Jul- och Ny
årshälsningar

kan Ni sända till anhöriga och vänner
i Amerika, Canada, Syd Afrika, Australien o. Nya Zeeland
Låt julbåten föra med sig Edra hälsningar i Österbottniska Postens EMIGRANTNUMMER!

Hälsningarna införas i tidningen i medlet av november.
— Är personen, som hälsningen avser, icke prenumerant på Österbottniska Posten, sända vi honom tidningen där julhälsningen ingår.
— Hembygdens tidning blir säkert för mottagaren en kärkommen julhälsning.

Avgiften för en julhälsning till en person är 250 mark. För varje extra adress i samma häsning tillkommer 50 mark och böra de med bifogad avgift insändas snarast möjligt eller senast måndagen den 12 november.Österbottniska Posten november 1951.
Lars Pensar tillhandahöll.[Förstoring.]


Läs mer:
Resultatet.
Emigration i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-12-, rev. 2011-12-06 .)