Prostgården hotad av eld.

G n i s t o r  a n t ä n d e 
p ä r t a k e t

    Vid ½ 4 tiden på fredagen [den 8] alarmerades brandkåren till prostgården, där pärttaket antänts av gnistor från köksskorstenen. Innan brandmanskapet hunnit koppla slangarna till, hade dock elden, trots att det var nästan vindstilla, hunnit förstöra taket på byggnadens norra flygel. Elden hejdades dock genom snabbt ingripande från allmänhetens och brandkårens sida genom att flera tiotals ämbaren bars upp på det brinnande taket: 7 à 800 meter slang är inte genast utsatt, ehuru arbetet utfördes av brandmännen med berömvärd snabbhet. Sedan vatten från trenne slangar en stund översköljt det brinnande taket, var man herre över elden, som nu begränsades till vattentaket. En del lösegendom blev givetvis skadad av vattnet.
    De uppkomna skadorna värderades till 8,000 mark. Byggnaden är försäkrad i Städernas Allmänna brandstodsbolag och De Evangelisk-Lutherska församlingarnas brandstodsförening.
    Prostgården kommer i sommar att förses med tak av plåt — eller tegel.


På kopian fanns även:

     Sorvist blir hållplats. Järnvägsstyrelsen har förordnat att den 15 dennes skall för trafik öppnas en hållplats i Sorvist mellan Kovjoki och Jeppo. Vid behov stanna tillsvidare tågen 561, 562, 563 och 564 vid denna hållplats.

[I slutet på år 2005 har samhällstutvecklingen gått så långt att Bennäs station ska stängas.
     2012 ser framtiden ljusare ut, för nu är en stor ombyggnad på gång vid stationen.
     2016 drog man in en massa turer, men vissa återkom efter stora protester.]

     S. S. Ägir förklarar seglingssäsongen öppnad onsdagen den 20 maj utan flagghissning, vilken äger rum först vid segelpaviljongens öppnande. Medlemmarna äga således rätt att fr. o. m. den 20 dns bära uniformstecken.

     Göken har anlänt.


Österbottniska Posten, nr 20, fredagen den 15 maj 1936.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Prästgården i kapitlet Fakta.
Edvin Marklund premierades för sina insatser vid branden.
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-06-06, första gången när nationaldagen var helgdag. Kompletterad med notiser 2005-06-19, rev. 2017-02-13 .)