EN SÄL I TORGBRUNNEN.

En säl i torgbrunnen låter bra som rubrik. Saken får sin enkla förklaring i att fiskaren Olov Mårtens bland sin övriga torgförda fångst i onsdags fört med sig sälen, som han fått i en av sina ryssjor och placerat i torgbrunnens vattenho till stort nöje för publiken.


Döbelns sporrar till Björneborgs regemente.
Fältmarskalk Mannerheim har till Björneborgs regemente, som troget vårdar sina traditioner, donerat ett par sporrar, som tillhört kommendören för Björneborgs Brigaden, general von Döbeln och som denne använt i finska kriget.


Österbottniska Posten hösten 1938.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-06.)