Socklot uf
vaknar igen

SOCKLOT ungdomsförening har efter ett uppehåll sedan 1973 hållit årsmöte igen. Till ordförande valdes Barbro Granvik, till viceordförande Roger Eriksson, kassör Gun Björkman och sekreterare Stefan Segervall. De övriga styrelsemedlemmarna är Ulla-Britt Wiik, Eivor Sjöblom och Kent Sjöblom, suppleanter Benny Wiik och Ulf Segervall.

Till revisorer valdes Erik Löfdahl och Per-Erik Segervall, suppleanter Ole Sjöblom och [?] Leppäniemi.

Vid årsmötet beslöt man att under det kommande verksamhetsåret satsa på olika slag av klubbverksamhet. Dessutom beslöt man att i sommar ordna en programfest.Det fanns ingen bildtext, men Benny Wiik tror jag är andra på övre raden.
Förstoring.


Österbottniska Posten den 11 mars 1976.
Från issuu.Läs mer:
Socklot.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-02-21, rev. 2021-02-21 .)