JULHÄLSNINGAR

till anförvanter, vänner och bekanta i främmande länder
 


N:o 4? — 1951

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N


Österbottniska Posten nr 4?/1951.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Annons för Jul- och Nyårshälsningar i Österbottniska Posten 1951.
Julhälsningar 1956.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2012-12-06, rev. 2011-12-06 .)