter skadskjutningen sågs en person skymta fram i skogskanten, men ögonvittnena kunde ej se, vem brottslingen var. Personer som sett jägare med militärgevär röra sig i skogen, uppmanas meddela härom till myndigheterna för att underlätta efterspanandet. Ett skamligt tilltag att på detta sätt skadskjuta våra skogars stoltaste högdjur! Envars plikt är att hjälpa till att få den usla krypskytten fälld.


Österbottniska Posten, 30 december 1949, nr 52, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. På sidan fanns även:


Lättnader med
Jordöverlåtelsen

Statsrådet har räknat från den 1 jan. 1950 tillsvidare befriat städerna Kaskö, Kristinestad och Nykar1eby samt Seinäjoki köping från vissa uppgifter i samband med iordningställandet av överlåtelsejord. Om dessa uppgifter stipulerats i en särskild lag, o. det är med stöd av första paragrafen i samma lag som lättnaderna har beviljats.


Läs mer:
Sidor om jakt.
Socklot.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2021-01-21, rev. 2022-01-23 .)