”  …  och dit for julbrännvinet”

En spritkryssare med 4050
liter kapad av sjöbevakningen.


På tisdagen 20 december överrumplade sjöbevakningsbåten A.V. 26 en spritkryssare vid namn  RENA i sundet mellan Furuskär och Thorsön och beslagtog densamma jämte lasten uppgående till 4 050 liter sprit.      Sjöbevakningen hade genom Nykarleby-polisens försorg blivit varskodd. — Ombord på kryssaren, som förde en rumänsk flagga, befunno sig 5 tyskar och en est. En Soklotbo, som jämte sina två minderåriga söner varit i förbindelse med smugglarna, anhölls. Båten jämte besättning infördes till Jakobstad.
     — Kryssaren, som är av s.k. Hassan typ, är 16 meter lång och 4 meter bred. Den torde rymma omkring 14 à 15 000 liter.
     Smugglarna gjorde vid kapningen inget motstånd.
     Spritsmugglingen synas nu vara synnerligen livlig i våra trakter, ehuru laglig sprit står till buds alla dagar.
    — Enligt förljudande har sprit tidigare i stor utsträckning förts med bil från södra delen av landet norrut. Från säker källa har vi erfarit, att tvenne spritskutor för närvarande stäva mot Bottniska vikens kuster. Hurvida dessa kunna taga sig fram genom spärren, återstår att se.Österbottniska Posten den 23 december 1932.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

De två minderåriga pojkarna, om de lever ännu, kunde ju fått berätta om äventyret, annars borde ju deras barn kunna berätta om vad de hört om saken. Att Nykarlebypolisen fått nys om saken kan förmodligen tillskrivas tipsare på lokalnivå.

Att det blev rusch i slutet för smugglare, då laglig sprit kunde föras in, berodde på de överfulla lager som fanns i Baltikum och som snabbt skulle avyttras innan den lagliga införseln helt utmanövrerat smugglarnas försäljningsmöligheter.

 

*     *     *


För att få en lämplig illustration googlade jag spritkryssare och hittade nedanstående bild på för mig tidigare helt okända men intressanta Digikasko.Spritkryssaren Sterling var byggd i Norge 1916 och hade 3 st 8-cylindriga motorer. Fart cirka 24 knop. Bildägaren Kalle Nissén berättade att den härstammar från hans farfars samlingar. Farfadern var befälhavare på minsveparen MP 102.
Foto: Gunnar Skomars-Norrnäs 1931.Furuskären och Torsön. Historien upprepar sig i och med att vissa scener i Colorado Avenue inspelades vid en villa på Furuskären.


Läs mer:
Sprit och slagsmål i Monå.
Förbudslagen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Detta var lucka nr 20 i adventskalendern 2011.
(Inf. 2011-12-19, rev. 2012-12-19 .)