Signaturen SEDNEW i Nystan här i Nkby har följande på hjärtat:


O, vi nysta´s bor som går
och tror
att staden skall ge oss vatten,
den tanken i oss ständigt gror
som en mardröm i svarta natten

Vi väntat i hundratals dar
men när skall löftena fullbordas?
De äldsta längtande har ej långt kvar
innan löftet med dem skall jordas.

Naturen har ju ock hjälpt till
att våra brunnar sinat ut
men vi räddas kan
om staden vill
ge oss EN vattenpost till slut.

O, Seminariegatans ljuva brunn
Hur drack vi ej av dina flöden.

Bert


 

Bert är pseudonym för Vilhelm Nyby. Och Sednew torde stå för Wendes, kanske Georg.
Österbottniska Posten 1959.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Att problemet att få vatten till Nystan var så påträngade att man skrev dikt i lokalbladet för att sätta press på beslutsfattarna, visar att självklarheten att vatten bara kommer genom att öppna kranen, inte har lång historia här i Nykarleby.


Vattenposter kom småningom till Nystan. Om jag inte missminner mig fanns en söder om Brostuguberget och en öster om korsningen Seminariegatan-Residensgatan.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Vattenledningsfrågan i Österbottniska Posten 1948.
Nystaden i kapitlet Fakta.
(Inf. 2009-10-21, rev. 2009-10-21.)