Österbotten.

NYKARLEBY.


Ändrade posttider.
Till följd av att posten mellan staden och Kovjoki härefter kommer att frambefordras med häst, ändras tiderna för postkontorets öppenhållande sålunda:
     Från och med tisdagen den 13 Januari öppethålles kontoret alla vardagar kl. 8—11,30 f. m. 12,30—1,30 e. m. och 3,15—4,45 e. m.

     Posten avgår till Kovjoki kl. 9 f. m. och 5,15 e. m.Konkursansökan
inlämnades i torsdags av handlanden J. Th. Forsberg, innehavare av Nykarleby skohandel. Att upprätta boets stat förordnades vicehäradshövdingen Ragnar Lilja och borgenärsförhör eger rum måndagen den 19 dns.Spritbeslag.
Natten mot måndagen beslagtogs å Kovjoki station hos tvenne personer, som ämnade avresa med nattåget norrut, 4 st. 1-liters kanistrar med sprit. På hemfärden från Kovjoki beslagtog polisen ytterligare i trakten av Lippjärvi 4 st. 10 liters kanistrar, som fraktades från staden mot Kovjoki.Den försåtliga isen
. Ett drunkningstillbud inträffade åter i torsdags, då en c:a 12-årig gosse under en skrinntur på älven gick ned sig mellan parken och Smedsbackastranden. En kamrat, som skyndade till hans hjälp, föll själv uti, men tog sig med egna krafter upp på det torra. En med fiske i forsen sysselsatt person hörde nödropen och fick tag i en stege, med vars hjälp han lyckades närma sig den nödställda och slutligen draga honom upp ur vattnet.

Då den svaga isen blivit ännu försåtligare genom det tunna snötäcke, som lagt sig över den och döljer de farliga ställena, vore det skäl för föräldrarna att tillhålla, barnen att icke tillsvidare beträda densamma.

[Drunkningsolyckor.]Alarmsignalapparater
för inträffande eldsvådor ha som bekant för någon tid sedan uppsatts på fem ställen i staden. Som av anvisningarna framgår användas de sålunda, att glaset på desamma söndras, varefter man med den därinnanför befintliga veven vevar runt, vilket ger signal till brandstationen. Vi vilja påpeka, att åverkan å apparaterna eller missbruk av desamma bestraffas med böter eller fängelse ända upp till tre månader.

[Brandalarm och -system i Nykarleby av Lars Pensar.]SMUGGLINGSKAMPANJENS SLUTSPURT.

Fyra spritångare i Kvarken.

En sista intensiv smugglingskampanj mot svenska och finländska kusterna förberedes nu, innan vädret och isen definitivt sätta stopp för årets spritsmugglingssäsong. Sålunda ligga fyra spritångare kryssande i farvattnen i östra Kvarken ungefär mitt emellan Umeå på den svenska och Jakobstad och Vasa på den finländska sidan. Ett av dessa fartyg är den från besöket i Sundsvalls hamn bekanta tyska spritångaren Bror, vilken med 86,000 liter sprit ombord nu sällat sig till de andra smugglarfartygen i östra Kvarken. Tullmyndigheterna på såväl svenska som finländska sidan ha sin uppmärksamhet riktad på saken, och bevakningen har sedan någon tid skärpts i högsta möjliga grad. Man är nämligen fullt på det klara med att spritångarna till varje pris skola söka bliva av med partierna, innan hemresan måste anträdas. Går det ej på annat sätt, ha smugglarna troligen för avsikt att lägga upp sina lager här och var på kobbarna ute i havsbandet, varifrån spriten sedan kan avhämtas.


Österbottniska Posten den 10 januari 1925, nr 2, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Förbudslagen i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2018-04-18, rev. 2023-03-01 .)