Duktig H:fors-flicka simmande
över till Hällgrund.

På torsdagen senaste vecka simmade helsingforsflickan Monica Aaltonen den 5 km långa sträckan från Grisselön i Socklot till Hällgrund. Detta tog en tid om 3 timmar och 5 minuter.

Man känner inte till att någon tidigare skulle ha simmat denna sträcka, varför bragden har väckt berättigad uppmärksamhet i Socklot. Man betraktar kraftprovet som en verklig bragd.

Fröken Aaltonen är simmagister och tycker att simturen var en bagatell. Det var en trevlig omväxling mellan turerna på höängen hos familjen Ahlnäs. Någon verklig fara behövde hon inte under simturen hysa, ty följebåten hade henne hela tiden under uppsikt. Hon odlar sedan länge bekantskap med Håkan och Regina Ahlnäs samt med Lasse Wikström. Senaste sommar cyklade Monica hela vägen från H:fors till Socklot och det tog henne 5½ dag. Hon är student och vistades senaste vinter vid Lärkkulla. Hon planerar att senare absolvera en diakon-kurs vid Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.

Monika har säkert ärvt sin ”sisu” av sin fader, som varit en framstående idrottsman inom olika grenar. Hans längsta dagsetapp på cykel var 265 km.Österbottniska Posten den 29 juli 1966.
Lars Pensar digitaliserade, tillhandahöll och kontaktade Håkan Ahlnäs som kunde bakgrunden till bedriften:

Monica, som senare blev utbildad socionom, hade blivit bekant med Lars Wikström från Socklot, när han studerade vid Sibeliusakademin. I Matteus församling fanns en livlig ungdomsverksamhet denna tid och bekantskaper gjordes som ledde till att en grupp flickor åkte till Socklot för att hälsa på. Ute på Sandkubban, syskonen Ahlnäs sommarparadis, lockade Hällgrund vid synranden. Med ett par flickor Wikström i följebåten gjorde Monica denna prestation, som veterligen ingen före eller efteråt klarat av att utföra.

Idag bor Monica som pensionär på Aspö, som ligger mellan Korpo och Jurmo i den Åboländska skärgården.  Dit kan man komma med förbindelsebåt idag.
Grisselören. Fiskarenas servicehus i bakgrunden. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Mer om Socklot.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-03-11, rev. 2018-01-07 .)