Notiser 1909

Stadsfullmäktige avslog handlande Axel Kisors anhållan om att få uppföra ett mindre boningshus på berget invid Stora bron, emedan outrätt var om staden disponerade hela det begärda området och emedan ritningarna till byggnaden inte ansågs äga den karaktär som den vackra platsens bebyggnde krävde.

En venetiansk afton hade seminaristerna anordnat senaste söndagskväll i skogsparken invid seminariet. Parken var upplyst med kulörta lyktor och brinnande tunnor och ett präktigt fyrverkeri avbrändes. Ett trevligt program framfördes.Österbottniska Posten i september 1909.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Venetiansk afton av Bo Kronqvist.
Skogsparken i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-09-10, rev. 2012-12-28 .)