Valioravinto

Kvarnvägen 12

   
Fabrik för tillverkning av hälsokost i Nykarleby 1964
Valio-Ravinto bygger lager 1973
Tack 1973
Öppet hus hos Valioravinto i Nykarleby 1974Några milstolpar

  • 1960 grundades hälsokostföretaget Oy Valioravinto Ab av apotekare Bertel Pomoell i Ytterjeppo i f.d. mejeriet. Ingmar Finne som senare grundade Luontaistukku var med redan då. Pyrotermi hade verkat i lokalen före det.
  • 1962 inleddes tillverkning av helkornsprodukten hälsoskorpor bakade av hela korn som malats, men icke skalats.
  • 1963 köptes f.d. Karderiet på Mathesiusgatan 1.
  • 1964 flyttade man till den nya lokalen, men bl.a. tillverkning av tillskottsfoder för djur fortsatte i Ytterjeppo.
  • 1969 eller -70 togs en dörr upp och en lastbom installerades på vinden. Spännande att se på det arbetet för ett lekisbarn.
  • 1973 började man planera för en egen hall.
  • 1974 stod hallen vid Kvarnvägen 12 färdig.
  • 1985? flyttade man till Jakobstad.
  • 1985 köpte Sandbergs Bageri hallen.
  • 2020 lever företaget kvar under namnet Bertil's Health-Valioravinto.Fredrik och Ingrid Liljeström med nyinhandlade grisar
framför Sandbergs bageri, f.d. Valioravinto i juli 2016.

 

 

Fabrik för tillverkning
av hälsokost i Nykarleby

I Finland finns det sedan 1960 en fabrik för tillverkning av s.k. hälsokost. Det är Oy Valioravinto Ab i Ytterjeppo. Just nu pågår inredningsarbeten vid den i fjol i Nkby inköpta fastigheten, omtalar företagets primus motor, apotekare Bertel Pomoell. Han är verkställande direktör. Kontorschef är merkonom Ingmar Finne.

— Vi hoppas att det är inflyttningsklart senast den 1 juli. Det är bl.a. företagets huvudkontor som överflyttas hit från fastigheten i Nykarleby. Vidare kommer vi att här inleda tillverkning av en del av den hälsokost för människor vi salufört. Här står bl.a. en från utlandet nyinköpt tablettmaskin och väntar på installation, där står en knådningsmaskin o.s.v. Elinstallations- och målningsarbeten pågår just nu i fastigheten. Det är bl.a. kruska och en hel mängd olika tabletter som skall tillverkas här.

I den fd. mejeribyggnaden i Ytterjeppo skall produktionen av bl.a. tillskottsfoder för djur fortsätta och avsevärt utvecklas, omtalar apotekare Pomoell. Det blev på tok för trångt i Ytterjeppofabriken, därför måste vi flytta över kontoret och en del av produktionen jämte lager till Nykarleby. 1962 påbörjade vi också tillverkningen av sk. hälsoskorpor och denna tillverkning har successivt utvecklats. Skorporna är en helkornsprodukt, dvs. de är bakade av hela korn som malats, men icke skalats. Vi har elugnar och eltorkskåp.


Hälsokostaffär i Jakobstad

— På fredagen öppnades i Jakobstad Finlands sjuttonde hälsokostaffär. Vi levererar produkter till dessa, men även till en hel del andra livsmedelsaffärer. Det är nog så, att allmänheten efterhand börjat efterfråga hälsokost. Vårt yttersta mål är att försöka verka för folkhälsans höjande. Livsmedlen skall vara läkemedel.

— Vi bygger just nu ut vårt samarbete med odlare här hemma, vi vill ha kontraktsodlare. Men vi samarbetar också intimt med forskningsinstitutioner och livsmedelsaffärer i denna speciella bransch i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Schweiz. Vi samarbetar med olika storföretag här hemma. Jag kan omtala, att Enzo Gutzeit nyligen köpte ett större parti av våra gödselpreparat för försöksodling av skog med våra gödselpreparat.


Försöksodlingar

Oy Valioravinto Ab har egna försöksodlingar på ett område som man arrenderat av Nykarleby stad. I dagarna har man utplanterat bl.a. morötter, kål, rödbetor och potatis. Vår odling kommer att utgöra ett led i en vittförgrenad försöksodling både hemma och utomlands. Ur Signe och Arne Gyllenbergs stiftelse utdelades för två är sedan ett stipendium om 3,6 miljoner gmk för att främja forskningen på just detta område. Det var tre personer som tilldelades detta stipendium, nämligen statens inspektör för trädgårdsodling, dr Toivo Rautavaara, överträdgärdsmästare Pentti Hellsten vid Simpele bruk o. apotekare Bertel Pomoell. De biodynamiska odlingarna i Nykarleby och Ytterjeppo är ett led i denna forskning.


