Vår fadderort
Sollefteå stad i Sverige
visar oss stor välvilja.
Lovar sända skodon, klä-
der och livsmedel.

Som vi meddelade i denna tidning i september har Sollefteå stad i Västernorrlands län i Sverige utsett Nykarleby stad till sitt speciella skötebarn. En fadderortskommitté tillsattes här, och denna tog omedelbart kontakt med motsvarande kommitté i Sverige. Som framgår av ett brev från denna kommitté, vilket i dagarna anlänt hit, har man i Sollefteå varit flitigt i verksamhet under höstmånaderna. Snart ha vi att invänta de första synliga bevisen för sollefteåbornas välvilja för vår ort. Nykarleby stad, Topelii födelseort, har blivit uppmärksammad. Den av sekreteraren i härvarande kommitté, normalskollär. J. Åbonde, utarbetade och översända ortsbeskrivningen av Nykarleby stad har publicerats i trenne tidningar, och vi torde snart bli i tillfälle att presentera Sollefteå för våra läsare. Fr. o. m. 1 januari 1945 kommer Sollefteå socken att inkorporeras med staden, varefter invånarantalet i „Stor-Sollefteå“ kommer att uppgå till 7.000 personer.

En enda person, doktorinnan Eva Dahlstedt på Österås sanatorium, har för kommitténs räkning insamlat 1.000 kr. Kommittén har hit avsänt 30 par i gott skick varande skolkängor. I början av året kommer man att avsända 200 kg livsmedel och 120 kg kläder och skodon. För att kunna göra ett lämpligt urval anhåller kommittén, att vi skola framlägga våra särskilda önskemål i synnerhet beträffande livsmedlen. Som bekant äro alla väntade försändelser avsedda för späd- och skolbarn.

Det är med glädje och tacksamhet vi mottaga dessa underrättelser. Det är åter ett bevis på våra stamfränders västan havs omtanke och välvilja för oss.Österbottniska Posten nr 51/1944.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fadderorts- och vänortsrörelserna i Uppslagsverket Finland.
J. Åbonde skrev en stadshistorik till gymnastikfesten 1950.
Tack för namnbytet av Köpmansgatan till Sollefteågatan.
(Inf. 2003-12-21.)