Händelser i september 1928

 

Målet angående stadens kvarn avgjord i hovrätten.

Som känt hade ägarna till Nygårds hemman mot staden anhängiggjort talan om bortflyttning av den s.k. Bergkvarnen, vilken talan av häradsrätten förkastades. Meddels denna dom av den 14 dennes har Vasa hovrätt i likhet med häradsrätten funnit uträtt, att sagda kvarn icke ligger på Nygårds hemmans mark och förty låtit vid häradsrättens utslag bero, dock sålunda, att ägarna till Nygårds hemman ålagts att med 2 500 mark gottgöra staden dess kostnader i målet.


*         *         *


Biograf "Finlandia"
, som åter öppnat sina dörrar för vintersäsongen, har under sommaren genomgått en genomgripande renovering med gott resultat. Lokalen är upputsad och nymålad, de forna bänkarna är ersatta av bekväma stolar med fällbara sitsar. Herr Anttila har till alla delar iakttagit gällande föreskrifter för undvikande av eldfara; apparatrummet är brandfritt, nedgångarna från läktaren har utvidgats, och från salen har en särskild utgång öppnats. Jämte reservutgångarna leda alltså i fall av behov tre utgångar från lokalen.

[Levande bilder gör sitt inträde av Erik Birck.]


*         *         *


Nykarleby
Jutas ungdomsförening firade i lördags sin 20-åriga tillvaro med en lyckad fest å ungdomshuset. Programmet upptog hälsningstal av lärar T. Granqvist, föredrag om slaget vid Jutas av dr J. Qvist, sång, musik av seminaristernas stråkorkester, teater m.m.

Föreningslokalen i Jutas har under sommaren omändrats och renoverats. Scenen är flyttad, särskilt kapprum inrättat m.m. och allt uppmålat och upputsat, så att lokalen numera gör ett alltigenom prydligt och hemtrevligt intryck.


Österbottniska Posten, september 1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Det är förvirrande detta med namn på platser, hus, byggnader, vägar, ägor, holmar o.s.v. Bergkvarn har mer eller mindre fallit i glömska, liksom biograf Finlandia, och ungdomshuset i Jutas i viss mån. Men bildbevisen finns. Dock har jag inte någonsinsett biografen Finlandia avbildad. Undrar just om den hade någon skylt överhuvudtaget?Läs mer:
Fler notiser och artiklar ur samma nummer.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-06-18, rev. 2018-11-17 .)