Österbottniska Posten nr 25, fredagen den 26 juni 1964.
(Inf. 2004-11-16, rev. 2017-11-01)


*     *     *

Valio-Ravinto bygger lager

Valioravintos planerar att bygga en lager- och distributionsbyggnad på industriområdet i Nykarleby. Skissritningar finns redan och kreditfrågan är ordnad. Till nybyggnaden kommer företagets lagerhållning att koncentreras, men dessutom planeras även firmor från södra Finland att förlägga lager och distribution till Nykarleby.


Ca tio kontrakt på biodynamiska odlingar har gjorts i östra Finland och även här är Valioravintos dotterbolag villiga att teckna kontrakt med hugade odlare.

Valioravintos tomt på industriområdet i Nykarleby är 10 000 kvm stor och man kommer också att få vatten och avlopp till området.

Myndigheterna i Nykarleby har varit mycket tillmötesgående mot oss, säger man från företagets sida.


Jakobstads Tidning den 14 februari 1973.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-04.)


*     *     *

TACK

Nykarleby IK tackar alla firmor och övriga prisdonatorer som gett  priser till ÖID-mästerskapen i orientering.

Ytterjeppo UF, NFB Nykarleby.  E. Westerlunds Elaffär, Bröderna Sjöholm, Pihlainens Skoaffär, Markkula Sport, Fors Järn o. Glas, Asta Blomsteraffär, Nykarleby Elaffär, HAB Nykarleby, Andelsringen, Handlande Regina Haglund, Alef Björk, Bergfeldt, Oy Prevex Ab, Jakobstads Byggnadstjänst, MT-Tehdas Elof Lindblom, Nykarleby Snickeri E. Westerlund, Th. Slotte & Co, Nykarleby Modeaffär, Fennia-Patria, Elis Eng, Sy-Tex, Oy Valioravinto Ab, Sb Deposita, Gleisners Köttaffär, Esso Nykarleby, AB Farm-Frys Oy, Nykarleby Andelsbank, Bror Ceder, Oy Nyko-Frys Ab, E. Ågren, Källargrillen.

Kontorstjänst, O. Rautamo, R.F. Gustafsson, Jakobstads Rör, Jakobstads Trävaru, Teräs Oy, Pedersöre Sokos, Sportmagasinet, C. J. Hartman, Påras.

Därtill tackar vi Ytterjeppo UF för att de upplåtit sin lokal till tävlingen och för deras medverkan i arrangemangen före och under tävlingen. Vi tackar även alla funktionärer som deltog i arrangemangen under tävlingsdagen.

Nykarleby IK
Orienteringssektionen


Jakobstads Tidning den 1 september 1973. Kursiverade företag finns kvar år 2020. Nykarleby Snickeri E. Westerlund i Westwood och Nykarleby Andelsbank i Vasa Andelsbank.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-04.)


*     *     *

Öppet hus hos Valio-
ravinto i Nykarleby

ÖPPET HUS för kunder och återförsäljare hade Oy Valioravinto Ab i Nykarleby på söndagen. Ca 120 personer från alla håll i landet kom, bjöds på middag, fick se film om biostratodling och höra apotekare Bertel Pomoells föredrag om vår andliga och materiella välfärd samt fick se företagets anläggningar i Nykarleby.

Initiativet till besöket i Nykarleby kom från hälsoklubben i Tammerfors som gärna ville se Valioravintos anläggningar och då passade man samtidigt på att inbjuda återförsäljare och kunder i skilda delar av landet. Många kom och fick se hur företaget jobbar, fick lära känna personalen som man annars träffar bara per telefon och fick också se vilka nya produkter Valioravinto har.

I den nya byggnaden på industriområdet invid järnvägsstationen bjöds gästerna efter rundvandringen på saftkalas med kakor från Sundby.

Gästerna föreföll nöjda med dagen och blev mycket förtjusta i Nykarleby och Juthbacka, säger fru Marja-Liisa Kennola på Valioravinto.


Jakobstads Tidning den 21 maj 1974. Kakorna kom från Sundby hembageri som 1966–2018(?) fanns på fältet mellan Sundby skola och ”Kråknäs vägagreinen” och bakade biodynamiskt.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-04, rev. 2020-11-04.)Valioravinto verkar numera i Jakobstad men Pomoell är fortfarande engagerad.

Notis i Österbottens tidning den 1 november 2017:

”Generationsväxlingen inom Valioravinto gjorde att Harri Pomoell hade de högsta inkomsterna i Jakobstad 2016. Tvåa kom Anneli Pomoell-Ulfstedt.”


Läs mer:
Ett annat företag i hälsokostbranschen, Luontaistukku.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-16, rev. 2024-05-07 .)